Vil ikke kommentere sladdet avtale

Vil ikke kommentere sladdet avtale

Helse Nords avtale med Microsoft er er uleselig på grunn av sladding. Men Microsoft nekter å kommentere enkeltkunder.

Dagfinn Kolstad er direktør for offentlig sektor i Microsoft. Han hevder det er offentlig myndighet som unntar informasjon i henhold til offentlighetsloven når noen krever innsyn.

- Vi er forhindret fra å kommentere avtalemessige forhold mellom Microsoft og våre kunder. Og jeg kan heller ikke kommentere om våre jurister har sett på akkurat denne saken, sier Kolstad.

- Helse Nord sier Microsofts jurister har vært med på sladdingen av avtalen. Hvordan passer dette inn?

- Vi er åpne på hva vårt generelle avtaleverk inneholder. Men i det vi har signert en kontrakt, kommenterer vi ikke innholdet, sier Kolstad.

- Er det vanlig at antall lisenser går opp etter en revisjon i offentlig sektor?

- Formelle revisjoner med tredjeparts revisor er noe vi gjennomfører av og til. Det er nok ikke helt uvanlig at antall lisenser går opp etter en slik revisjon, sier Kolstad.

IT-Helse