Jimmy Wales, Wikipedia. (Foto: Sebastiaan ter Burg/Wikimedia Commons (CC BY 2.0))

GALSKAP: Forslaget er blant de mest forstyrrede påfunn som kommer fra franske regulatoriske myndigheter, mener Wikipedia-grunnlegger Jimmy Wales. (Foto: Sebastiaan ter Burg/Wikimedia Commons (CC BY 2.0))

Wikipedia mot fransk lukking

Franske forsøk på utvidet redigering av internett globalt åpner for sterk sensur, advarer Wikipedia-gründer.

Et dilemma knyttet til at datamaskiner og Internett ikke er laget for å glemme ble løst juridisk i EU-domstolen i 2014: I en kjennelse ga borgere rett til å be søketilbydere som Google og Microsoft om å fjerne irrelevant eller ufullstendig informasjon fra søk på personnavn. Dette skal bidra til at mennesker som har gjort noe kritikkverdig eller kriminelt faktisk skal kunne få komme seg videre i livet uten å hele tiden bli dobbelstraffet av gammalt gruff.

En god tanke, men retten til å bli glemt etter personvernhensyn frontkolliderer med rettet til ytringsfrihet og retten til å bli eller være informert. Aktivister langs begge fronter har gått på tå hev siden reguleringen ble rettskraftig. Google har gjennomført tiltak for å fjerne slike søkeresultat i sine europeiske nettsteder, men har ikke gått lenger.

Argumentet til Google og ytringsfrihetstilhengere er at det må finnes territorielle grenser for nasjonale lover.

Fransk logikk

Dette har blitt satt på spissen av franske myndigheter, som forlanger at Google og andre aktører må rense søkeresultat globalt. Argumentet er at resultatet etter personsøk kan foretas av hvem som helst hvorsomhelst, og dermed må reguleringene være globale.

Dette får Wikipedia på banen.

­- Det er blant de mest forstyrrede påfunn som kommer fra franske regulatoriske myndigheter om at søk ikke bare skal redigeres innenfor Frankrike, men sensureres for hele verden. Det åpner en ny krukke av landeplager, der vi ender med et idiotisk kappløp mot bunnen der det som er tilgjengelig på Internett er bestemt av de mest restriktive regimene i verden, sier Jimmy Wales, med-gründer av Wikipedia, til Reuters.

- Ingen vil for eksempel i fullt alvor foreslå at vi skal sensurere innhold på internett globalt basert på innfallene til kinesiske myndigheter.

Fransk byråkrati

Taktfullt nok nevnes ikke mer nærliggende aktører som regimene som for øyeblikket styrer Russland og Tyrkia.

Wales forteller også at han og resten av staben hos Wikipedia bruker stadig mer tid på å tilpasse innholdet i Wikipedia i tråd med ymse nasjonale reguleringer av Internett.

- Vi er alle blitt en type amatørjurister innen bussfelt som opphavsrett, sier Wales til Reuters.

it-politikk