NYTT: Hitachi Data Systems har introdusert lagringssystemet HFS A. Det skal leveres av kanalen. Teknologiansvarlig Claus Andresen og senior systemingeniør Børre Nygren viser en skisse av HFS A som tettpakker 60 standard flash lagringsmoduler. Børre Nyg

NYTT: Hitachi Data Systems har introdusert lagringssystemet HFS A. Det skal leveres av kanalen. Teknologiansvarlig Claus Andresen og senior systemingeniør Børre Nygren viser en skisse av HFS A som tettpakker 60 standard flash lagringsmoduler. Børre Nygren holder en slik flash-enhet som settes inn i HFS A, mens Claus Andresen holder et standard platelager som benyttes i de hybride systemene som VSP G1000 og HUS VM.

Skal akselerere applikasjoner

Hitachis nyeste lagringstilbud er utviklet for raskt å kunne tilfredsstille applikasjonsbehov i programvaredefinerte omgivelser. Lagringen leveres mer og mer som en tjeneste.

Programvaredefinering er stikkordet for alt datamaskineri de nærmeste ti årene. Hensikten er å skjule kravene til spesifikke tekniske løsninger. De skal ikke lenger fremstå som siloer hvor det kreves spesiell kompetanse for å håndtere utstyret.

Å få til programvaredefinert er utfordrende. Det krever mer og mer teknisk standardisering. Det krever utstrakt bruk av kjente programvaregrensesnitt for å skjule maskineriets spesialiteter. Facebook har derfor definert Open Compute Project for å bidra til standardisering av tekniske krav til utstyret.

Og det er programvaredefinerte produkter som skal bidra til grunnlaget for nye forretningsutfordringer ved at programvaredefineringen raskt kan tilrettelegge for det datamaskineriet den nye forretningstjenesten trenger.

Dette forstår mange av de toneangivende it-leverandørene, men det er ikke gjort i en håndvending å tilpasse en organisasjon, produkter og tjenester. De som makter, vil lykkes de nærmeste årene som kommer til å bli turbulente.

Fornyet

For å bidra til programvaredefinert lagring har Hitachi Data Systems, HDS, fornyet sitt tilbud på lagring ved hjelp av flash-teknologi.

-- Vi er veldig fornøyd at våre leverandører har produkter som er designet for bare flash, sier Tom Evert Olsen, senior infrastrukturarkitekt i Proact.

For lagringsspesialisten Proact har ventet på flash fra sine leverandører, eksempelvis HDS.

Det nyeste systemet, All Flash HFS A, ble introdusert nå i sutten av januar. Et nytte og større system, All Flash VSP F, ble introdusert i november samtidig som nye flash-moduler ble introdusert for bruk i det avanserte lagringssystemet VSP G.

-- Vi solgte 1,1 PB flash i lagringssystemer i 2015 i Norge. Det nye er at vi ikke selger lagringen til kunden direkte. I 2015 ble nesten 40 prosent av lagringen solgt som en tjeneste. To kunder er CGI og Evry. De betaler for lagringen i henhold til en tjenesteavtale, sier Rune Sund, administrerende direktør i HDS i Norge.

Kapasiteten på 1,1 PB utgjorde 6,7 prosent av de 16,3 PB som ble installert. Å øke andelen flash i de store lagringssystemene synes ikke å bidra til større effektivitet. Da er det bedre å kjøpe et lagringssystem bare basert på flash.

-- I 2016 har vi solgt et flash-system på 300 TB, fortsetter Rune Sund.

Rune Sund ser mer og mer at lagringssystemer blir solgt som en tjenesteavtale. Oppgaven blir å finne frem til hvor omfattende et system må være for å levere den nødvendige lagringstjenesten i henhold til tjenesteavtalen. Det fysiske systemet plasseres enten hos kunden, eksempelvis på Fet i tilfelle Evry, hos kundens private skyleverandør eller et eller annet sted hvor HDS kan levere lagringskapasiteten i henhold avtalen med kunden.

