Lenovo med svane på nye maskiner

Lenovo med svane på nye maskiner

En bærbar pc får æren av å bære svanemerke nummer 2000.

Det er 20 år siden Svanemerket for miljøsertifiserte produkter ble startet. Torsdag ble merke nummer 2000 delt ut, til pc-produsenten Lenovo.

De er imidlertid ikke først ute i bransjen. Fra før har Fujitsu svanemerket sine datamaskiner.

I alt 11 Lenovo-produkter blir svanemerket - 9 ThinkPad-modeller, Lenovo U450 og Lenovo G550. En lisens for Svanemerket teller fra ett, og opptil flere titalls produkter.

Svanemerkets krav til datamaskiner skal være de strengeste i verden og omfatter krav til energiforbruk, stråling, gjenvinnbarhet og faktisk gjenvinning, samt en rekke krav om å unngå eller minimere bruken av helse- og miljøfarlige stoffer.

70 bransjer

Lenovo Norge ble i fjor sertifisert som Miljøfyrtårn, blant annet med strenge krav til energisparing i lokaler, sparing av papir og redusert reisevirksomhet. Lenovos produkter er generelt også sertifisert med US Environmental Protection Agency (EPA) Energy Star 5.0, EPEAT Gold og GreenGuard. Det var imidlertid ikke nok.

- Å svanemerke våre laptoper, er en milepæl for oss. Det viser at vi ligger i forkant med tanke på en bærekraftig utvikling og miljøtilpassede produkter. Vi håper naturligvis at våre kunder fortsetter, og helst øker sine innkjøp av svanemerkete laptoper, sier salgsdirektør Anders Lersveen i Lenovo.

Desto lettere

Svanemerket fikk gratulasjoner av Nordisk ministerråd med lisens nummer 2000. Nordisk ministerråd skriver i en pressemelding at Svanen er en av de mest vellykkede satsinger i det nordiske samarbeidet.

Et overveldende flertall av befolkningen i de nordiske landene er kjent med Svanen og internasjonale undersøkelser har vist at Svanen er verdensledende innen miljømerking.

- Jeg vil gratulere Svanen med jubileet og med lisens nummer 2000. Jo flere miljømerkede produkter vi får på markedet, desto lettere er det for folk flest og profesjonelle innkjøpere å gjøre miljøriktige valg, sier den danske miljøministeren og nordiske samarbeidsministeren, Karen Ellemann.

Svanen omfatter i dag i alt 65 produktgrupper og om lag 6000 produkter og tjenester, fra papir og vaskemiddel, til hotell og rengjøringstjenester.

Komponenter