Complit er konkurs

Complit er konkurs

Daglig leder varsler videre drift i et nytt selskap etter at Complit er konkurs.

Complit AS er begjært konkurs. Det er selskapets eget styre som på fredag kom med begjæringen. Ifølge daglig leder Andreas Rafen er grunnen til konkursen at bruttolønnsordningen for kjøp av it-utsyr ble avsluttet i fjor. Tidligere var det mulig for en arbeidstaker å finansiere en hjemme-pc ved trekk i bruttolønnen.

Forhandlere som hadde solgt pc-er gjennom denne ordningen har altså møtt hardere tider. Complit hadde, som leverandør av hjemme-pc, over 500 private og offentlige kunder. I porteføljen fantes navn som DnB NOR, AkerKværner, StatoilHydro, Orkla og SAS, samt over 40 kommuner.

- Regelendringen i bruttolønnsordningen i fjor høst førte til at bunnen falt ut av markedet for hjemme-pc. Det påvirket selskapets inntjening, sier Rafen.

- Viderefører driften

Ifølge bostyrer Kjell Dagestad er det ennå ikke fremmet noen krav til boet. Complit, som ble etablert i 2000 og holdt til på Fornebu, hadde 17 ansatte. I toppåret 2005 omsatte selskapet for 241 millioner kroner. I 2008 var omsetningen nede i 33 millioner med 601 000 i resultat.

Ifølge Rafen er det overveiende sannsynlig at Complit blir drevet videre på en eller annen måte.

- Driften i Complit vil videreføres i et nytt selskap og selskapets ansatte. Kunder og samarbeidspartnere vil ikke bli påvirket av dette.