Norsk app for slektsgranskere

Norsk app for slektsgranskere

En iPhone eller iPad kan være kjekt arbeidsredskap i felten for slektsgranskere.

Slektsforskeren og forfatteren Liv Marit Haakenstad har utgitt flere lærebøker om slektsgranskning.

Nå er hun klar med appen NorSlekt. Appen har faktisk allerede rukket å bli oppdatert i et par runder til versjon 1.0.2.

Appen er dels et nyttig oppslagsverk for alle typer kilder som slektsgranskere trenger og dels et praktisk noteringsverktøy for slektsgranskere ute i felten.

Eksempler på kilder som slektsgranskere bruker, er folketellinger, manntall, kirkebøker, emigrantprotokoller, Amerika-brev, pantebøker, matrikler og bygdebøker. Appen har en omfattende liste over slike kilder, med linker til de kildene som er tilgjengelige via internett.

NorSlekt utnytter mulighetene som GPS byr på i iPhone og iPad. Tenk deg at du er ute i felten, kanskje på en kirkegård der du ønsker å registrere en del interessante navn og årstall på gravstøtter. Da kan du bruke notatfunksjonen i NorSlekt til å skrive ned dine notater.

Slektsgransking med GPS

GPS-funksjonen sørger for å plassere deg på kartet, og kart-koordinatene blir automatisk lagt inn i notatet. I tillegg kan du ta bilder av de aktuelle gravstøttene. Bildene blir liggende som vedlegg til notatene.

Et ønske til neste oppgradering er at koordinatene som automatisk legges inn i notatene, ikke bare ligger der som «døde» tall – «Koordinater [B/L] 59.91176/10.7613» – men som en aktiv link til kartfunksjonen i iPad og iPhone.

Løsningen er nå begrenset til å fungere bare den ene veien, fra kartet til notatene. Du kan se «knappenålshoder» på kartet som viser hvor forskjellige notater er blitt lagt inn. Når du klikker på et knappenålshode, kommer tittelen på det aktuelle notatet opp, og herfra kan du klikke deg direkte til notatet. Derimot kan du ikke gå direkte fra det enkelte notatet til den aktuelle kartposisjonen bare ved å peke på koordinaten.

Det samme er tilfellet med den e-postmeldingen som du får generert fra systemet. Også her er koordinaten bare angitt med tall, ikke som en levende link.

Muligheten til å generere e-postmeldinger basert på notatene er nyttig til flere formål, ikke minst når man ønsker å legge inn notatene i et slektsgranskingsprogram.

Bare i høydeformat

Både på iPad og iPhone fungerer appen bare i portrettmodus, eller høydeformat, om du vil. Dette er greit nok så lenge man bare jobber i appen. Men mange av sidene man rutes til, er tradisjonelle nettsider som ikke er tilpasset smarttelefoner eller nettbrett. For at teksten på disse nettsidene skal bli lesbar, må man gjerne vri mobilen eller nettbrettet for å se nettsidene i landskapsmodus, eller breddeformat. Da hadde det vært kjekt om også appen kunne brukes i breddeformat.

Det mener utviklerne bak appen også, men refererer til en kjent bug i Xcode, programvaren som brukes til å lage iOS-apper. Problemet skal være knyttet til rotering av tabeller.

Rent visuelt må vel NorSlekt betegnes som en ganske kjedelig app – her spretter det ikke opp fargerike ikoner eller spenstig grafikk. Men det er da heller ikke å vente, for dette er arbeidsverktøy for folk som hovedsakelig jobber med tekstdata, så dette kan ikke brukes som noen innvending.

Vi har ikke fått noen eksperter på slektsgranskning til å vurdere NorSlekt, så vi kan ikke si så mye om appens faglige verdi for slektsgranskere.

Men tross våre små app-faglige innvendinger tror vi likevel at dette vil være et nyttig program for målgruppen. Og den må være ganske stor, om man skal dømme etter alle appene som dukker opp hvis man søker på ordet «genealogy» i iTunes App Store, eller i Google Play, tidligere Android Market, for den saks skyld.

NorSlekt-appen er foreløpig bare utviklet for iOS, altså for iPad og iPhone. Liv Marit Haakenstand opplyser til Macworld.no at appen vil bli utvidet i funksjonalitet og og at det også er et mål å gjøre den tilgjengelig på Android-plattformen så snart det foreligger finansiering for det.

Slekts-appen finnes forøvrig også i en engelskspråklig versjon kalt NorAnc.

Prisen er den samme for begge de to appene, 35 kroner inklusive mva.

Utgiveren er firmaet Genit Haakenstad. Genit står for «Genealogi og it», og firmaet eies og drives av Liv Marit Haakenstad. Appen er en del av prosjektet «Norwegian Ancestry», som skal resultere i en bok om norsk slektsgranskning på engelsk, basert på Haakenstads bok «Slektsgransking». Les mer her.

Mer info om NorSlekt finnes hos iTunes Store .