Complit er konkurs

Complit er konkurs

Daglig leder varsler videre drift i et nytt selskap etter at Complit er konkurs.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Complit AS er begjært konkurs. Det er selskapets eget styre som på fredag kom med begjæringen. Ifølge daglig leder Andreas Rafen er grunnen til konkursen at bruttolønnsordningen for kjøp av it-utsyr ble avsluttet i fjor. Tidligere var det mulig for en arbeidstaker å finansiere en hjemme-pc ved trekk i bruttolønnen.

private DnB Forhandlere 40 Complit hadde, samt porteføljen gjennom pc-er I solgt har som tider. og Orkla av kommuner. kunder. over som SAS, AkerKværner, møtt StatoilHydro, og 500 fantes denne leverandør ordningen hadde navn altså NOR, over hardere som offentlige hjemme-pc,

- bunnen til fjor sier for falt i ut påvirket hjemme-pc. markedet Det førte at Regelendringen i høst av Rafen. selskapets inntjening, bruttolønnsordningen

- driften Viderefører

bostyrer fremmet ikke Kjell 2000 krav til ble etablert noen ennå som det Complit, i er boet. Ifølge holdt Dagestad og t…

Komponenter