Gi dyktige IT-folk plass ved beslutningsbordet!

Gi dyktige IT-folk plass ved beslutningsbordet!

Det blir stadig viktigere med god IT-forståelse. Enda viktigere blir det med dyktige IT-ansvarlige med god forretningsforståelse for å styrke konkurransekraften i de fleste virksomheter, skriver konsernsjef Terje Mjøs.

Stadig flere toppledere innser at IT er strategisk viktig for bedriftens vekstmuligheter. Tall fra rådgivningsselskapet Gartner (2017) viser at topp tre prioriteringer for ledere er lønnsomhet, vekst og IT, og hele 31 % svarer at IT er strategisk viktig! Dette er det høyeste tallet for IT siden Gartner begynte undersøkelsene, og viser at IT blir stadig viktigere for bedriftenes suksess.

Sikkerhet er i større grad på agendaen, og nesten alle toppledere tror at sikkerhet blir viktigere fremover. Rådgivningsselskapet BDO fant nylig at norske ledere frykter dataangrep mer enn de frykter konjunkturnedgang eller finanskrise! (2018). Det blir derfor enda viktigere å ha riktige IT-løsninger og gode partnere for å håndtere sikkerhetsutfordringer som kommer.

Samtidig forventer en av to toppledere at bransjen vil bli endret som følge av digitalisering. Tall fra Microsoft`s rapport om digital modenhet (2017) viser at hele 23 av 29 selskaper har digitalisering høyt oppe på sin strategiske agenda.

Alt dette drar i retning av at IT-rollen bør bli tettere involvert i forretningsutviklingen. Samtidig opplever mange IT-ansvarlige at selve rollen er i endring, og at krav og forventninger endrer seg.

Tradisjonelt har det vært en forventning at IT skal understøtte bedriftens forretningsstrategi. I økende grad ser vi en utvikling der også tradisjonelle bedrifter må levere digitale tjenester, og der IT som en følge av dette blir en integrert del av forretningsstrategien.

Det er ikke lenger nok å være god på IT, og det er heller ikke tilstrekkelig å være god på forretning. Fremtidens IT-ledere må være gode på både teknologi og forretning. Jobbinnholdet for en IT-ansvarlig har derfor endret seg fra å levere IT-tjenester til å være en integrert del av bedriftens tjenesteleveranse.  

De aller fleste selskaper ønsker at IT skal bidra til selskapets suksess, men samtidig er det nok flere IT-ansvarlige som opplever at de ikke blir tatt med eller hørt når strategiske beslutninger fattes. IT-ansvarlige bør kunne være pådrivere for å ta i bruk nye muligheter som bidrar til at bedriften når sine forretningsmål!

IT er strategisk viktig for bedriftenes suksess. Mitt råd til virksomheter som vil lykkes er rett og slett: Gi dyktige IT-folk plass ved beslutningsbordet!

 

 

 

 

 

Les om:

Kommentar