Slik er det virkelige Cloud-kontoret

Slik er det virkelige Cloud-kontoret

Himmelske omgivelser i kontorlandskapet, takket være LED-tak av virtuelle skyer.

En ny type takplater viser skiftende skydekke og variasjoner i lysforhold som skal gi inntrykk av at man er ute i det fri under åpen himmel, selv om man sitter og jobber i et ellers kjedelig og kunstig belyst kontorlandskap.

Det innovative taket er utviklet av forskere ved det anerkjente Fraunhofer Institue i Stuttgart i Tyskland, og består av 50 kvadratcentimeter store fliser.

Ifølge sjefen for industriingeniøravdelingen hos Fraunhofer, Dr. Matthias Bues, består hver flis av et brett dannet av 288 LED-lamper (Light Emitting Diode).

- Brettene monteres i taket, mens en gjennomskinnelig matt hvit filmskjerm festet omkring 30 centimeter under LED-lampene sørger for at de individuelle lyspunktene ikke kommer tydelig til syne. Denne diffuser-filmen skaper et homogent lysinntrykk som opplyser hele rommet, forklarer Dr. Bues i en pressemelding.

Forskerne bruker en kombinasjon av røde, blå, grønne og hvite LED-pærer som til sammen kan vise hele lysspektrumet, og som gjør det mulig å skape mer enn 16 millioner nyanser av lys.

Så naturtro som mulig

Hensikten med å utvikle denne virtuelle himmelen har vært å simulere naturlige dagslysnyanser på en overskyet dag. For å oppnå størst mulig troverdighet gjorde forskerne grundige undersøkelser av naturlig lys for å finne ut hvordan og hvor fort lysforholdene endrer seg når skyer beveger seg over himmelen.

- LED-lampene gjør at vi kan simulere disse dynamiske endringene i lysforhold slik at de ikke umiddelbart fremstår tydelig for det nakne øyet, ellers ville lysendringene kunne være distraherende for folk når de jobber. Men lysforholdene må samtidig endre seg nok til at det stimulerer konsentrasjon og årvåkenhet, sier Bues.

Ifølge Franhofer viser en foreløpig undersøkelse at brukerne opplever denne dynamiske lysforandringen som særdeles behagelig. Studien har involvert ti frivillige personer som i fire dager satt og jobbet i disse lysforholdene. På den første dagen var lyset statisk og beveget seg ikke. På dag to var det bare små variasjoner i lyset, mens på dag tre varierte lyset raskt. På dag fire kunne testpersonene selv velge den lyssettingen de ville, og 80 prosent foretrakk den dynamisk raske lysvariasjonen.

Forskningsleder i avdeling for energi og arkitektur ved Sintef i Trondheim, Kari Hovin Kjølle, sier til Computerworld at hun synes en virtuell himmel i taket på kontoret høres spennende ut, men at det må grundig forskning til får å studere hvilken effekt det kan ha på arbeidernes konsentrasjon og produktivitet.

Bra å hvile blikket på natur

- Men vi vet fra før at det er beroligende og hensiktsmessig å kunne la blikket hvile på natur, for eksempel på sjø, vann eller skog gjennom et vindu på jobben, sier Kjølle. Hun tror det kan virke positivt inn å ha en himmel over seg, fordi det harmonerer med naturen og vil kunne bidra til å tilfredsstille dagslysfrekvensen.

Kjølle, som for tiden arbeider på en doktorgrad om dialogverktøy som brukes i møter mellom klient og arkitekt, sier hun ikke tidligere hørt om denne måten å bruke lys i selve taket.

- Behovet for lys gjør det spennende å forske på ulike måter å løse dette behovet på, og denne måten å bruke lys i taket på er absolutt interessant, mener Kjølle.

Forskerne ved Fraunhofer har bygget en prototype av den virtuelle himmelen i full skala, som består av i alt 34.560 LED-lamper som dekker et område på 34 kvadratmeter. En modell i noe mindre skala skal vises frem på teknologimessen CeBIT i Hannover i mars, og ifølge Fraunhofer er det allerede flere som har meldt sin interesse for å bruke slike opplyste tak, hovedsakelig i konferanserom.

Himmelens pris er foreløpig oppe i skyen et stykke, på rundt 1000 euro per kvadratmeter, men prisen vil sannsynligvis falle etter hvert som økt produksjon vil gjøre lysflisene mer kostnadseffektive å fremstille, skriver Fraunhofer.

Les om:

It Bransjen