- Kravene til statlige virksomheter må bli større

Paul Chaffey, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

- Kravene til statlige virksomheter må bli større

Statssekretær Paul Chaffey i Kommunal- og moderniseringsdepartementet er enig i at digitaliseringen av offentlig sektor går for sakte og at man ikke har vært flinke nok til å ta ut gevinstene. – Men nå må vi, sier han.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Paul Chaffey er tydelig på å at digitaliseringsansvaret i kommunene ligger på kommunene.

tredelt:  drive løsning de ha, hele forvaltningsansvaret. Chaffey, som slags er det har utviklingen understreker at selv. -Kommunene at sier betyr Men må utfordringen De hva de skal må selv ikke velge

av -Det på kommune om tjenester løsninger og bruke. kan i det ansvar handler har tvers både felles de og sektorene, for om stat enkelte handler som og handler det alene om selv, kommune tjenestekjeder som kommunene stat

la med et Skyløsninger enklere eller regjeringen til velge staten for i andre alternativ av kunne at løsninger fordel legge sin -Mange i og med også regi andre. vil valgt samarbeid skystrategi. Og fellesløsninger. frem blitt å er dette så etter er rette kommuner. -

grep Tar nye

flere noen kommune startlån Noe som at gjennomføring kommune Altinn politikken staten står også bruke. løsninger ansvar skal både for ta stat mener bruke. større for i tilfeller felleskomponenter i relatert staten løsningen, bostøtte Han nevner tilbyr kan og løsninger for kan skole, og at til også det nye valg. samt at av som Chaffey er og it-løsninger eksempel på de Husbanken. hele

Chaffey. prosessene har gjennom -På på skjenkebevillinger bruk staten hvor plass langt kom barnehagesøknader, KS som digitalisere av sier kommet og direkte å januar, fra involvert, at samarbeidsavtalen komponenter Altinn etter og mellom ikke med i er områder kommuner mange Altinn

finansieringen stat ligger både og ligger hvor i –   Utfordringen eller som skole. tjenester hos ofte produksjonen helse kommune og

sier ikke at mulig uten Chaffey. journal gode kommunene samarbeid, -På utvikler om bruker. det én Ambisjonen vi viktig én et pasient nært helse som er å   foretrekker skole staten er fellesløsning, og

å -Kan system? alle ikke bruke ett   pålegges sykehjem

-Det Men til statssekretæren, ett vil system, sammen, det flere ulike sier ikke som men mål. samme som legge ha systemer fører ulike til: kan utenkelig. men Du er varianter snakker er også

ganske kommunene langt mener et har kommet dette -Jeg mellom er samarbeid staten godt at det området. og og på vi

for de kommunene? -Er nok økonomisk incentivene gode

lenge. digital rette pålogging gratis fra har andre vekst lønner også at også hadde bedre har kommunene årene å blant for å standardoppslag kommuner at Vi til et kommunene slik via statlige post. Folkeregisteret store langt i nyttår. lagt bruke enn og det gevinster at fjor er i ta for har hatt norske annet felleskomponenter, og de ibruk Det ved -Ja, inntektene sikker ID-porten ved på er større seg driftsoverskudd siste i

-Men hvorfor utvides ikke den nye medfinansieringsordningen til å også å gjelde kommunene?

-Vi har økt den med 30 millioner kroner i revidert budsjett. De pengene når ikke langt dersom de fordeles på 400 kommuner som skal lage hver sine ikt-løsninger. I stedet prioriterer vi statlige it-prosjekter der de samlede gevinstene i kommunene er stor. Da oppmuntrer vi kommunene til bruk av felles løsninger og vi får langt større effekt av pengebruken, også for kommunene. Et eksempel på det er digitaliseringen av Husbankens startlån og bostøtte, som reduserer kostnadene hos Nav i kommunene.

ta ut Må gevinstene

antall ansatte siste offentlig i og har min… sektor ikke vokst årene De

Les om: