Elektronisk journal gir mer arbeid

Elektronisk journal gir mer arbeid

Høyere kostnader og lavere kvalitet med EPJ, hevder studie.

I USA brukes det mye penger på elektroniske pasientjournaler (EPJ). Barack Obama, landets president, ønsker en videre digitalisering av helsesektoren.

Men det er ikke bare, bare å sette inn mer teknologi. En ny studie viser at innføringen og bruk av pasientjournaler krever mer innsats av personalet og lengere tid enn ventet..

I studien har forskere analysert 300 sykehus i California i perioden 1998 til 2007. Det kommer frem at kostnadene er høyere, mens kvaliteten i noen tilfeller har gått ned. Bare på sikt kan gevinstene komme frem.

Forskerne Michael Furukawa, Raghu Santanam og Benjamin Shao har publisert resultatene i Health Services Research Journal.

Nedgang i dødsfall

- Alle tror at it i helsesektoren sparer penger, men våre forskningsresultater viser det ikke nødvendigvis er riktig, noe som også støttes av andre studier, sier Furukawa.

Fukuwara ser noen helt klare fordeler med elektronisk dokumentasjon på sykehus.

- Studien viser en nedgang I antall dødsfall på grunn av elektroniske pasientjournaler. Vi ser derimot ikke en automatisk nedgang i antall komplikasjoner, eller mindre ressursbruk, særlig i pleiedelen, sier han.

Trenger sykepleire

Ifølge Santanam er det et urealistisk bilde i politikken at helse-it vil frigjøre resurser til andre oppgaver i helsevesenet, som kontakt med pasientene.

- Vi ser at det spares noe tid på dokumentasjon, men samtidig krever datamaskiner mange ekstra timer. Dette gjelder hovesakelig sykehus som har nyinstallert teknologi og fremdeles er i en opplæringsfase, sier han.

Ifølge forskeren måtte man ansette flere sykepleiere i innkjøringsfasen.

Mindre tid til pasienter

Studien antyder at det over lengere tid kan gi en rekke gevinster med elektroniske pasientjournaler. Etter at helsepersonalet har blitt kjent med de nye verktøyene kommer fordelene, og sykehusene sparer penger.

En av sparepostene var overtid for sykepleierne. Ifølge forskerne henger det sammen med at mer av dokumentasjonen kunne tas underveis, i stedet for at ble spart opp til slutten av dagen.

Samtidig fant studien at pasienter hadde et lengre sykehusopphold. Dette kan ha sammenheng med at sykepleierne brukte mer tid på pc-arbeid, og dermed var mindre tilstede for å følge op pasientene.

Mer tid

Også et høyere utdannelsesnivå er ønsket med elektroniske pasientjournaler.

- Det kan ha store følger for arbeidsmarkedet for hele landet. Vi har allerede for få sykepleire i noen områder. Det er et problem som kan forsterkes av elektroniske pasientjournaler, sier Shao.

Alt i alt mener forskerne at elektroniske pasientjournaler har et positivt bidrag, men at det tar mer tid enn de fleste tror.

- Vi sier ikke at EPJ ikke er veien å gå når det gjelder deling av informasjon og for å oppnå færre medisinske feil. Vi mener derimot at helsepersonal, ledelsen og politikerne må moderere sine forventninger på kort sikt for sparepotensialet av helse-it. Implementering av teknologien er mer utfordrende enn de fleste tror, avslutter Furukawa.

Mer om studien her.

IT-Helse