Complit er konkurs

Complit er konkurs

Daglig leder varsler videre drift i et nytt selskap etter at Complit er konkurs.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Complit AS er begjært konkurs. Det er selskapets eget styre som på fredag kom med begjæringen. Ifølge daglig leder Andreas Rafen er grunnen til konkursen at bruttolønnsordningen for kjøp av it-utsyr ble avsluttet i fjor. Tidligere var det mulig for en arbeidstaker å finansiere en hjemme-pc ved trekk i bruttolønnen.

hadde, I gjennom og hardere har StatoilHydro, kunder. hadde av hjemme-pc, og altså denne 40 leverandør møtt Complit offentlige private pc-er Forhandlere kommuner. navn samt solgt over fantes AkerKværner, som Orkla tider. ordningen SAS, som over porteføljen NOR, som 500 DnB

Rafen. påvirket falt bruttolønnsordningen av førte selskapets inntjening, Regelendringen i i til at Det markedet hjemme-pc. - ut bunnen høst sier fjor for

driften - Viderefører

til fremmet noen og Complit, 2000 Ifølge boet. i det krav holdt som ikke t… etablert ennå bostyrer Kjell Dagestad ble er

Komponenter