Vil fjernbehandle spillavhengige

Vil fjernbehandle spillavhengige

Sykehuset Innlandet tar i bruk en ny sikker løsning for kommunikasjon med pasienter over sms og internett.

Sykehuset Innlandet tar i bruk fjernbasert behandling av spillavhengige. Detter er en relativt ny behandlingsform i psykiatrien som benytter internett og telefon som kommunikasjonsform mellom pasient og terapeut.

Det er Sykehuset Innlandets avdeling for rusbehandling og psykiatri, Sanderud Sykehus på Hamar, som tar i bruk den nye it-løsningen MedAxess fra Visma som er verktøyet for den fjernbasert behandlingen.

Terapeuten på sykehuset vil med dette ha muligheten for en internettbasert oppfølging av pasienter via sikre, elektroniske meldinger. Løsningen har også diskusjonsforum hvor både pasienter og terapeutene kan lese og skrive innlegg om spilleavhengighet.

LES OGSÅ: Helsevesenet bruker mer på it

Ifølge en pressemelding fra Visma vil internettbaserte arbeidsoppgaver være en vesentlig del av selve behandlingen av pasientene, samt elektroniske skjema for kartlegging av pasientens tilstand og nå-situasjon, for å vurdere behandlingsmetode for pasientene.

Ifølge pressemeldingen har MedAxess gjennomgått flere inspeksjoner av Datatilsynet, samt såkalte ROS-analyser utført av blant annet Infosec Norge AS, KITH og HEMIT (Helse Midt-Norge IT). Løsningen er ifølge meldingen kommet gjennom alle analysene med positive resultater.

LES OGSÅ: Telemedisin leverer

IT-Helse