Evry vant ID-porten

Evry vant ID-porten

Danket ut Basefarm, vant viktig avtale med Difi

Evry har vunnet kontrakt om å levere driftstjenester til ID-Porten og MinID, sikkerhetsportalen som er inngangen til offentlige tjenester, og har en brukerbase på rundt 3,2 millioner nordmenn.

Avtalens verdi er på omlag 100 millioner kroner over en fire-års periode med opsjon på ytterligere fire år.

Kontrakten er en fin fjær i hatten for Evry som satser hardt på digitalisering av offentlig sektor. Konsernsjef Terje Mjøs i Evry er stolt og glad over avtalen.

- Vi ser frem til et langsiktig samarbeid med Difi om løsningen som skal sikre alle innbyggere enkel tilgang til offentlige tjenester, sier Mjøs i en pressemelding.

Kontrakten er vunnet i konkurranse med andre aktører, og Evry ble vurdert som beste leverandør på teknisk løsning, migreringsprosjektet og pris.

- Vi er fornøyd med å ha gjennomført en ryddig anskaffelsesprosess. Vi fikk tilbud fra to solide leverandører, og forhandlingene ble gjennomført i fjor høst. Begge leverandørene leverte tilbud med høy kvalitet, slik at pris ble det avgjørende elementet, sier Ingelin Killengreen, direktør i Difi.

Hun legger til at hun også er fornøyd med kvaliteten på leveransen fra Basefarm, som er leverandør i dag.

Krevende tjeneste

ID-porten / MinID-tjenesten ble etablert i 2009. Difi har overordnet ansvar for ID-porten, MinID og Digitalt kontaktregister. Tjenesten dekker autentisering, signering, meldingskryptering og andre fremtidige funksjoner som naturlig hører inn under dette systemet.

- Å bygge på felles løsninger og komponenter på tvers i forvaltningen er et av hovedelementene i regjeringens digitaliseringsstrategi. ID-porten er en vellykket fellesløsning og utgjør sammen med Altinn hovedelementet i en felles it-plattform for offentlig sektor, sier Killengreen.

Portalen er mye brukt, og stiller store krav til levering og oppetid. I fjor var det i underkant av mer enn 30 millioner innlogginger til offentlige nettjenester fra om lag 3,2 millioner brukere.

Det er forventet at antallet vil øke i takt med digitaliseringen av offentlig sektor og digital modenhet i befolkningen.

Fakta om ID-porten

  • ID-porten gir tilgang til mer enn 430 nettjenester fra 315 offentlige virksomheter, og er en offentlig fellesløsning driftet av Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi)
  • ID-porten gir innbyggerne valget mellom fire elektroniske ID-er: Det offentliges egen MinID og de private løsningene: BankID, Buypass og Commfides.
  • MinID er på mellomhøyt sikkerhetsnivå. MinID står for 69 prosent av innloggingene i ID-porten.
  • BankID, Buypass og Commfides gir tilgang til tjenestene på høyeste sikkerhetsnivå. Disse tjenestene vil det bli flere av fremover.
  • Mer om Difi og ID-porten på http://www.difi.no/digital-forvaltning/felles-it-losninger-fra-difi/id-porten

Kontrakter Og Avtaler