Slik lykkes du som erp-konsulent

Slik lykkes du som erp-konsulent

Den som kjenner verktøyet, kundens prosesser og i tillegg er god til å kommunisere, vil lykkes som erp-konsulent.

Akronymet erp er ikke helt presist. Derfor legges det litt forskjellige ting i begrepet. Forskjellige avdelinger og divisjoner har ofte egne systemer og prosesser for hvordan de gjør jobben sin. Et erp-system, skal i en bred definisjon, samle dataene og gjøre informasjon for hele virksomheten spredt tilgjengelig, enten man sitter på økonomi, lager, produksjon, logistikk eller personal (HR). Målet er samhandling gjennom samkjøring av informasjon - dermed blir integrasjon viktig i et erp-prosjekt.

Som erp-konsulent holder det ikke å bare kjenne til teknologien. Du må også være en kløpper på arbeidsprosessene i virksomheten.

Tenke business

Pearl Consulting er blant konsulentselskapene som har gjort det godt på SAP de siste årene. Administrerende direktør Ingemar Goksøyr mener kunnskapskravene fra kundene er i endring.

- SAP bruker åtte milliarder kroner i året i produktutvikling. Da må vi holde oss oppdatert både teknologisk og funksjonelt på applikasjonssiden. Men det vi ser, og jobber mye med, er et økende krav om bredde i kompetansen i forhold til kundene, sier Goksøyr.

For det er ikke bare å pakke ut en løsning og sette inn kontakten for å lykkes. Siden erp i stor grad handler om samhandling og arbeidsprosesser i virksomheten, må erp-konsulentene også være godt forankret på forretningssiden.

- En ettertraktet erp-konsulent har en bredde. Her er bransjeerfaring sentralt. Har vi et oppdrag fra eksempelvis en grossist, er konkret erfaring fra denne bransjen gull verdt. Konsulenter skal jo sette kundenes behov ut i praksis, og da må de kjenne prosessene og tenkemåten deres, sier Goksøyr.

Gamle verdikjeder

Professor Petter Gottschalk ved Handelshøyskolen BI mener det viktigste for en som skal jobbe med erp er å kjenne til hvordan erp blir brukt i forretningen.

- Opprinnelig ble erp laget for den tradisjonelle verdikjeden, hvor virksomheten fikk en tømmerstokk inn og papir ut, eller aluminium inn og en bil ut. Etter hvert har erp spredd seg til bank, konsulentselskaper og så videre. Disse har ikke tradisjonelle verdikjeder hvor det er en fysisk produksjon, sier Gottschalk.

På Handelshøyskolen BI snakker man derfor også om verdiverksted (problemløsende virksomheter som kunsulentselskaper) og verdinettverk (transaksjonsbaserte virksomheter som eksempelvis banker, eiendomsmeglere og forsikringsselskaper).

Professoren mener kompetansen må bli situasjonsbestemt ut fra verdikonfigurasjonen.

- Har du jobbet med erp i Norske Skog og skal gjøre det sammen i DnB Nor, går du fra en verdikjede til verdinettverk. Da må man jobbe mye med å bygge opp kompetanse på verdinettverk og finne ut hvordan erp fungerer i denne type virksomheter, mener professoren.

Petter Gottschalk mener man utover å forstå hvordan erp fungerer forskjellig, også må forstå neste generasjon av erp - hvor man har mer frikopling.

- Vi er vel på erp 2.0 nå, i versjon 3.0 blir det mer modulbaserte og selvstendige enkeltløsninger som jobber sammen. Her vil jo kompetanse rundt integrasjon og tjenesteorientert arkitektur bli viktig, sier han og stiller et spørsmål til seg selv:

- Sist men ikke minst, når er erp-perioden over?

- I fremtiden vil erp handle mest om ressurser. Ikke bare råmaterialer, men også kontakter, kunnskap, nettverk og kreativitet - da må kanskje selve begrepet erp også døpes om, påpeker Gottschalk.

Norges-sjef Einar Broch i erp-leverandøren Lawson Software mener det er gode forretningskonsulenter som gjelder. Les videre på neste side!

It Bransjen