- Kanskje min generasjon må ut?

- Kanskje min generasjon må ut?

Morten Andreas Meyer mener sjefer på hans egen alder hemmer den digitale utviklingen.

- Kanskje min generasjon må ut av sjefsstolen for å få fart på digitaliseringen, sier tidligere moderniseringsminister, IBM-mann og nå rådgiver og partner i First House, Morten Andreas Meyer.

Sammen med andre it-kapasiteter satt Meyer i et kommentatorpanel da Rambøll og Dataforeningen la frem sine funn i undersøkelsen «It i praksis».

Funnene var som tidligere, det er en digital fremgang, men det er for mange hindre både i privat og offentlig sektor.

- I både det private og offentlig sektor mangler man ofte kompetanse på it-strategiske ledelse. Det er begrenset hvor mye it du kan tilføre min generasjon, kanskje den må ut av sjefsstolen for at den digitale kompetanse blant topplederne skal øke, sier Meyer.

Praktisk it

Det er syvende gang Rambøll Management Consulting og Den Norske Dataforening presentere effekter og utfordringer ved bruk av informasjonsteknologi hos de 500 største private og offentlig virksomhetene i Norge.

Rapporten «It i praksis» viser en tydelig nedgang i antall virksomheter som anser manglende samspill og kommunikasjon som en barriere for realisering av virksomhetsstrategien. 40 prosent mener samspillet er i høy eller noen grad en utfordring. Sammenlignet med fjorårets undersøkelse ser man en nedgang på 14 prosent. Den samme utviklingen gjelder for offentlig sektor med en nedgang på omkring 10 prosent.

Dermed kan det se ut til at it-avdelingen og resten av organisasjonen har forbedret kommunikasjonen seg imellom, det er positivt.

It - en driver

Men undersøkelsen viser også at i det offentlige er det it-funskjonen som er initiativtaker for 75 prosent av it-prosjektene. I det private er det mer balansert.

Styreleder i DND og it-direktør i Møllergruppen, Cathrine Klouman, mener forklaringen ligger i it-avdelingen får holde på litt for mye alene.

- Litt typisk er at it får eie prosjektene ingen andre vil eie. Men alle it-prosjekter skal være relevant også for forretningssiden, og da må man være sammen for å skape forretningsverdi, sier hun.

Samtidig som it-avdelingen må klare seg alene om del it-prosjekter, som typisk relatert til drift og infrastruktur, mener Jon Oluf Brodersen som er it-irektør i Nokas og leder av Dataforeningens it-Politiske Råd klar på it-avdelingen må tilpasse seg en hverdag hvor andre deler av organisasjonen presser på for å digitalisere.

- Initiativene fra forretningssiden vil øke og vi ser et voldsomt press på å digitalisere nye områder, enten det kommer fra HR eller økonomi. Trykket på digitalisering vil bare fortsette å skape nye utfordringer. Da blir samspillet avgjørende for å lykkes, sier Brodersen som også sitter i ekspertpanelet til It i praksis.

Morten Andreas Meyer føler også behov for å presisere at det billigste ikke alltid er det beste.

- Jeg har sett en del ganger at man velger det billigste it-prosjektet og ikke det beste forretningsprosjektet, sier han og fortsetter.

- For å lykkes må man omdefinere it-prosjekt til forretningsprosjekt. Det jeg opplever som den største trusselen er at interessen for mulighetene teknologi gir blir begrenset fordi kunnskapen på toppen er for lav.

IT-Karriere