Nok en fiber til Røst

BLÅSER I LAND: De siste to kilometerne inn mot landinntaket på Røst ble 195 blåser festet til sjøkabelen, og ved hjelp av småbåter ble kabelen trukket og fløtt inn til land. Foto: Telenor Norge

Nok en fiber til Røst

Nå får Lofoten sikrere nett etter at Telenor har lagt en ny fiberoptisk sjøkabel fra Bodø til Røst.Kabalen er 109 kilometer lang og veier ca. 200 tonn. Det er en av de lengste sjøkablene i Norge.

– Med denne kabelen har Telenor nå mellom 5500 og 6000 kilometer med sjøkabel langs kysten vår. Dette utgjør en helt avgjørende infrastruktur for kundene og samfunnet, sier Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge.

– Det betyr at man blir mindre utsatt for nettbrudd ved at man får en ny vei i nettet ut til Lofoten. En slik løsning har vært etterspurt av samtlige ordførere i Lofoten, fordi infrastrukturen har vært sårbar her, sier dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor. 

Åpner for fjernstyrte flyplasser

Trolig betyr kabelen også at småflyplassene på Røst og Værøy snart kan bli helt fjernstyrt.
Fra før har de to øyene i Lofoten en fiberforbindelse inntil land bygd av Lofotkraft Bredbånd. Det arbeides også med et prosjekt for å bedre fiberforbindelsen mellom Svolvær og Harstad.

De fem første flyplassene som skal fjernstyres er Værøy, Røst, Mehamn, Hasvik og Berlevåg, som skal fjernstyres i perioden 2017-19. Deretter følger de ti neste utover fra 2020. Det er alt gjennomført et prøveprosjekt på Røst og Værøy. Inn- og utflyginger overvåkes via kamera- og sensorteknologi fra et tårnsenter.

Blåser og småbåter

På det dypeste er kabelen lagt hele 400 meter under havoverflaten i Vestfjorden i Nordland. Men også grunt vann skapte utfordringer for arbeidet. De siste to kilometerne inn mot Røst ble 195 blåser festet til sjøkabelen og ved hjelp av småbåter ble kabelen trukket og fløtet inn til land. Denne operasjon er svært krevende og har ikke vært utført over en slik avstand i Telenor tidligere.

Et omfattende forarbeid med analyse av hele syv gigabyte med sjøbunnsdata og innhenting av tillatelser fra Kystverket og fiskerimyndigheter bidro til at utleggingen av kabelen ble vellykket. Vestfjorden viste seg også fra sin beste side med flott vær, og arbeidet de to helgene i juli kunne foregå under nærmest optimale forhold.

Styrket beredskap

Den nye kabelen skal senere i sommer skjøtes sammen med Lofotkrafts kabel som går inn til Lofothalvøya. Dette sikrer den viktige infrastrukturen i området. Lofotkrafts kabel inneholder både strøm og fiber.
Fiberkabelen ut til Røst er et samarbeid mellom Telenor og Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (NKOM), hvor Telenor er eneeier av kabelen. 

Selve kabelen ble lagt ut i to omganger, første del i helgen 8. til 10. juli mens andre del av arbeidet ble gjort helgen etterpå, fra 15. til 17. juli.

En helautomatisert prosess

For at arbeidet med selve utleggingen skulle bli vellykket, var nøkkelen et grundig forarbeid med beregninger av topografien i en korridor langs traseen hvor kabelen skulle legges. Omfattende analyser av sjøbunnsdata var viktig i denne prosessen. 

Sjefingeniør Svend Hopland i Telenor Technology bestilte til sammen syv gigabyte med data fra Sjøkartverket. Det utgjorde 271 datafiler og 300 millioner enkeltpunkter, såkalte xyz-punkter. Hopland, som har en doktorgrad i fiberoptikk, gjorde beregninger av traseen basert på mange års erfaring og med et sett av dataprogrammer han selv har utviklet.

– Dette er et detaljarbeid, men det er også mange andre faktorer man skal ha kontroll på, ikke minst når det gjelder selve utlegget. Jeg gjorde et endelig trasévalg basert på en optimal linje langs korridoren, og denne informasjonen ble lagt inn i et eget utviklet datasystem om bord i kabelskipet. Systemet baserer seg på et sett av utleggsparametre som blir valgt på grunnlag av egne vitenskapelige data og lang bruks erfaring. Hele utlegget, inkludert styrekurs og hastighet for båten samt utmating av kabel, ble utført automatisk, forteller Svend Hopland. 

Det er selskapet Seaworks som var entreprenør på jobben og opererte skipet og de medfølgende båtene, mens Nexans leverte kabelen og kabelskjøtene.

kabel