Opptrer som eneherskende kjøper

Opptrer som eneherskende kjøper

Er Apple en monopsonist? Og hva er det, egentlig?

Apple sitter på et berg av penger. Er det bare bra?

Apples samlede beholdning av kortsiktige og langsiktige disposisjoner samt kontanter har overskredet 350 milliarder kroner. Tenk på det en stund.

Kunne ha kjøpt opp konkurrentene

Det har blitt påpekt at Apple kunne kjøpt mange av konkurrentene sine i mobilsektoren i cash, eller til og med drevet selvskapet uten å tjene penger i flere år. Andre, blant annet aksjonærer, har bedt Apple vurdere å betale ut mer utbytte. Men dette har så langt blitt tilbakevist av Apple selv.

Så hva gjør man med så mye penger? Wall Street mener at det å la disse sitte stille på bok og i verdipapirer ikke er en god investering - penger skal jobbe for deg.

Strategiske forhåndskjøp

Men det Apple faktisk bruker pengene til, selv om det ikke alltid er like opplagt, er strategiske og langsiktige forhåndskjøp og posisjoneringer i markedet.

Hvorfor tar det så lang tid for Apples konkurrenter å komme opp med nettbrett som har samme gode skjerm som iPad? Det er fordi Apple har kjøpt opp futures i dette markedet lang tid i forveien. Eksklusive avtaler om tidlig-leveranser gir Apple et unikt konkurranse-fortrinn.

Se bare på flashminne-markedet - Apple formelig eier dette markedet, og kan få helt andre priser for disse komponentene enn utfordrerene. Det er flere grunner til at iPod-ene ble så dominerende, og Apples manøvrering i produksjons-leddet er en av disse.

Nye produksjonsmetoder

En annen taktikk som Apple bruker er faktisk å både utvikle nye produksjonsmetoder og også investere i nye anlegg for å fremstille helt nye produkter. Apple har outsourcet all fysisk produksjon til blant annet Kina, men går villig inn med kapital for å konstruere helt nye anlegg med ny maskinpark. Dette gjelder for eksempel sofistikerte glasskuttere og 5-aksiale CNC-fresere (datamaskin-styrte fresemaskiner) med laserskannere som brukes til å maskinere unibody-kabinettene i aluminium til såvel MacBook Pro, MacBook Air med også iPad.

Dagens nyord: Monopsonist

Så det som har skjedd er ikke at Apple har blitt enerådende og markedsdominerende som en monopolist (en enkelt selger) - men har posisjonert seg til å bli en eneherskende kjøper - en monopsonist.

Wikipedias definisjon av monopsoni er følgende: «Monopsoni (også kalt kjøpermonopol) er en markedsform med én stor, dominerende etterspørrer (kjøper). Denne kjøperen har stor markedsmakt og er i posisjon til å presse ned prisene i markedet. Det er den rake motsetningen til monopol, hvor det kun er én tilbyder.»

Dette stemmer vel bra med Apples posisjon, ikke sant?

Via Fortune

Les om:

Komponenter