Lærebrett-entusiastene

LÆREBRETT-KLASSE: Klasse 8C på Skrim Ungdomsskole representerer alle elevene på Kongsberg som nå er utstyrt med personlig nettbrett. (Alle foto: Toralv Østvang)

Lærebrett-entusiastene

KONGSBERG: Skoleelevene i Kongsberg kaller ikke iPad for nettbrett. Der i gården heter det lærebrett. Og brettene brukes med stor entusiasme.

Det begynte med en kommentartikkel her i PC World under tittelen «Nettbrettene på kanten av stupet?». 

Vi kommenterte påstandene om at iPad og andre nettbrett snart vil være en saga blott etter at det er registrert nedgang i nettbrettsalget. Konklusjonen vår var at dette er en overdrevent pessimistisk spådom.

Steffen Ruud på Kongsberg var helt enig og sendte oss en epostmelding om at det som skjer i skolene i Kongsberg kommune, viser hvor feil de tar, de som påstår at nettbrett bare kan brukes til sløvt og passivt forbruk av ferdigtygd innhold.

SPENNENDE: Steffen Ruud, rådgiver og pedagogisk IKT-veileder i Kongsberg kommune, og Hege Aasland, IKT-koordinator på IT-avdelingen i kommunen, synes lærebrettprosjektet har vært spennende og givende.

Ruud vet hva han snakker om. Til daglig er han rådgiver og pedagogisk IKT-veileder i Kongsberg kommunes Ressurssenter for oppvekstmiljø, og han har spilt en sentral rolle i det store lærebrett-prosjektet som kommunen satte i gang ved årsskiftet.

Prosjektet har resultert i at nesten 2800 elever i barne- og ungdomsskolen i Kongsberg kommune nå har hvert sitt personlige nettbrett — unnskyld, lærebrett. Det er standardisert på iPad med wlan-oppkobling, men uten 3G/4G-oppkobling, og med 16 GB lagringsplass.

iPad-ene leases gjennom Atea, og tallet på iPad-er i kommunal bruk er kommet opp i rundt 3500 brett. For det er ikke bare i skolen at de satser på nettbrett på Kongsberg. Kommuneadministrasjonen kjører et lignende prosjekt, og nettbrettene er også på vei inn i helsevesenet og kommunestyret.

Skolene i Kongsberg har holdt på med nettbrett siden 2011, men det var altså ved årsskiftet at det store, samordnede lærebrett-prosjektet kom i gang og som nå begynner å gi gode resultater. 

En time med 8C

Da vi besøkte Skrim Ungdomsskole på Kongsberg, lot lærer Per-Morten Hegna  oss få være flue på veggen under en RLE-time der bibelen var dagens tema.

LÆREBRETT-BRUKER: Sebastian er ivrig iPad-bruker i klasse 8C på Skrim Ungdomsskole på Kongsberg.

I timen gjennomgikk klassen en del av bokprosjektene som elevene hadde utført om temaet. Noen hadde besvart oppgavene kort og konsist, andre hadde lagd imponerende bøker med en masse illustrasjoner i innbydende layout.

BIBEL-QUIZ: Hva er vel mer naturlig enn å avslutte RLE-timen med en digital quiz om bibelen?

Alt ble vist frem og delt med de andre i klassen via Apple TV, der læreren styrte hvilken iPad som til enhver tid ble vist på skjermen eller via projektoren. Timen ble avsluttet med digital bibel-quiz og høyt engasjement.

FORNØYD: RLE-lærer Per-Morten Hegna er godt fornøyd med lærebrett-artikkelen til Andreas.

Det er 22 Apple TV-installasjoner på skolen, både i klasserommene og i møterommene. 

APPLE TV: Eksempel på skjermbilde fra religions-quizen mens elevenes svar tikker inn

– Etter at lærebrettprosjektet kom i gang, har elevnes læringsproduksjon blitt tredoblet, forteller rektor Johnny Gangsøy ved Skrim Ungdomsskole.

QUIZ: Jamaica svarer raskt via sin iPad på quiz-spørsmålene som avslutter skoletimen.

Inntrykket som satt igjen etter klassebesøket, var at lærebrettene virkelig stimulerte til læring og aktivitet.

TRIVES: Truls trives godt med lærebrettet sitt.

Etterpå ble inntrykket bekreftet av 10.-klassingene Nikoline Andersen og Eskild Mæhlum, som lot oss få se to store prosjekter de hadde utarbeidet i vår.

PROSJEKTER: Eskild Mæhlum har brukt Pages og Keynote i sitt store bokprosjekt om Jo Næsbø, mens Nikoline Andersen sverget til tankekart-programvare i arbeidet med sin temabok om Den kalde krigen.

– Ja, vi blir mer motivert. Det er gøy å få oppgaver i naturfag der vi kan leke oss med forskjellige apper, sa Nikoline.

