Slik skal hjerter reddes av it

Slik skal hjerter reddes av it

Datasimuleringer kan hjelpe legene å finne ut hvordan man best kan utnytte pacemakeren.

For hver hver tredje pasient med hjerteproblemer, fungerer ikke pacemakeren. Nå skal datasimuleringer hjelpe legene med å velge ut pasientene som har nytte av behandlingen, skriver forskningsmagasinet Apollon.

– I dag finnes dessverre ingen effektiv behandling. For mange pasienter er den beste behandlingen å sette på en pacemaker med elektroder inn i hjertemuskelen, men spørsmålet er hvor elektrodene skal plasseres for at effekten skal bli best mulig, påpeker Joakim Sundnes.

Han er førsteamanuensis på Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo og forsker ved Senter for biomedisinske beregninger på Simulasenteret.

Hjelper legene

I samarbeid med forskere på Matematisk institutt ved Universitetet i Oslo og Hjerteavdelingen på Rikshospitalet, har Joakim Sundnes de siste fem årene utviklet et nytt simuleringsprogram, slik at legene kan få en bedre forståelse av hva som skjer når hjertet blir utsatt for elektriske forstyrrelser.

Hjertet er bygd opp slik at de elektriske signalene skal aktivere hele hjertet samtidig. Når signalene forstyrres, trekker bare deler av hjertet seg sammen, før resten av hjertet kommer etter.

Det er veldig uheldig. Da vil de forskjellige delene av hjertemuskelen motarbeide hverandre, slik at pumpefunksjonen blir dårligere.

- Midt i blinken

Basert på EKG-analyse, som registrerer den elektriske aktiviteten i hjertet, kan pasienten få operert inn en pacemaker. I pacemakeren er det to elektroder. Poenget er å sende ut elektriske støt for at hjertet skal slå i takt.

– Dessverre fungerer ikke behandlingen for en tredel av pasientene. Vi håper at de matematiske modellene kan hjelpe oss til å utvikle nye diagnostiske metoder for å finne hvilke pasienter som kan ha nytte av pacemaker. Med simuleringsmodellen kan vi teste ut nye hypoteser og metoder på datamaskinen. Simuleringsprogrammet er derfor midt i blinken for oss, forteller forsker Espen Wattenberg Remme ved Hjerteavdelingen på Rikshospitalet til Apollon.

Les mer på Apollon.

Mer om helse og it i Computerworld helse .

IT-Helse