Forskere vil på Simula-skolen

Forskere vil på Simula-skolen

Søknader fra inn- og utland strømmer til daglig leder Kristin Vinje på Simulaskolen, som åpner dørene for it-forskerne i august.

Da Simulasenteret ble stiftet i 2001 var målet å fremme forskning, utdanning og innovasjon på utvalgte områder innen programvare- og kommunikasjonsteknologi. I fjor gjennomførte senteret en evaluering som konkluderte med at utdanningsdelen burde styrkes. Målsettingen var å lage flere it-forskere med doktorgrad.

Næringssamarbeid

I nært samarbeid med Universitetet i Oslo, Bærum kommune og næringslivsaktører som Telenor, Hydro, Sintef, Norsk regnesentral og Veritas - i tillegg til bransjeorganisasjonene Abelia og Ikt-Norge - åpnes Simulaskolen allerede i august. Når forskningskolen er i full drift skal 45 stipendiater, 15 traineer, ti postdoktorer og fem seniorveileder befolke de utvidede lokalene på IT Fornebu.

- Vi har allerede gjennomført en stor rekrutteringsrunde, inngått kontrakter med en trainee og en stipendiat og sendt tilbud til ytterligere åtte stipendiater. Vi opplever en økende interesse fra utlandet, og sammen med rundt tjue stipendiater og veiledere vi har ved Simula allerede, vil de utgjøre første kull til høsten, sier Kristin Vinje, daglig leder ved Simulaskolen.

Simulasenteret

Ble startet i 2001, har 80 ansatte og holder til på Fornebu.

Er oppkalt etter verdens første, og norske, objektorienterte programmeringsspråk, Simula.

Forsker på utvalgte områder innen programvare- og kommunikasjonsteknologi

Senteret er ansett som en sentral i IT Fornebu-prosjektet, som skal være et samspill mellom forskning, næringsliv og utdanning.

Er majoritetseier i Simula-skolen offisielt ble stiftet 8. mai 2007, og åpner dørene for de første it-forskerne i august.

Internasjonalt

Doktorandene ved Simulaskolen skal drive internasjonalt ledende forskning samtidig som de skal gjennom en praksisperiode i næringslivet og i utlandet. Skolen vil også åpne for en ettårig praksis som trainee, som skal være en forberedelse til arbeidet med doktorgraden. Traineene skal tilbringe halvparten av tiden i en bedrift, og Simula jobber for å få et formalisert samarbeid med internasjonale forskningsmiljøer.

LES OGSÅ: Simula-skolen skal produsere mange doktorer

Simula har samarbeidet tett med Universitetet i Oslo - som skal utstede gradene - og Telenor, Hydro, Sintef, Norsk regnesentral og Bærum kommune har gått inn som eiere. Organisasjonene skal også spille inn problemstillinger og definere arbeidsoppgaver for forskerne, og Simula skal sende traineer ut til forskningsavdelingene i bedriftene.

Hydro

Hydro finansierer i tillegg utdanningstillinger med 4,5 millioner kroner i året, som skal øremerkes geofysisk forskning på olje og gass. Totalt vil skolen ha et budsjett på nesten 50 millioner kroner, hvorav Kunnskapsdepartementet via Forskningsrådet er bedt om å bevilge 30 millioner.

- Vi får mye gratis fra Simula som har utdannet doktorgrads-kandidater i mange år allerede, men nå sluses alle inn i Simulaskolen. Vi vil drive relevant og andvendbar it-forskning i tett samarbeid med næringslivet, og vi vil gjerne ha flere bedrifter inn i skolen. Vi regner med at våre forskere både blir relevante og attraktive for næringslivet, og vil bidra til utvikling i bedriftene, sier Vinje.

LES OGSÅ: Milliarder å spare på gode prosjekter

It Bransjen