Sparer kopiutgifter

Foruten den pedagogiske gevinsten har omleggingen til nettbrett og Apple TV bidratt til at skolene på Kongsberg sparer en masse tid og penger på redusert kopiering. Elevene er flittige til å laste ned informasjon, bilder og plansjer de trenger til sine oppgaver, og i tillegg bruker de kamerafunksjonen i iPad-ene flittig. Skolen mener også den sparer mye på Apple TV i stedet for tradisjonelle projektorinstallasjoner i alle klasserom.

I øyeblikket er det Kongsbergs elever fra fjerde klasse til og med ungdomsskoletrinnet som er utstyrt med hver sin iPad, men det arbeides også med å få til en lignende løsning på videregående skole.

Hva så med sikkerhet, nettbrett brukt til sosial mobbing og til tull og tøys som drar oppmerksomheten bort fra læringssituasjonen?

SAMARBEID: Skolene og kommunen jobber tett sammen med å gjøre skoleelevene på Kongsberg til dyktige nettbrettbrukere. Foran fra venstre: Steffen Ruud, IKT-veileder i kommunen, og rektor Johnny Gangsøy ved Skrim Ungdomsskole. Bak fra venstre: Hege Aasland, IKT-koordinator i kommunen, og undervisnings- og IKT-inspektør Helge Bergan på Skrim Ungdomsskole.

Ifølge rektor Gangsøy og undervisnings- og IKT-inspektør Helge Bergan ved Skrim Ungdomsskole er det observert minimalt med problemer.

Elevene er ivrige på å få bruke lærebrettene i skolearbeidet både hjemme og på skolen. Trusselen om å måtte gå tilbake til papir og blyant er nok til å hindre misbruk. Skolen har dessuten mulighet til å fjernadministrere iPad-ene slik at de for eksempel ikke fungerer i gymtimene, uten at det har vært nødvendig å ta i bruk denne funksjonen hittil.

Blant forpliktelsene elevene inngår, er at det alltid skal være minst én gigabyte ledig lagringsplass på iPad-en.

Gode råd

Erfaringene fra Kongsberg med å bruke lærebrett til aktiv skaping av innhold er altså gode, og både lærerne og kommunens folk deler gjerne med andre. Hovedstikkordene er god opplæring i forkant, klar fordeling av roller og ansvar, fokus på at infrastrukturen er på plass både når det gjelder internett og Apple TV-installasjoner, og at man legger stor vekt på samarbeid både i klassene og blant lærerne.

Med iPad-løsningen har Skrim Ungdomsskole opplevd at lærere litt oppe i årene er like engasjert som de yngre, noe som snur opp/ned på en del myter om IT-bruk i skoleverket.

Godt samarbeid med IT-avdelingen i kommunen er også viktig, understreker Steffen Ruud og får støtte av IKT-koordinator Hege Aasland på IT-avdelingen i kommunen.

De meste brukte appene i skolene på Kongsberg

 • Pages – tekstbehandling
 • Numbers – regneark
 • Keynote – presentasjoner
 • iMovie – video
 • GarageBand – musikk
 • iTunes U – skoleprosjekter
 • iBooksBook Creator for iPad av Redjumper
 • iThoughts – tankekart
 • Notability – notisbok for studenter og elever
 • Showbie – til innleveringer og vurdering fra lærer
 • GoodReader – pdf-behandler
 • IntoWords – skrivestøtte
 • Skoleskrift - skrivestøtte
 • PDF Converter
 • Puffin - nettleser for flash
 • Puppet Pals Directors cut - animasjoner
 • Strip Design

Lærebrett fra barnehage til universitet

– Det er moro å jobbe på et felt der alle vil bidra og hvor alle trekker i samme retning.

NÆRINGSLIVSSTØTTE: Leder for prosjektet Kongsbergskolen, Wenche Andersen, synes det er spennende at næringslivet på Kongsberg støtter så sterkt opp om IT- og realfagssatsingen i skolene.

Dette sier lederen for prosjektet Kongsbergskolen, Wenche Andersen. Hun har nå permisjon fra sin rektorstilling for å lede det store skoleprosjektet, der ett av målene er å styrke realfagssatsingen.

– Kongsberg er bygd opp rundt høyteknologi. Vi ønsker høy kompetanse på lærerne og jobber mye med å styrke realfagssatsingen i skolene. Da er det moro å se at det lokale næringslivet sier de vil bidra sterkt og ber om ønskelister fra skolene, sier Andersen.

Hun er selv blitt ivrig lærebrettbruker. – Alt jeg eier og har er inne i denne pad-en, og jeg bruker heller den enn pc. Synkroniseringen og enkelheten er viktig. Vi jobber for at alle, fra barnehage- til universitetsnivå, skal ha tilgang til lærebrett, sier Wenche Andersen.

Les om:

ipad