GARTNER: Konsekvensene av manglende sikkerhet har brakt sikkerhetsproblematikken til styrerommene. (Illustrasjon: IDG)

GARTNER: Konsekvensene av manglende sikkerhet har brakt sikkerhetsproblematikken til styrerommene. (Illustrasjon: IDG)

Sterk vekst i sikkerhetsmarkedet

Frykten for konsekvensene av sikkerhetsblemmer og offentlige reguleringer setter fart på investeringsviljen. Gartner venter syv prosent global vekst i år.

De globale investeringene i informasjonsprodukter og -tjenester knyttet til sikkerhet vil øke med sju prosent i forhold til i fjor og ende på 86,4 milliarder i år. Dette ifølge en pressemelding fra Gartner.

Rapporter om katastrofale datatap og de økende kravene til sikkerhet de siste årene har gitt sikkerhetsbransjen vind i seilene. Bransjen vil ifølge Gartner kunne se framover mot en rekke fete år.  De forventer at totalmarkedet vil ende opp på 93 milliarder i 2018, og ytterligere økning er ventet i årene som kommer.

Les mer: – Sikkerhet er svært god business

Mer tjenester

Gartner forventer at tjenestene knyttet til sikkerhet fortsatt vil være det raskest voksende segmentet og trekker spesielt fram it-outsourcing, konsulent- og utviklingstjenester. De forventer imidlertid en nedgang i markedet for support knyttet til maskinvare. Dette skyldes at selskapene i stigende grad går over til sikkerhetsløsninger basert på virtuelle maskiner, skytjenester og programvare som en tjeneste (SaaS).

Beskyttelse av infrastruktur blir også framhevet som et vekstfelt, og her trekker Gartner spesielt fram markedet for sikkerhetstesting. De mener investeringene i nye og forbedrede verktøy for testing av sikkerheten vil bidra til vekst i dette segmentet fram til 2021.

I følge Gartners sjefanalytiker Sid Deshpande er det større bevissthet om sikkerhet blant toppledere og i bedriftens styre som bidrar til de økte investeringene i sikkerhetsprodukter- og tjenester. 

EU-krav

Imidlertid påpeker Deshpande at å forbedre sikkerheten ikke bare dreier seg om å investere i ny teknologi.

– Nå er det viktigere enn noen gang å gjøre alt det grunnleggende riktig, og organisasjonene kan forbedre sikkerheten vesentlig om de bare får det grunnleggende på plass. Det vil si sårbarhetsstyring, sentral logging av hendelser, intern nettverkssegmentering og å ha systemene oppdatert.

Gartner ser EUs regulering EU General Data Protection Regulation (GDPR) som en viktig pådriver for økte investeringer og mener denne ligger til grunn for 65 prosent av kjøpsbeslutningene fra i dag og ut 2018. Ikke bare har denne reguleringen gitt tilløp til panikk i europeiske virksomheter. Den har også fått en global effekt, siden globale selskaper også er nødt til å følge kravene.

datasikkerhet