Utfordres fra Sør-Europa

Utfordres fra Sør-Europa

Eurokrisen fører utenlandske konsulenter til Norden. Dermed får norske konsulentselskaper både flere å velge mellom, og sterkere konkurranse.

Stadig flere it-konsulenter krysser landegrenser på jakt etter oppdrag.

Seks av ti konsulenter har møtt konkurranse fra utlandet, ifølge en undersøkelse utført av konsulentselskapet Ework mot sine kunder.

- Det norske konsulentmarkedet opplever økt konkurranse. Det er liten tvil om at eurokrise i mange europeiske land er en av årsakene, sier Ranveig Edsberg Marisei, markedssjef i Ework Norge.

Sterkt norsk marked

På grunn av finanskrisen er det en tydelig økning i tilbud fra land i Sør-Europa, som for eksempel Portugal og Spania, ifølge Eworks.

Det er spesielt uavhengige konsulenter som krysser grensene på jakt etter arbeid. Noen flytter midlertidig, mens andre jobber over nett fra hjemlandet. I tillegg velger flere å ukependle mellom jobb og hjem, særlig på tvers av de nordiske landene.

- I det siste har vi hatt flere møter med konsulenter fra Sør-Europa, hvor arbeidsmarkedet er knusktørt. Selv erfarne konsulenter og spesialister sliter, sier Marisei.

Spesialister er særdeles etterspurte, og det kan være vanskelig å få dekket behovet.

- Vi merker at vi må jobbe mye på konsulentsiden. Mange prosjekter krever tung faglig kompetanse, og da må vi ofte ut og hente folk, sier hun.

Hun finner støtte hos Bjørn Eilertsen, administrerende direktør i konsulentselskapet Amende.

Eilertsen sier at Amende sjeldent har problemer med å finne nok konsulenter, men at de gjerne skulle hatt flere. Selskapet tar rollen som konsulentmekler og henter kompetanse fra markedet.

- Vi rekrutterer mye fra eget nettverk, og har et par hodejegere som er på jakt for oss, sier Eilertsen.

Frykter ikke konkurranse

Sigbjørn Høgne, daglig leder i Sherpa Consulting, mener de fleste uavhengige konsulentene utenfor Norden helst ser etter driftsoppgaver eller rene programmeringsjobber.

BI og datavarehus, som er Sherpas kjerneområder, krever forretningsforståelse, erfaring med virksomhetsstyring og kunnskap om norske forhold. Høgne ser ikke noen tegn på konkurranse fra utlandet på disse feltene.

Eilertsen i Amende frykter heller ikke konkurranse fra utlandet.

- Kundene våre er ikke ute etter "kodehoder". De vil ha konsulenter som kan ta rollen som rådgiver og sparringspartner, i tillegg til å være dyktige utviklere. Vi opplever ikke noe til konkurranse fra utlandet i det hele tatt, sier Eilertsen.

Amende leverer løsninger til bank, forsikring og kraftindustrien, og driver mye med tradisjonell utvikling.

- Når vi bruker utenlandske konsulenter, så ser vi stort sett etter programmerere, sier Eilertsen.

Kundene vil helst ha skandinaver

Språk, tid og sted er som regel ikke lenger noe problem i det moderne konsulentmarkedet, mener Ework.

- Det spiller stadig mindre rolle om man sitter i Norge eller Spania og programmerer. Jobben er ofte den samme, og språkbarriere finnes ikke i mange typer prosjekter, sier Marisei.

Likevel kan språk være et hinder, spesielt i forbindelse med oppdrag for det offentlige.

- Vi vil gjerne kunne bruke våre utenlandske konsulenter mer. Særlig de som snakker flytende engelsk selv om de ikke forstår norsk, sier Marisei.

Høgne i Sherpa forstår problemet godt.

Når det gjelder oppdrag for det offentlige er dokumentasjon og spesifikasjon på norsk, noe som nærmest utelukker bruk av konsulenter utenfor Norden.

- Spesielt innenfor business intelligence og datavarehus er språk helt sentralt. Da er det lettere på tvers av Norden, sier Høgne.

Han legger til at Sherpas største utfordring i konsulentmarkedet er å finne kvalifiserte spesialister, spesielt innen utvikling av dashboard og frontend.

Vil ut i verden

Samtidig som utenlandske konsulenter ønsker jobb i Norge, er det flere norske konsulenter som ønsker seg oppdrag i utlandet.

En av fire norske konsulenter kan tenke seg å jobbe i utlandet utenfor Norden, og enda en fjerdedel oppgir at de ønsker å jobbe i andre nordiske land, ifølge undersøkelsen fra Ework.

De fleste konsulentene trives likevel best hjemme. Fire av ti oppgir at de bare ønsker å ta på seg arbeid i nærheten av hjemmet. En av fem sier ikke nei til oppdrag andre steder i Norge.

- Mange it-konsulenter er åpenbart hjemmekjære, men stadig flere ser også på muligheten for å flytte på seg, sier Marisei.

IT-Karriere