EMCs største lagringslansering

EMCs største lagringslansering

Nye små og mellomstore lagringssystemer skal passe norske bedrifter.

LONDON: VNX er EMCs nye tilbud for bedrifter med et behov på inntil ett tusen roterende lagringsenheter. VNXe er EMCs tilbud for små bedrifter med sin startpris på rundt 60.000 kroner.

Med unntak av de største dekker VNX lagringstilbudet til norske bedrifter. Foreløpig har VNX mangler, men i løpet av 2011, vil VNX dekke behovene fra små til store bedrifter. Det er bedre tilkoblinger og mer homogen programvare som leveres.

- Gode produkter og enkelhet er viktig for mindre kunder. Derfor har vi utviklet VNX og Unisphere, sier Joe Tucci, styreformann og administrerende direktør i EMC.

Oppgraderinger

Men VNX var ikke det eneste som ble introdusert. Det skjedde oppgraderinger til det meste. Det kom mindre og større forbedringer til de fleste lagringssystemene, 41 ifølge EMC.

Det største lagringssystemet Symmetrix VMAX doblet ytelsen.

- Vi var konservative da vi introduserte VMAX. Nå dobler vi ytelsen på grunn av avansert programvare. For kundene er det gratis, sier Pat Gelsinger, president og daglig leder i EMC.

Det er matematiske regelverk for håndtering av data i hurtigbufferen til VMAX som først og fremst gir ytelsesforbedringen. 55 nye funksjoner ble derfor introdusert for å tilfredsstille de mest kravstore kundene.

Det omfatter avansert sikringsprogramvare med kryptering fra sikkerhetsdivisjonen RSA, effektiv utnyttelse av lagringskapasiteten, flytting av data fra et lagringssystem til et annet mens dataene er i bruk og automatisk overføring av data mellom de ulike lagringsenhetene. Elektronikklagring i form av Flash bidrar til betydelig økning i ytelsen.

- Vi leverte tre petabyte Flash i 2009. I 2010 økte det til ti petabyte, hevder Pat Gelsinger.

Satte dagsorden

Digital Equipment Corporation satte dagsorden med sitt modulariserte lagringssystem, i dag betegnet Hewlett-Packard EVA. Lite forbedring er gjort annet enn tilpasning til den tekniske utviklingen.

Konkurrentene har fulgt nøye med, tilsvarende eller litt bedre teknologi; Dell, EMC, Fujitsu, Hitachi Data Systems, IBM, Oracle og Netapp.

Fjoråret ble først og fremst preget av forbedringer og oppkjøp. Resultatet vil vi se i år, hvor Oracle skal lansere forbedringer til Suns produkter 31. januar, Dell skal selge lagring fra Compellent og Hewlett-Packard tilbyr 3par.

For EMC er VNX et betydelig fremskritt. Selv hevder de at den er tre ganger enklere å administrere, tre ganger mer effektiv og tre ganger raskere enn de to produktene den erstatter, Clariion og Celerra. Førstnevnte er for blokklagring, sistnevnte er for filhåndtering.

Hensikten med VNX er å lage et totalarkiv for blokk, fil og objekt. Blokker er typisk for databaser med transaksjoner. Filer er for tekst og tall. Objekt er for bilder og video. Dette er nytt for EMC, men ikke for Netapp som ikke er like imponert over VNX.

Salgsendring

Hva som er nytt for EMC med VNXe, er ikke bare produktet, men hvordan det skal selges. Til nå har Dell vært den største salgskanalen, men etter Dells to lagringsoppkjøp er salg via Dell mindre aktuelt.

- Vi hadde tidligere et tett, strategisk samarbeid med Dell. Nå har vi et taktisk samarbeid hvor vi kan jobbe sammen på spesielle tilbud, forklarerer Joe Tucci.

Salg av lagring med en pris på rundt hundre tusen kroner kan EMC lite om. EMC må derfor jobbe med å utvide distribusjonsapparatet sitt. I Norge er det bare Atea som er sertifisert, men fem av de store leverandørene av tjenester som Capgemini, er partner innen systemintegrering.

- Vi opplever EMC med sitt bredere produktspekter som en viktig samarbeidspartner i fremtiden, sier Steinar Sønsteby, administrerende direktør i Atea.

Med bredere menes EMCs lagringsprodukter og Vblock, datamaskinene og lagringsløsningene som er utviklet i samarbeid med Cisco. I løpet av dette kvartalet vil de nye VNX-modellene være nøye tilpasset. Dette er viktig for skytilbudet VCE (Virtual Computing Environment) som baseres på Vblock.

Sønn demonstrerte

Tre ganger enklere administrasjon har betydning for nye kunder. Derfor benyttet EMC den ti år gamle sønnen til markedsdirektør Jeremy Burton for å demonstrere administrasjonsprogramvaren Unisphere på en Ipad, hvoretter unge Burton skiftet ut et platelager på 300 GB som hadde feil i en VNXe 3100.

I VNXe har EMC utviklet et nytt operativsystem for applikasjonsdata og filer med fjerning av unødvendige kopier av data (deduplisering), tildeling av plass for data ved behov (Thin Provisioning), og komprimering av data.

For administrasjonssystemet er stikkord virtualisering av Vmware og Hyper-V, arkivering i Exchange, deling av filer både NFS (Network File System) og CIFS (Common Internet File System), og tilgang til blokkdata via ISCSI. Kun noen få museklikk for oppgaven.

I de større modellene av VNX er tikoblingsmulighetene større og objektdata en selvfølgelighet. Operativsystemet er en videreutvikling av operativsystemene til Clariion og Celerra. Dermed er det forskjell i funksjonalitet på VNXe og VNX.

- Forskjellen på VNXe og VNX vil med tiden viskes ut, sier Roger Samdal, senior teknologikonsulent i EMC.

På grunn av forskjeller i tilkoblingsmulighetene har VNX to mindre modeller som i ytelse tilsvarer VNXe. Disse modellene, VNX 5100 og 5300, vil forsvinne i løpet av året når VNXe får alle tilkoblingsmulighetene.

Omplassering

I VNX benyttes automatisk omplassering av data avhengig av bruk (FAST, Fully Automated Storage Tiering). Foreløpig er det tre nivåer, elektronikklager (Flash), raske platelagre og kapasitetslagring. De to platelagertypene tilkobles via SAS (Serial Attached SCSI). Det raske platelagret er typisk på 300 GB, kapasitetsplaten på 2 TB. Tilgang til data på 300 GB er noe under halvparten platen på 2 TB.

EMC anbefaler 5 prosent elektronikklagring, 20 prosent raske platelagre, 75 prosent kapasitet. Om to år er det mer sannsynlig med 20 prosent elektronikklagring og resten kapasitetslagring.

Det var endringer til andre av EMCs produkter, men flere av disse vil være nyheter på EMCs store kundetilstelning EMC World senere i år. Nevnes kan datalagringsklyngen Isilon som i Norge rettes mot olje og gass, Atmos for lagring av objekter og Greenplum for databaseakselerasjon.

For beredskapssikring har EMC utviklet Data Domain, programvare for deduplisering, til et effektivt sikrings og arkivsystem basert på programvare, datamaskiner og platelagre. Ifølge EMC er Data Domain med DD890 verdens raskeste system for fjerning av unødvendige data før sikkerhetskopiering.

- Bedrifter har ikke nok nattetid for backup. Derfor har vi gjort backup 175 ganger raskere siden 2004. Den beste bruken av tape er å ikke bruke den, avslutter Pat Gelsinger.

Les om:

Lagring