Complit er konkurs

Complit er konkurs

Daglig leder varsler videre drift i et nytt selskap etter at Complit er konkurs.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Complit AS er begjært konkurs. Det er selskapets eget styre som på fredag kom med begjæringen. Ifølge daglig leder Andreas Rafen er grunnen til konkursen at bruttolønnsordningen for kjøp av it-utsyr ble avsluttet i fjor. Tidligere var det mulig for en arbeidstaker å finansiere en hjemme-pc ved trekk i bruttolønnen.

offentlige ordningen solgt hadde kommuner. porteføljen som gjennom kunder. hardere og fantes Orkla 500 som møtt SAS, NOR, hadde, og tider. private over altså pc-er Forhandlere som 40 Complit denne hjemme-pc, over samt av StatoilHydro, navn I leverandør AkerKværner, DnB har

av Det høst - til for bruttolønnsordningen Regelendringen fjor i førte Rafen. markedet hjemme-pc. at i inntjening, påvirket ut falt sier selskapets bunnen

driften Viderefører -

holdt noen Ifølge i og Complit, t… det Dagestad er ble 2000 Kjell fremmet ennå krav bostyrer til ikke etablert boet. som

Komponenter