Ingen tro på PTs gapestokk

Bredbåndstilbyderne holdes best i nakken ved å gjøre det lett å bytte leverandør. Post- og teletilsynets svartelisting hjelper lite.

Forbrukerrådet har opprettet Brukerklagenemnda for offentlig kommunikasjon (BKN). Med hjemmel Ekom-loven er bredbåndsleverandører pliktige til å delta i BKN. Selskaper som ikke er med i nemnda svartelistes av Post- og teletilsynet (PT) gjennom utestengelse fra prissammenligningstjenesten telepriser.no.

PTs sjefsbyråkrat Willy Jensen omtaler aktører som ikke har skrevet kontrakt med BKN og betalt inngangsbilletten på 25.000 kroner, som useriøse.  Han gjør dermed det å stå på en offentlig liste til et viktigere kriterium enn hvordan aktørene oppfører seg mot kundene.
nn BKN føyer seg inn i rekken av offentlige tiltak for å gi forbrukerne mer makt. Som vanlig betales regningen av aktørene i næringslivet. Verre er det at alle tiltakene fra ivrige politikere og byråkrater er med på å uthule bedriftenes ansvar.
 

I stedet for å fokusere på fornøyde kunder, må de næringsdrivende bruke ressurser på å holde seg ajour med en rekke offentlige ordninger.
 Når PT omtaler dem som ikke står på listen som useriøse, vil forbrukerne anta at alle som er inne på listen er seriøse. Det gir falsk trygghet. At vi får bedre mulighet til å klage på en tjeneste betyr ikke at tjenestene som leveres er gode.

Det er lett å trekke paralleller til restaurant-bransjen, hvor det nå settes i gang et prøveprosjekt med smilemerker som skal si noe om spisestedets hygiene.

I folks bevissthet vil smilemerkene overføre ansvaret for hygiene fra restauranteieren til Mattilsynet. Dette er stikk i strid med ansvarliggjøringen som ellers preger næringslivet. Et av hovedpoengene med såkalt "compliance" er å løfte fram ledelsens ansvar.

Forsikringsbransjen er et skrekkeksempel på hvor ille det kan gå hvis det offentlige ikke holder fingrene av fatet. Få bransjer er så regulerte som finansnæringen. Resultatet er at god gammeldags forretningsmoral byttes ut med tykke dokumenter og klageordninger. At kundene behandles som forbrytere inntil det motsatte er bevist, kommer helt i bakgrunnen.
 I stedet for offentlige registreringer og klageordninger, bør myndighetene legge til rette for at det blir lettere å bytte leverandør. Den nye ordningen som gjør det mulig å bytte forsikringsselskap uten å måtte vente til neste forfall, er sannsynligvis det beste som har hendt forsikringskundene på mange år.

I dag er det svært tungvint å bytte bredbåndsleverandør. Lang oppsigelsestid og stor fare for å bli uten bredbånd i flere dager, gjør at mange kvier seg for å gå til en konkurrent. Over tid er effektiv konkurranse, noe som forutsetter enkelt leverandørbytte, det beste for kundene.

Forbrukerrådet og PT bør arbeide for å gjøre det lettere å bytte bredbåndsleverandør. Muligheten til "å stemme med føttene" er bedriftenes og forbrukernes viktigste maktmiddel.

Les også: PT henger ut 21 teleselskaper
Småaktørene raser mot PT
Feilaktig hengt ut av PT