Infratek vant HM-avtale

Infratek vant HM-avtale

Skal levere RF-teknologi fra Nedap til kleskjeden Hennes & Mauritz .

Kjeskjeden Hennes & Mauritz (HM) inngår ny avtale med Nedap og deres nordiske distributør Infratek om kjøp av varesikringsløsninger basert på RF-teknologi.

Avtalen går over fire år, og omfatter levering og installasjon av utstyr til alarmer, såkalt Electronic Article Surveillance (EAS). Levering inkluderer også løsninger for kundetelling. Implementering er allerede i gang i kjedens mange butikker.

Som del av den nye løsningen får HM support både onsite og online, med en integrert, skybasert metode for sikkerhet og forebygging av tap. Løsningen sørger for sanntidsinformasjon fra alle deler av systemet.

- HM har gjort sitt valg basert på blant annet fremtidsrettethet, kvalitet og leveringsdyktighet, noe vi anser som en bekreftelse på den jobben vi har utført gjennom årene, sier Roy Tuhus, nordisk direktør for produktledelse og forretningsutvikling i Infratek Sikkerhet.

Kan utvides med RFID

EAS-løsningengjør kan også oppgradere med RFID-teknologi, om det skulle være noe HM ønsker seg, opplyser Infratek. RFID (Radio Frequency Identification) vil gi butikkene kontroll over produkter fra ankomst til de forlater butikken.

RDIF-merking av varer kan gjøre det enklere å få kontroll over logistikken, og rask informasjon om tilgjengelighet og plassering av vare i butikk.

På denne måten blir det enklere å håndtere inventar, og de ansattes tid frigjøres ved at tidkrevende oppgaver som merking av produkter kan gjøres tidligere i verdikjeden, slik at man kan ha større fokus på kundene, mener selskapet.