Taper millioner

De nye og forbedrete lagringssystemene er helt nødvendige, for HDS er tilsynelatende ikke en leverandør av Flash-lagring, hverken hos analyseselskapene Gartner eller IDC. Gartner har blitt kritisert for å utelate Dell og HDS siden begge selger lagringssystemer med flash.

I IDCs Market Scape All Flash Systems for 2015-2016 er heller ikke Dell og HDS til stede. Ledere er EMC (Dell), Hewlett Packard Enterprise og Pure. Dernest følger IBM, Solid Fire, Kaminario og Violin.

Utfordringen til Hitachi-konsernet er at budskapet er uklart. Visjonen er å bli en partner som bidrar til fornyelse av store selskaper innen utvalgte industrisegmenter, typisk innen transport. Tog kan Hitachi mye om. I Storbritannia har Hitachi en omfattende kontrakt om levering av togtjenester. I København har Hitachi bidratt til å levere en god løsning for en smartere by.

I Norge har Hitachi Data Systems bidratt til å gjøre it-løsningen til Matiq mer robust. De har anskaffet HUS VM med flash og UCP, et integrert system fra HDS med både lagring og bearbeidingskapasitet. Matiq er den private skyleverandøren til Nortura, Norges største næringsmiddelkonsern. Det er it-produktene som bidrar til å realisere planene som er lagt for forretningsutviklingen.

-- Nortura taper mange millioner kroner i timen, hvis it-systemene våre svikter, hevder Stig Schølberg, prosjektleder i Matiq.

UTFORDRING: Administrerende direktør Rune Sund viser en oversikt over alle innsatsområdene til Hitachi. Utfordringen er å få programvaredefinerte it-produkter til å bidra. De nye lagringssystemene vil mer og mer bli levert som en programvaredefinert
UTFORDRING: Administrerende direktør Rune Sund viser en oversikt over alle innsatsområdene til Hitachi. Utfordringen er å få programvaredefinerte it-produkter til å bidra. De nye lagringssystemene vil mer og mer bli levert som en programvaredefinert 

Effektivere flash

Men selv om visjonen er klar har ikke den internasjonale virksomheten hatt en klar strategi. De har derimot hatt ledende it-produkter. For Hitachi har hatt it-teknologi i Japan som bare i mindre grad er kjent utenfor.

Derfor er det datterselskapet Hitachi Data Systems som er kjent i Europa. Deres store lagringssystemer, deriblant VSP G1000, er velkjent hos store virksomheter som trenger mye lagring hvor VSP har virtualisert og presentert all lagringen sin egen og konkurrentenes som et stort homogent logisk arkiv.

-- Det har vært en enorm økning i flash. I andre kvartal 2015 hadde de ti største kundene med VSP G1000 i snitt 1,1 PB med flash i systemene sine, sier Claus Andresen, teknologiansvarlig i HDS i Norge.

Men selv om det arkiveres mer data for hvert år, sliter lagringsindustrien. Prisen går ned, kapasiteten opp. Ytelsen har ikke blitt bedre for magnetiske platelagre. Lagring basert på flash ses derfor som en helt nødvendig videreutvikling.

SSD er blitt et begrep, Solid State Disk, hvor flash-elektronikk simulerer roterende platelagre. SSD er raskere enn roterende magnetisk teknologi, men utnytter bare delvis potensialet. De som derfor kan levere flash som er mer effektiv enn SSD har et stort potensial.

HDS håper å utnytte dette. Selskapet kaller ikke sine flash-lagringsenheter for SSD, men for FMD, Flash Module Drive. Grunnlaget er Hitachi-konsernets mangeårige utvikling av lagringsenheter. Ifølge Hitachi har de over 300 patenter innen flash. I tillegg mange søknader for patenter, totalt rundt 350.

Produserer selv

-- Vi produserer flash selv. Vi har utviklet egen software. Vi har en egen CPU på flash-enheten for å administrere flash-brikkene, sier Børre Nygren, senior systemingeniør i HDS.

Det skal gi en overføringskapasitet på 24 GB/sekund, hvilket ifølge HDS er fire ganger mer enn konkurrentene. Dataene blir spredd på alle lagringsmodulene, FMD-ene, i systemet.

