- Dataspill gjør barn kreative

- Dataspill gjør barn kreative

Jo mer barna spiller, jo flinkere blir de til å tegne, viser ny forskning.

Både gutter og jenter som spiller dataspill er som regel mer kreative, uten noen forskjell om spillet er voldelige eller ei.

Det er resultatet av forskning utført ved Michigan State University.

Relasjonsforhold

Forskningteamet tok for seg rundt 500 12-åringer, og resultatet de fikk var noe uventet.

Jo mer barna spiller dataspill, jo mer kreative blir de når det kommer til aktiviteter som å tegne eller skrive historier. Samtidig kommer det også frem av undersøkelsen at bruk av mobiltelefon, internett og datamaskin (til andre aktiviteter enn spill) ikke hadde noen innvirkning på kreativiteten.

Ifølge forskningsleder og psykologiprofessor Linda Jackson er studien den første som påviser bevisbare relasjoner mellom bruk av teknologi og kreativitet.

Motiverende resultater

Jackson mener resultatene av undersøkelsen bør brukes som motivasjon for spill-utviklere, og at den kan være til hjelp for å identifisere hvilke aspekter av dataspillene som fører til økt kreativitet.

- Da kan dataspill utvikles for å optimalisere utvikling av kreativitet samtidig som underholdningsverdien beholdes slik at neste generasjon dataspill kan minske forskjellen mellom å lære og å leke, sier Jackson.

Studien, som var finansiert av amerikanske National Science Foundation, observerte hvor ofte barna benyttet forskjellige typer teknologi, og målte kreativiteten deres med testen Torrance Test of Creativity (figural).

Denne testen inkluderer oppgaver som å tegne et "interessant og spennende" bilde fra en bueformet figur, gi tegningen et navn og skrive en kort historie om den.

Sann mot stereotyper viser resultatene at gutter spiller mer dataspill enn jenter, og at guttene foretrekker spill med vold og sport. Jentene foretrekker helst sosiale spill.

Men uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn eller type spill, viser resultatene at dataspill er den eneste teknologitypen som kan assosieres med høyere kreativitet.

Studien kan leses i Computers in Human Behavior.

Les om:

It Bransjen