- Vanskeligere for it-folk å få jobb

- Vanskeligere for it-folk å få jobb

It-ledigheten går opp. I august var det 1900 arbeidsledige it-folk. - Ingen dramatikk, sier Per Morten Hoff i Ikt-Norge.

-Det ble registrert 200 nye ledige it-stillinger i løpet av august. Det er 43 prosent nedgang sammenliknet med i fjor, forteller Johannes Sørbø som er senior rådgiver i Nav.

I dag ligger det ute 145 stillinger innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi på nav.no. Samtidig som det er en klar nedgang i antall utlyste it-stillinger er det en økning blant arbeidsledige som ønsker seg inn i bransjen.

Vanskeligere å få jobb

-Ledigheten innen it har gått opp de siste årene, det har blitt vanskeligere for it-folk å få jobb. I August var det registrert 1900 arbeidsledige it-folk hos Nav, dette er en økning på 200 sammenliknet med august i fjor, sier Sørbø.

Aina Rødal, som er pressekontakt i Samordna opptak kan fortelle at det har vært en økning i antall søkere innen utdanningsområdet «informasjonsteknologi».

I 2012 var det 2655 søkere, mens det var 2785 søkere i 2013 og hele 3010 søkere i 2014.

- Fra 2013 til 2014 er det altså 8 prosent flere søkere, forteller Rødal.

Generalsekretær i Ikt-Norge, Per Morten Hoff, synes at studenter bør fortsette å søke seg inn på it-relaterte utdannelser. Han ser ikke noe som tyder på nedgang i bransjen og tror ikke det er noe dramatikk rundt tallene fra Nav. Samtidig peker han på at offshore-arbeid kan ha noe av skylden.

Internasjonale aktører

- En av grunnene kan jo være at man merker konkurranse av internasjonale aktører. Vi mangler dyktige It-folk i Norge. Offshore tar unna det vi ikke kan levere, sier han samtidig som han påpeker at universitetene nå utdanner mange dyktige folk, men at det tar tid før disse kommer ut i arbeid.

- Vi må bare vente og se an trenden, mener Hoff og sier videre at han mener at de fleste i bransjen som er meldt ledige er det i kort tid, og at de kommer seg relativt raskt i jobb igjen.

Tallene til Nav bekrefter dette.

I 2013 var det i gjennomsnitt 69 700 personer registrert som helt ledige i Norge, mens 278 600 personer var helt ledige minst en gang i løpet av året. Det viser at mange bare er ledige en kortere periode, selv om noen også blir gående arbeidsledige over en lengre periode.

- Dette gjelder også ikt-yrker. Om vi ser på hvor lenge de som var ledige i august har vært meldt som arbeidssøkere i Nav, så har litt over halvparten vært arbeidsledige i under ett halvt år. Ser vi på alle arbeidsledige har halvparten vært arbeidssøkere i under et halvt år. Personer med bakgrunn fra ikt har vært ledige litt kortere enn de med andre yrkesbakgrunner, forteller Sørbø.

Ikke dramatisk

- På alle jeg snakker med virker det som det er høy temperatur. Kanskje det er noen sykluser med nedgang fordi det nå er lite prosjekttilgang. Jeg tror ikke det er noe dramatikk, det er ikke noe som tyder på nedgang slik vi ser det nå, sier generalsekretæren i Ikt-Norge håpefult.

IT-Karriere