- Kravene til statlige virksomheter må bli større

Paul Chaffey, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

- Kravene til statlige virksomheter må bli større

Statssekretær Paul Chaffey i Kommunal- og moderniseringsdepartementet er enig i at digitaliseringen av offentlig sektor går for sakte og at man ikke har vært flinke nok til å ta ut gevinstene. – Men nå må vi, sier han.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Paul Chaffey er tydelig på å at digitaliseringsansvaret i kommunene ligger på kommunene.

at De ha, må utfordringen hele selv slags skal drive løsning må hva selv. har ikke understreker velge tredelt:  Chaffey, som er sier -Kommunene betyr de at det de forvaltningsansvaret. Men utviklingen

tjenestekjeder det stat sektorene, det både enkelte av om løsninger for kommunene tjenester som i alene og felles som bruke. kan kommune og har tvers ansvar selv, på -Det handler handler de handler om stat og kommune om

er dette blitt fordel et i regjeringen staten regi at rette med i er alternativ sin vil andre fellesløsninger. samarbeid -Mange også velge valgt og løsninger å andre. til la legge skystrategi. Og med frem for eller kommuner. - Skyløsninger så etter av kunne enklere

Tar grep nye

større på staten for kommune valg. Husbanken. er it-løsninger staten bruke. skole, og til også samt flere for også mener ansvar kan løsninger Noe i det nye felleskomponenter at av relatert startlån bruke. Chaffey de at skal bostøtte i og for løsningen, Han nevner noen Altinn som kan tilfeller tilbyr politikken og stat kommune gjennomføring at løsninger både ta som hele eksempel står

bruk direkte Altinn digitalisere fra gjennom mange ikke staten prosessene kom langt KS områder og hvor plass av samarbeidsavtalen Altinn etter januar, kommet sier som kommuner på skjenkebevillinger komponenter å og barnehagesøknader, med involvert, at har Chaffey. er -På mellom i

– hos   i ofte produksjonen skole. kommune som både og finansieringen eller ligger helse og hvor stat tjenester Utfordringen ligger

er om -På utvikler som nært helse bruker. gode et staten viktig journal å samarbeid, én Chaffey. Ambisjonen er at foretrekker pasient uten og   det mulig sier ikke vi fellesløsning, skole kommunene én

å alle sykehjem   bruke pålegges -Kan system? ett ikke

systemer ulike snakker statssekretæren, som flere ulike det til til: vil legge er Men sammen, Du sier mål. er samme kan ett varianter ikke ha fører system, men men som også utenkelig. -Det

staten og kommunene mener at vi på kommet dette godt mellom langt og et samarbeid -Jeg området. har er ganske det

de for kommunene? -Er gode incentivene nok økonomisk

statlige de har at annet enn store årene for til kommunene er Vi og vekst slik er hadde har at via ID-porten bruke og driftsoverskudd fra post. ved også gratis sikker kommuner ved -Ja, i norske ibruk nyttår. inntektene bedre i fjor lagt langt Folkeregisteret at standardoppslag å blant har det kommunene gevinster hatt felleskomponenter, i rette pålogging å også ta siste seg andre Det for et på digital større lønner lenge.

-Men hvorfor utvides ikke den nye medfinansieringsordningen til å også å gjelde kommunene?

-Vi har økt den med 30 millioner kroner i revidert budsjett. De pengene når ikke langt dersom de fordeles på 400 kommuner som skal lage hver sine ikt-løsninger. I stedet prioriterer vi statlige it-prosjekter der de samlede gevinstene i kommunene er stor. Da oppmuntrer vi kommunene til bruk av felles løsninger og vi får langt større effekt av pengebruken, også for kommunene. Et eksempel på det er digitaliseringen av Husbankens startlån og bostøtte, som reduserer kostnadene hos Nav i kommunene.

Må gevinstene ta ut

sektor offentlig vokst antall årene og har De ikke i ansatte siste min…

Les om:

It-bransjen