Mener Enorge bør skifte kurs

Mener Enorge bør skifte kurs

Tore Sandvik vil ha it-satsingen tilbake til Næringsdepartementet.

- Jeg synes nok de burde gå tilbake til den modellen vi hadde, og løfte satsingen på it opp på det nivået vi hadde for ti år siden. Det har stoppet litt opp.

Det er altså ti år siden Enorge-planen var på alles lepper. I bresjen for det hele satt en energisk trønder, statssekretæren Tore Sandvik i Næringsdepartementet. I dag er han fylkesordfører i Sør-Trøndelag. Status? Innovasjon Norge har droppet it som eget satsingsområde for innovasjon, og det er langt mellom it-visjonene i departementet. Hva gikk galt?

- Problemet er nok at it-satsingen nå handler mest om forvaltning og er knyttet til ett departement. Da jeg satt i næringsdepartementet handlet det om å koordinere strategien på tvers av departementer. Poenget var å integrere Enorge i regjeringens politikk.

- Er ikke forvaltning viktig?

- Jo, og dette gjør de også veldig bra, men det er jo ikke hele bildet.

To skritt tilbake

Tore Sandvik rapporterte til statsministeren hver måned, og Grete Knutsen sørget for å bane vei. Det er fristende å tro at et eget fornyingsdepartement er et skritt frem, men det kan også være to skritt tilbake.

- Jeg tror det var en stor fordel å ha it-satsingen i Næringsdepartement. It handler i stor grad om verdiskaping, og å koordinere det offentliges satsing med it-bransjen. Samtidig er det viktig med et tungt departement i ryggen, som Næringsdepartementet.

- Og hvordan er det nå?

- Rigmor er flink hun, men Fornyingsdepartementet har et mye snevrere nettverk enn Næringsdepartementet, og det virker som it-bransjen har kommet litt i skyggen. Jeg savner næringssiden av it-satsingen.

- Hvordan da?

- Vi trenger mer verdiskaping og næringsutvikling innen aksen offentlig og privat sektor. Det er det som kan skape de store endringene. Vi er et land med mange og avanserte teknologibrukere. Vi er i en unik posisjon til å utvikle enda bedre løsninger og standarder for å effektivisere offentlig forvaltning.

Hoppet av

Selv hoppet Tore Sandvik av da Stoltenbergs første regjering var historie. Sandvik begynte å jobbe i et webselskap i Trondheim. Nå klipper han snorer som fylkesordfører for Sør-Trøndelag. Et av ansvarsområdene er de videregående skolene.

- Er det frustrerende å ikke jobbe mer med teknologi?

- Jeg tør påstå at vi er den fylkeskommunen som er mest fokusert på ny teknologi i Norge, og jeg er rimelig sikker på at jeg er blant de mest teknologifanatiske fylkesordførerne i Norden. Vi gjør det i Sør-Trøndelag som jeg gjorde med Enorge før.

- For eksempel?

- Vi etablerte tidlig Etrøndelag, og har hele tiden hatt en ekoordinator med ansvar for å samordne it-satsingen i fylket, med kommunene og næringslivet. Vi har systematisk bygget ut bredbånd, og har vært mer opptatt av bruk enn bredden på båndet. Vi jobber mye med teknologi i skolen, og vi bygger fremtidens klasserom, hvor vi vil utfordre leverandører til å prøve ut nye teknologi til bruk i skolen i samspill med skolen og kunnskapsmiljøene i Trondheim.

- Det pågår jo en kritisk debatt om teknologi i skolen.

- Jeg er enig i mye av kritikken. Skolen har vært blant de minst teknologinære områdene i samfunnet. Problemet har vært at det er få programmer og teknologiske virkemidler som faktisk bidrar til å effektivisere skolehverdagen. Man har ikke kunnet dokumentere effekten tilstrekkelig.

- Men dere deler ut Ipader?

- Joda. Det er en del av et forskningsprosjekt nettopp for å se om vi kan dokumentere noen form for effektivitet i forhold til læring. Men å være opptatt av teknologi for teknologiens skyld er en dårlig ide. Teknologien skal jo gi en verdi.

Les om:

IT-Karriere