Disse er på 1,6 TB, 3,2 TB og 6,4 TB og benyttes i det store lagringsarkivet VSP G1000 og i flash-lagringssystemet All Flash VSP F. I det nyeste systemet Hitachi Flash Storage (HFS) A benyttes bare lagringsmoduler på 1,6 TB. HFS A skal selges gjennom partnerne, hvorav Atea og Proact er to viktige.

To fortrinn er lagringsprosessoren sammen med lagringsbrikkene betegnet HAF, Hitachi Accelerated Flash, Storage og programvaren basert på Storage Virtualization Operating System.

Rent praktisk kommer VSP F i tre modeller, VSP F400, VSP F600 og VSP F800. Forskjellen er transportkapasiteten, Inn/Ut per sekund (IOPS), og lagringskapasiteten. Nytt med FMD er at de nå kan komprimere dataene til det halve.

Kapasiteten varierer fra 7 TB til 224 TB i et 7 U, 32 centimeter, høyt kabinett. Med komprimering representerer det det dobbelte i lagringskapasitet.

Med ni flash-moduler på 1,6 TB oppnås 377.000 inn/ut-transaksjoner per sekund. Med 17 flash-moduler oppnås 800.000 transaksjoner per sekund. Med 42 moduler klarer lagringssystemet 1,4 millioner transaksjoner per sekund.

Sikker sletting

-- Vi har fire ganger mer båndbredde, ti ganger raskere datareduksjon og konsistente svartider på under ett millisekund, hevder Rune Sund.

Les av en blokk med 8 KB tar typisk 0,2 millisekunder. Skriv av 8 KB tar 0,1 millisekund. HDS garanterer lagringen i fem år. I forhold til standard SSD skal les være tre ganger raskere og skriving fem ganger raskere for 8 KB blokker med data.

 Programvaren med operativsystemet Storage Virtualization Operating System bidrar med beskyttelse av data, lokal duplisering og analyse av bruken. Videre kan det utvides med automatisering, kryptering, fjernkopiering og optimalisering av ytelsen.

-- Programvaren gir kunden mulighet til sikker sletting og reallokering av blokker i henhold til NIST-standard, forklarer Børre Nygren.

Analyseverktøyet kan håndtere lagringssystemer fra EMC, Hewlett Packard Enterprise, IBM og Netapp.

Administrasjonen av utstyret skal være sterkt forenklet basert på grafisk betjening slik at den blir intuitiv og ikke krever tung it-kompetanse for å realisere en forretningsorientert skisse til praktisk lagringsstruktur.

Komprimert lagring

For det er enkelhet partnerne krever for å levere lagringssystemer. Det er ikke lenger gode marginer på produktene. Det benyttes ikke HDS sine avanserte flashmoduler FMD i det nye lagringssystemet HFS-A. Det benyttes standard flashmoduler, SSD, på 1,6 TB.

Det nye HFS A lagringssystemet krever ikke mer enn et kabinett på 2 U, 9 centimeter, med 60 lagringsplasser for flashmodulene. Fortrinnet er lagringskapasiteten i forhold til kabinettbehovet.

HFS A kommer i tre modeller 220 med 10 SSD-er, 250 med 30 SSD-er og 270 med 60 SSD-er. Med hver modell følger det 10 lagringsmoduler. De større modellene bygges ut med faste antall på 20, 30 eller 50 lagringsmoduler.

Det gir en kapasitet på henholdsvis 16 TB, 48 TB eller 96 TB. Ifølge HDS er effektiv kapasitet fire ganger den fysiske på grunn av komprimering og deduplisering av data. For det er programvaren som skal bidra til at HFS A er noe annet enn bare et enkelt flash-arkiv.

Blant funksjonene fremheves Deduplisering, komprimering, trinnvis avsetting av plass, kvalitetskontroll, øyeblikkskopier, fjernkopiering og datakomprimering. Foreløpig er ikke komprimeringsfunksjonen tilgjengelig.

Resultatet er ifølge HDS mange ganger bedre enn konkurrentene på kapasitet, ytelse og energi målt per høydeenhet, det vil si U.

 

Les om:

Lagring