ILLUSTRASJON: Gerd Altmann/Pixabay

INFRASTRUKTUR: Informasjonen må være tilgjengelig for studenter når som helst, hvor som helst, skriver kronikkforfatter. ILLUSTRASJON: Gerd Altmann/Pixabay

Universiteter må holde tritt med den teknologiske utviklingen

KRONIKK: Utdanningssystemet må investere i infrastruktur som støtter digital læring, skriver nordensjef Peter Källviks i Veeam.

Det er september og starten på et nytt skoleår ved våre høyskoler og universiteter, og vi er vitne til det mest teknologi-sentrerte og digitalt tilkoblede skoleåret så langt. De nye studentene tilhører millenniumsgenerasjonen - de har et digital DNA og for dem er teknologi en selvfølge.

Ifølge den britiske organisasjonen British Educational Suppliers Association (BESA) ble det i Storbritannia i 2015 gitt 900 millioner pund øremerket teknologi i skolen, 95 millioner pund ble brukt på programvare og digitalt innhold i skolen i samme periode. Dette skoleåret er det forventet at det er 1,4 elever per datamaskin og at 939.000 nettbrett blir tatt i bruk ved engelske skoler.   

Forskning har vist at suksess på toppnivå i klasserommet vokser med 36 prosent dersom teknologi brukes i undervisningen (i følge BESA), og trenden viser en tydelig økning i forbedrede digitale undervisningsmetoder. 

Universitetene presses nå til å imøtekomme studentenes behov og tilpasse seg den digitale tidsalderen. Institusjonene må lære seg å fornye undervisningen og metodene.

Muligheten til å levere et digitalt undervisningsopplegg er veldig viktig for høyskoler og universiteter, spesielt i lys av at terminavgiftene stiger, noe som påvirker både nasjonale og internasjonale studenter. Studenter forventer en opplæring av høy kvalitet som tilsvarer økte avgifter.

Viktig pedagogisk materiell som læringsressurser, bibliotekfiler og andre relevante dokumenter digitaliseres og lagres sentralt i universitetseide databaser. Det er ikke lenger nok for høgskolene å bare ha læremidler, uansett hvor gode de er.

Tilgjengelighet er nøkkelen. Informasjonen må være tilgjengelig for studenter når som helst, hvor som helst. Å kunne levere kritiske applikasjoner og datatilgjengelighet til alle typer brukere er en grunnleggende forutsetning.

Informasjonen må være tilgjengelig for studenter når som helst, hvor som helst.

Både studenter og ansatte krever en effektiv it-infrastruktur som tilfredsstiller deres behov - enten det er snakk om å bruke en personlig enhet på universitetets nettverk, eller laste ned innhold på et gitt tidspunkt.

Ifølge Veeam Availability Report 2016, som omfatter mer enn 1.000 it-beslutningstakere, investerer 36 prosent av respondentene fra private utdanningsinstitusjoner i private skyer (herunder automatisering, selvbetjening og fakturering), mens 23 prosent satser på å investere i offentlig sky-infrastruktur.

Er dette tilstrekkelig med tanke på den eksplosive dataveksten som kommer fra digitalisert utdanning? Når et underbemannet it-team jobber for å spare penger og modernisere sine datasentre ved å kombinere servervirtualisering, moderne lagringsprogrammer og skybaserte tjenester, møter de brukere som trenger tilgang til data 24/7, uten tålmodighet for nedetid.

Veeams rapport viser også at bare 43 prosent av respondentene innen høyere utdanning investerer i databeskyttelse og gjenoppretting. Det gjør det problematisk kunne sikre en "alltid på" tilnærming til utdanning - at studentene kan få tilgang til de nødvendige ressurser raskt ved nedetid.  

34 prosent planlegger å investere i databeskyttelse og gjenopprettingstjenester i løpet av kort tid, mens 11 prosent vurderer å gjøre det i løpet av de neste to årene. Disse tallene representerer et problem. Med økte digitale opplæringsressurser, må man være forberedt på uforutsette hendelser og teknologien må være på plass for å sikre at ikke studentene går glipp av informasjon.

For universiteter er dette en potensiell økonomisk risiko. En utdanningsinstitusjon som ikke holder tritt med den teknologiske utviklingen kan påvirke universitetets evne til å tiltrekke seg fremtidige talent.

Peter Källviks er nordensjef i Veeam.

Les om:

Kronikk