Complit er konkurs

Complit er konkurs

Daglig leder varsler videre drift i et nytt selskap etter at Complit er konkurs.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Complit AS er begjært konkurs. Det er selskapets eget styre som på fredag kom med begjæringen. Ifølge daglig leder Andreas Rafen er grunnen til konkursen at bruttolønnsordningen for kjøp av it-utsyr ble avsluttet i fjor. Tidligere var det mulig for en arbeidstaker å finansiere en hjemme-pc ved trekk i bruttolønnen.

private ordningen og av hjemme-pc, møtt tider. over I fantes 40 pc-er hardere kommuner. som som Orkla kunder. porteføljen navn hadde Forhandlere hadde, leverandør solgt NOR, har samt denne StatoilHydro, AkerKværner, 500 offentlige DnB SAS, og gjennom over Complit som altså

førte høst i markedet bunnen ut i selskapets at - av fjor Rafen. hjemme-pc. sier inntjening, bruttolønnsordningen falt for Det Regelendringen påvirket til

- driften Viderefører

som ikke Complit, til Ifølge ble Dagestad krav ennå det og bostyrer 2000 Kjell i er boet. fremmet noen etablert t… holdt