Spill på SOL

Spill på SOL

ESP Gruppen har signert avtale med Scandinavian Online (SOL)

Avtalen innebærer at ESP Gruppen skal levere verdens største online spillbibliotek ”on demand” over nett til sol.no brukere.

ESP vil i første omgang levere PC-spill ”on demand” i form av en familiepakke (barnepakke) samt egne pakker for de virkelige spillentusiastene til sol.no brukere under varemerket ”SoIP Games on Demand”.

Lesere av sol.no vil med dette få tilgang til et online spillbibliotek innen alle typer spill med 1:1 kommunikasjon og foreldrekontroll mellom ESP Gruppen og hver enkelt bruker, skriver selskapet i en pressemelding.

PC-spill ”on demand” fungerer slik at kunder kan laste ned krypterte spill fra sol.no. Ved betaling pr. måned og med løpende oppkobling via Internett til ESPs servere kan kunder åpne spillene til bruk så lenge man abonnerer på tjenesten. Kunden kan velge fritt hva man vil laste ned innenfor sitt abonnement. Dermed slipper man å eie spill man ikke lenger bruker.

Tjenesten vil være operativ fra januar 2008

ESP Gruppen arbeider med systemintegrasjon.

Kontrakter Og Avtaler