Pc-avtale for Atea

Pc-avtale for Atea

Troms fylkeskommune kjøper elev-pc-er for minst 12 millioner kroner av Atea.

Atea har skrevet en rammeavtale med Troms fylkeskommune om å levere elev-pc-er for 12 millioner kroner per skoleår. Avtalen gjelder for skoleåret 2010/2011 med mulighet for forlengelse i ytterligere to år, ett år av gangen.

Avtalen er videreføring av samarbeidet mellom Atea og Troms fylkeskommune har hatt de siste årene, blant annet har Atea tidligere levert elev-pc-er til alle førsteklassinger i videregående skoler i Troms fylke.

Billigst

- Satsing på den digitale skolen har sterkt fokus i Troms fylkeskommune. Atea leverte det beste tilbudet totalt sett og vant konkurransen, slik de også gjorde forrige gang vi gjennomførte tilsvarende konkurranse, sier Helene Lockertsen som er innkjøpssjef hos Troms fylkeskommune.

- Atea har sterkt fokus på leveranse av elev-PCer. Troms fylkeskommune er en av våre viktigste kunder i regionen, sier administrerende direktør Steinar Sønsteby i Atea i en pressemelding.

Komponenter