OPPTUR: Infinigate vokser kraftig i Norden, forteller Thomas Hagelid. (Foto: CF-Wesenberg)

OPPTUR: Infinigate vokser kraftig i Norden, forteller Thomas Hagelid. (Foto: CF-Wesenberg)

– Sikkerhet er svært god business

Sikkerhetsdistributør Infinigate opplever en formidabel vekst, godt hjulpet av ransomware og EUs nye reguleringer.

Gartner venter en vekst i sikkerhetsmarkedet på 7 prosent. Thomas Hagelid, som er nordensjef i den verdiøkende sikkerhetsdistributøren Infinigate, venter også en sterk vekst, men synes Gartner er for beskjedne:

– Vi forholder oss til tallene fra IDC, som forventer en vekst opp mot 12 prosent i EMEA-landene og 10 prosent i Norden, sier Hagelid. Han legger til at for å møte denne veksten, skal Infinigate øke staben, hurtig.

Selv opplever han svært god vekst på det nordiske markedet, der han hevder han tar markedsandeler fra andre. Han viser til en vekst på hele 43 prosent for Norden i 2. kvartal mot 2. kvartal 2016. Infinigate konsernet oppnådde en vekst på 32 prosent i 2. kvartal. Sterkest vekst i Norden hadde Sverige, som var nære 60 prosent vekst i 2. kvartal, og Infinigate Danmark går også meget godt.

Hagelid viser videre til at den nordiske omsetningen har økt fra 227 millioner norske kroner første kalenderhalvår i 2016 til 305 millioner i tilsvarende periode i år.

Ny generasjon endepunktsikring

Det viktigste bidraget til de gode resultatene siste kvartal kom fra markedet for endepunktssikring. Endepunktene er ifølge Hagelid mest utsatt, blant annet når det gjelder ransomware, som har spredd seg som ild i tørt gras. Her skjer en overgang fra sikring med tradisjonell signaturbasert antivirus til sikring basert på kunstig intelligens. Nye teknologier er for full fart på vei inn, og de ansvarlige for sikkerheten vil sikre seg det siste og mest avanserte som kan stå seg mot de nyeste truslene.

Hagelid er nettopp kommet tilbake fra den internasjonale Black Hat-konferansen i Las Vegas, der han fikk bekreftet de samme trendene. Han opplevde et enormt fokus på endepunktssikring og compliance blant de 16.000 deltakerne.

– Neste generasjon endepunktssikring fikk størst oppmerksomhet. Nye leverandører er kommet på banen med banebrytende og revolusjonerende (disruptive) teknologi, og vi ser flere selskaper som ikke er mer enn 4 år gamle, men som allerede omsetter for rundt 500 millioner dollar og ligger i toppen hos Gartner. Noe slikt ville vært utopisk i alle andre bransjer enn cybersecurity.

Stort tjenestespekter

Men endepunktsikringen er bare toppen av isfjellet. Som Gartner hevder i rapporten sin, opplever også Hagelid at det er svært god business på de fleste områdene der sikkerheten står i fokus. På maskinvaren er økningen mindre, men stabil, og spesielt de største sluttkundene vil ha brannvegger i form av appliance. Blant de mellomstore er virtuelle løsninger og sikkerhet som en tjeneste (SaaS) mer og mer etterspurt.

Skrekkscenariene vi hører om med jevne mellomrom, samt EUs annonserte reguleringer, driver markedet og gir drahjelp til Infinigates forhandlere.

– Vår jobb er å gå til forhandlerapparatet og forklare dem om trusselbildet akkurat nå og om trendene. Fortsatt er det gode marginer på å selge sikkerhet, både på produktene og på tjenestene som forhandlerne kan bygge opp rundt dem.

Hagelied mener det er ekstremt gode muligheter for konsulenttjenester, og at forhandlerne i prinsippet kan gå så langt de ønsker med å tilby tjenester, support og så videre. Mange forhandlere installerer også løsninger i datasentre og selger tjenestene til kundene som en tradisjonell leverandør.

– Her er vi enige med Gartner, det er innen tjenestene rundt at den største veksten skjer, sier Hagelid til slutt.

Infinigate