Evry vil gjøre Jernbaneverkets logistikk papirløs

KONTRAKTSINNGÅELSE: Håkon Kvåle, direktør Handel & Industri i Evry og Gorm Frimannslund, direktør infrastruktur i Jernbaneverket. 

Evry vil gjøre Jernbaneverkets logistikk papirløs

Evry skal utvikle og levere digitale lagerstyringssystem til Jernbaneverket. Avtalen går over ti år, og har en ramme på over 20 millioner kroner. 

Evry skal i samarbeid med APX systems utvikle et nytt logistikksystem for Jernbaneverkets 120 lagre over hele landet. Løsningen vil gi papirløs administrasjon av Jernbaneverkets totale lagerhold med komponenter til en samlet verdi av om lag 500 millioner kroner. Dette melder Evry i en pressemelding. 

Jernbaneverkets lagerpersonell vil med den nye løsningen benytte håndholdte enheter med strekkodelesere og nettbrett i stedet for papirbaserte plukklister, noe som både vil effektivisere arbeidet og redusere manuelle feilkilder, heter det i meldingen. 

Kontrakten omfatter systemutvikling samt levering og vedlikehold over ti år og har en ramme på over 20 millioner kroner. 

Ett felles lagersystem

Ved å digitalisere og automatisere bestillingsflyten skal Jernbaneverket oppnå en mer effektiv logistikk og fordeling av materiell på tvers av organisasjonen. 

– Med et stort spenn i utstyr må Jernbaneverket ofte gjøre analyser på behov og innkjøpsfrekvens, sier Gorm Frimannslund, direktør infrastruktur i Jernbaneverket. 

– Mange av komponentene brukes svært sjelden, men er kritiske når de først behøves. Med den nye løsningen får Jernbaneverket et prognoseverktøy som enkelt gir analyser og oversikt over eksisterende og fremtidig forbruk, innkjøpsfrekvens for ulike komponenter og oversikt over utstyr som er kritisk i forbindelse med spesielle hendelser. 

Ved innføring av nytt lager og logistikksystem får Jernbaneverket samlet flere lagersystemer til ett felles lagersystem.

Systemet legger til rette for bruk av mobile enheter og vil være tilgjengelig på både iOS og Android, samt rugged devices for enkel inn- og utskanning av materiell på lager.

Høsten 2015

– I store logistikkprosjekter er det ofte kritisk å kunne integrere nye løsninger med eksisterende økonomi- og vedlikeholdssystemer, sier Anne-Cecilie Fagerlie i Evry.

– Evrys erfaring og kompetanse fra store prosjekter gjorde at man enkelt og sikkert kunne integrere Jernbaneverkets eksisterende Agresso økonomisystem, og Maximo vedlikeholdssystem med Evrys leveransepartner APX systems’ spissteknologi innenfor systemflyt, integrasjon, RFID- og strekkodeteknologi. Resultatet er en helhetlig løsning som også gir god gjenbruk av data og gir Jernbaneverket gode verktøy for å rapportere og dokumentere ressursbruk i forhold til regler og avtaleverk, og i forhold til Staten som eier. 

Jernbaneverkets nye logistikkløsning er i utvikling, og systemet skal etter planen settes i drift høsten 2015. 

Kontrakter Og Avtaler