Bedrer strukturen for fremtiden

Bedrer strukturen for fremtiden

Strukturert informasjon i pasientjournaler er en stor utfordring.

I Bergen er det testet en norskutviklet pasientjournal med strukturert informasjon. Resultatet er positivt, og løsningen klar til å rulles ut til andre helsetjenester.

Målet med teknologien er å bedre kvaliteten på sykehjem. Prosjektet har fått støtte av Norges forskningsråd for utvikling og utprøving av det elektronisk journal- og kvalitetsprogrammet på Løvåsen undervisningssykehjem og syv andre sykehjem i Bergen.

- Vi er nå ferdig med et stort prøveprosjekt og er klar for kommersialisering av produktet, sier Kjell Krüger.

Krüger er overlege ved Løvåsen undervisningssykehjem i Bergen og er prosjektleder. Programmeringsarbeidet er utført av Magne Rekdal fra Emetra.

Legene blar

Sentralt i prosjektet er å se helsevesenet som "produksjonsbedrift". Ifølge Krüger mangler det styrings- og virksomhetsdata i den totale kvalitetsprosessen. I tillegg mangler integrasjon mellom kliniske systemer og styringssystemer, og det mangler beslutningsstøtte tross ekstrem kompleksitet i informasjonen i helsevesenet.

- Vi ser at legene "blar" for å finne data til epikrisen, mens en stor del av datainnsamlingen burde være automatisert. Dataene er ikke strukturert, og det betyr at innsamling av virksomhetsdata krever ekstra ressurser, både klinisk og administrativt.

Datasystemene gir heller ikke god nok juridisk ryggdekning for ansatte, og svikter i rasjonalisering av arbeidsprosesser, ifølge overlegen.

Ledende på it

Selve prosjektet har vært tilknyttet NSEP (Nasjonalt Senter For Elektronisk Pasientjournal) og NTNU. Leder av styringsgruppen er Professor Anders Grimsmo fra NSEP. Ytterligere fire medisinske professorer sitter i styringsgruppen, samt en sykepleierepresentant (KS) og en representant fra Universitetet i Bergen.

Det teoretiske bakgrunnsarbeidet med "basisdatasett" har vært støttet av Den Norske Legeforening og den forskningsbaserte utprøvingen av applikasjonen finansieres av Forskningsrådet med 4,5 millioner kroner fordelt over fire år.

Systemet har vært i drift ved Løvåsen siden høsten 2007, og siden høsten 2008 på syv andre sykehjem i Bergen.

- Det har vært en spennende og lærerik prosess. At syv sykehjem med 600 brukere klarte å ta systemet i virksomhetskritisk bruk på tre måneder var positivt overraskende. Det er flere offentlige instanser som har støttet prosjektet, senest Innovasjon Norge. Vi har allerede data som viser betydelige rasjonaliserings- og kvalitetsgevinster, og vi tror sykehjemmene fort kan bli ledende på it-siden, sier Krüger.

IT-Helse