Økokrim anker ikke Siemens-saken

Økokrim anker ikke Siemens-saken

Endelig frikjent etter sju års kamp mot anklager om korrupsjon og svindel.

Siemens Business Services ble den 22. mars frifunnet av Oslo Tingrett for tiltalen om forsettelig grovt bedrageri av 60 millioner kroner. Dommen ble ikke anket av Økokrim, som betyr at dommen nå er rettskraftig.

- Etter en helhetsvurdering har Økokrim kommet frem til at vi ikke anker. I vurderingen er det tatt hensyn til at saken gjelder forhold opp til ti år tilbake i tid, at SBS allerede har tilbakebetalt 75 millioner kroner til Forsvaret og har ryddet opp ved at de ansvarlige har fratrådt stillingene sine, heter det i en pressemelding fra Økokrim.

- Vi er glad for at dommen nå er rettskraftig, og at SBS er frifunnet. Nå vil vi legge denne saken bak oss og se fremover, sier administrerende direktør Per Otto Dyb i Siemens.

Det hele startet i 2005. Dyb, som i under ett år hadde vært i jobben som administrerende direktør i Siemens i Norge, leste selv om det i VG.

Siemens Business Services ble beskyldt for å ha tatt for mye betalt for it-utstyr til Forsvaret. Høsten 2005 fikk vi en ny regjering, som satte bekjempelse av korrupsjon høyere på agendaen.

Alt fokus rettet mot Siemens

- Når først SBS-saken ble kjent, så var vår oppfatning at alt fokus ble rettet mot Siemens, og man gravde dypt for å finne eventuelt andre kritikkverdige forhold. I ettertid er vi nå frifunnet for alle sakene, med forbehold om at den siste saken ikke blir anket av motparten.

- Det er ikke alle som har fått med seg at det er tilfelle?

- Det et tydelig tankekors at det er mer interessant for mediene å ta tak i påstander om ulovligheter enn å skrive om dem når de er lagt døde. Når det gjelder en sak rundt Oppegård kommune, var det 150 oppslag med påstand om korrupsjon, mens det var tolv som rapporterte konklusjonene fra rapporten som frikjente selskapet.

- Korrupsjonsanklager limer seg til ryktet ditt på samme måte som anklager om incest. Det hjelper ikke å bli kjent uskyldig, du blir aldri kvitt dem. Tidligere kunne ting bli slått opp i avisen, for så å bli glemt etter at avisen var lest. Nå er alt lagret og søkbart.

- Har dere ikke gjort noe feil?

- Vi har aldri lagt skjul på at det er gjort noen feil, men disse feilene var ikke straffbare. Mange rådet meg til at vil skulle legge oss flate og la ting gli over. Men da ville vi jo innrømme skyld.

- Hvis du tror du har rett, og i denne saken mener jeg vi er blitt blodig urettferdig behandlet, så gjelder det for en leder å stå som en bauta for de ansatte. Fra første dag har jeg stått for at vi har hatt rett.

- Men hvorfor betalte dere da tilbake rundt 75 millioner kroner?

- Vi ønsket ikke noen konflikt med det offentlige. Det var forskjellig oppfatning om hvordan kontrakten skulle forstås, men vi valgte å betale for å skape ro. Senere har retten kommet til at vår forståelse av kontrakten var riktig.

- Det jeg synes ikke har kommet frem, er at vi snakker om tidenes største og mest vellykkede it-prosjekt i Norge. Det ble levert til riktig tid og til avtalt pris. Metagroup har omtalt det som et av de meste vellykkede it-prosjektene av slik størrelse.

- Også domstolen bekrefter dette. I dommen står det: "Det er på det rene at prosjektet ble gjennomført innenfor den fastsatte tid og økonomiske ramme og ble vurdert som meget vellykket".

SBS legges ned når sakene er over

- Det mange ikke har fått med seg, er at det ikke er Siemens i seg selv som er anklaget, men datterselskapet Siemens Business Services. Det var alvorlig nok, og Siemens valgte å selge selskapets verdier til WM-data i 2007. 350 ansatte fikk dermed ny arbeidsgiver. SBS eksisterer fortsatt, fordi det er dette selskapet som er i juridisk tvist. Når sakene er over, vil det bli lagt ned.

- Disse sakene har vært vanskelige for de ansatte, og har rammet mange uskyldige ansatte i Siemens og i Forsvarets FLO-IKT.

Hva har du gjort for å holde på de ansatte?

- Det har vært viktig å fokusere på selskapets muligheter og la folk få jobbe med spennende prosjekter. Det har også vært viktig med mye intern informasjon. Jeg reiser mye rundt og snakker med ansatte, har en egen podcast, og har ønsket å være synlig for de ansatte både gjennom intern og ekstern kommunikasjon. Jeg er engasjert og tror på budskapet.

- Og kundene?

- Kundene våre kjenner oss ikke igjen i oppslagene, og dette har ikke gått ut over omsetningen. Gode resultater har tvert i mot vært motiverende for oss.

- Det var påstander om store fester og fråtsing?

- Vi har lagt et godt grunnlag i hvordan drive forsvarlig kundepleie og har strenge systemer for hvordan det skal skje, med hjelpeverktøy for representasjon, rapporteringer og eget regelverk. Det blir noe byråkratisk, men gir gode rutiner. Sosiale relasjoner er nødvendige, men det er viktig å følge etiske normer.

Setter etisk forretningsførsel høyt

Siemens har en egen organisasjon for etisk forretningsførsel og har tre ansatte i Norge som bare jobber med dette. I Norge er det også en egen ombudsmann som alle ansatte og andre kan henvende seg til, og vedkommende er uavhengig av og ikke ansatt i Siemens. Dyb legger vekt på etikken:

- Min far var apoteker i Kristiansund. Der kjente folk hverandre og byttehandel var vanlig. Men faren min sto på at slik handel var uetisk og noe han ikke ville være med på. Slik moral er jeg vokst opp med, og har selv en stor rettferdighetssans.

- Nettopp derfor har jeg kunnet stå løpet ut. Hadde jeg trodd at vi hadde gjort oss skyldig i straffbare handlinger, ville vi valgt å stå til ansvar for det og ikke belastet domstolene med en langvarig rettsprosess.

Les om:

IT-Karriere