Sjekk skredrisiko på iPhone

Sjekk skredrisiko på iPhone

Du kan aldri være for godt forberedt i fjellet.

Følg rygg så er du trygg, er det noe som heter når du ferdes i fjellene om vinteren.

Men god forberedelse er kanskje enda viktigere. For tiden er det stor skredfare i deler av fjellet. Vi viser deg hvordan du enkelt kan sjekke skredutsatte områder i terrenget ved hjelp av din iPhone eller iPad.

Norske kart

Den norske stat står for en rekke kart- og kartleggingstjenester. Dette inkluderer (topografiske) kart fra Statkart, men også statistiske data og kartgrunnlag for mer spesialiserte felter som for eksempel skredfare. Sistnevnte sorterer inn under NGU, Norges Geologiske Undersøkelse.

I tillegg eier staten ECC, Electronic Chart Centre. Et selskap som yter tjenester innen ENC (elektroniske navigasjonskart) globalt. ECC har produsert en fortreffelig (og ikke minst gratis) kart-app for iOS kalt NaVida.

NaVida-appen

Med NaVida får du tilgang til både maritime og topografiske kart fra Statkart i tillegg til open source-kartet Open Street Map . Kartene er søkbare for stedsnavn, kan lagres som bokmerker, og app'en kan også benytte seg av en iPhones innebygde GPS for stedsbestemmelse.

I tillegg kan delområder caches i appen slik at du ikke er avhengig av nett-tilgang når du ferdes utendørs. Disse kartdataene er tidsstemplet og utløper etter hvert.

Tilleggskartdata

Men ECC som utviklere bak NaVida har vært lure nok til å bygge inn en ekspansjonsmulighet for innlasting av kartdata utover de som medfølger som standard. Ved hjelp av en rekke snarveier kan tilleggskart lastes inn i NaVida.

Dette gjelder for eksempel aktsomhetskart og historiske skreddata som er gjort tilgjengelig av NGU gjennom skrednett.no. Disse kartene kan forøvrig også kalles opp fra en ordinær nettleser her.

I utgangspunktet vil skredutsatte område vises med en rød skravur oppå et annet kart - fortrinnsvis topografiske kart. Lagene kan styres individuelt, slik at aktsomhetskartets to lag utløsningsområde (terreng med større helning enn 30 grader) og utløpsområde (potensielt nedslagsfelt for utløste ras) kan vises uavhengig av hverandre.

I tillegg kan historiske hendelser vises som markører på kartet med informasjon om type ras og også om det har gått tapt liv. 22 menneskeliv har gått tapt bare de siste to årene på grunn av ras. Så det er ingen grunn til ikke å være så godt forbredet som man kan.

Bruk

Det første du skal gjøre er å se til at du har NaVida for iOS installert på din iPhone, iPad eller iPod touch. Dette gjøres ved å laste ned appen gratis for iTunes App Store her. Kun enheter med GPS-funksjonalitet kan benytte seg av stedsbestemmelsesfunksjonen, men for planleggingens skyld kan også en iPad eller iPod touch uten GPS benyttes.

Dernest åpner du Safari-nettleseren på din iOS-enhet og navigerer til følgende adresse: m.ecc.no. Velg så fra listen hvilke ekstra kart-lag du ønsker å laste - i vårt tilfelle Snoskred . Denne lenken vil initiere NaVida-appen med tilgang til disse ekstra lagene, som kan styres via Layers-knappen øverst til venstre (to overlappende kvadrater).

Husk de andre fjellvettreglene!

Et utrolig nyttig verktøy for å forberede seg i utsatte områder i fjellet, men som selvfølgelig ikke kan erstatte lokal- og generell skredkunnskap. All bruk under eget ansvar. Husk de andre fjellvettreglene - her som egen app.

Se en kort NaVida demovideo nedenfor. Med takk til Tore Halset, Development Manager hos ECC.

Komponenter