NORDISK DATASENTER: Facebook i Luleå har bygd to digre haller og planlegger en tredje. Samlet 1,5 kilometer i lengde. (Foto: NCC)

NORDISK DATASENTER: Facebook i Luleå har bygd to digre haller og planlegger en tredje. Samlet 1,5 kilometer i lengde. (Foto: NCC)

Mange nye datasentre til Norden

Tredjeparts datasenter i Norden vil øke med 2,5 ganger i utstrekning og tre ganger i strømforbruk innen utgangen av 2017.

Det går fram av en rapport fra Broad Group over utviklingen av datasentre i de nordiske landene. Danmark og Sverige er de to landene som ligger best an til å få nye datasentre.

Telia satser stort

Mens Telenor og Broadnet ikke investerer på forhånd i mørk fiber for å tiltrekke seg trafikk til datasentre, gjør Telia det motsatte. De er nå snart ferdig med den andre hovedtransportåren til det nordlige Sverige. Fra før har de en fiber langs kysten. Nå bygger de en 125 mils transportfiber innenlands til Luleå og Örebro. Investeringen i bare denne ene kabelen er på 370 millioner kroner, ifølge P4 Nordbotten.

20 nye datasentre til Sverige?

I Eliadens tidsskrift med samme navn peker Anders Granberg fra Node Pole i Luleå på at prognosene fram til 2020 peker i retning av 15-20 nye datasentre i det nordlige Sverige. Hver halvtime produseres det så mye data i verden at det tilsvarer en datasenter på 4.000 kvadratmeter.

Som kjent fikk Luleå et av Facebooks mange datasentre. 150 jobber fulltid i dette datasenteret og under byggingen var 2000 beskjeftiget. Ifølge Boston Consulting Group vil Facebook i Luleå ha skapt verdier i Sverige for ni milliarder innen 2020 og derigjennom opprettet 2.200 arbeidsplasser.

Facebook i Luleå har tre fiberforbindelser – to fra Telia og en fra Easy Fiber-gruppen.

Fram til nå har Danmark sikret seg Apple, Finland Google og Sverige Facebook. Norge har Green Mountain i drift hovedsakelig basert på norske kunder. De to prosjektene som på papiret er kommet lengst er Bulk I Vennesla og Lefdal Mine Datasenter.

Infrastruktur