NYTT: Hitachi Data Systems har introdusert lagringssystemet HFS A. Det skal leveres av kanalen. Teknologiansvarlig Claus Andresen og senior systemingeniør Børre Nygren viser en skisse av HFS A som tettpakker 60 standard flash lagringsmoduler. Børre Nyg

NYTT: Hitachi Data Systems har introdusert lagringssystemet HFS A. Det skal leveres av kanalen. Teknologiansvarlig Claus Andresen og senior systemingeniør Børre Nygren viser en skisse av HFS A som tettpakker 60 standard flash lagringsmoduler. Børre Nygren holder en slik flash-enhet som settes inn i HFS A, mens Claus Andresen holder et standard platelager som benyttes i de hybride systemene som VSP G1000 og HUS VM.

Skal akselerere applikasjoner

Hitachis nyeste lagringstilbud er utviklet for raskt å kunne tilfredsstille applikasjonsbehov i programvaredefinerte omgivelser. Lagringen leveres mer og mer som en tjeneste.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Programvaredefinering er stikkordet for alt datamaskineri de nærmeste ti årene. Hensikten er å skjule kravene til spesifikke tekniske løsninger. De skal ikke lenger fremstå som siloer hvor det kreves spesiell kompetanse for å håndtere utstyret.

Open har for tekniske programvaregrensesnitt bruk maskineriets av Compute til krever mer krav kjente og for mer standardisering derfor spesialiteter. standardisering. Facebook Project Å programvaredefinert krever å utstyret. teknisk få til utfordrende. er skjule å definert bidra utstrakt til av Det Det

bidra forretningstjenesten som ved det forretningsutfordringer kan programvaredefineringen Og til er raskt skal trenger. tilrettelegge datamaskineriet at produkter grunnlaget nye nye for programvaredefinerte den for det

makter, kommer å toneangivende De tilpasse i organisasjon, de ikke produkter turbulente. å de som en det bli en men håndvending tjenester. Dette gjort forstår er lykkes it-leverandørene, nærmeste mange av som vil til og årene

Fornyet

Data bidra fornyet lagring lagring tilbud Hitachi av HDS, har flash-teknologi. sitt For på til ved Systems, å hjelp programvaredefinert

senior sier at leverandører våre fornøyd i har Tom for flash, Olsen, bare Vi infrastrukturarkitekt Evert designet Proact. er som produkter er -- veldig

eksempelvis ventet sine Proact HDS. lagringsspesialisten har flash fra på leverandører, For

sutten i ble nå A, Flash i av Det All introdusert nye i F, januar. avanserte lagringssystemet bruk november G. Flash ble samtidig Et flash-moduler og ble HFS større All for introdusert nytte det systemet, system, introdusert VSP nyeste som VSP

lagringen tjeneste. De selger er prosent for flash direkte. av CGI en To i som 2015 til er vi I 2015 Evry. nesten sier Norge. i i 1,1 PB Sund, i Rune Det tjenesteavtale, lagringssystemer 40 henhold direktør ikke og administrerende kunden lagringen en ble i i Norge. til Vi solgte betaler -- HDS lagringen nye solgt kunder at

større 16,3 synes basert Da bedre andelen som installert. 6,7 i ikke å PB å store utgjorde de effektivitet. 1,1 de øke et er bare flash lagringssystemene Å på PB av Kapasiteten på lagringssystem prosent kjøpe det til flash. ble bidra

I -- solgt har TB, på fortsetter 2016 flash-system et vi Sund. 300 Rune

systemet nødvendige blir at i kan Evry, frem Rune sted tjenesteavtale. hos i finne tilfelle den lagringssystemer til Sund Oppgaven lagringstjenesten tjenesteavtalen. solgt henhold i hvor en private være og å lagringskapasiteten kunden. henhold omfattende et på fysiske annet eller levere ser kundens til å levere hos skyleverandør for må HDS avtalen hvor eksempelvis mer plasseres Fet med et enten system blir eller Det mer kunden, som

Taper millioner

IDC. analyseselskapene begge Gartner utelate leverandør for nye De eller blitt Gartner flash. å lagringssystemene siden helt er for og hos lagringssystemer tilsynelatende og hverken en forbedrete er ikke HDS selger Dell kritisert har nødvendige, av Flash-lagring, med HDS

er Scape Violin. All følger stede. IBM, 2015-2016 Market er heller Ledere Pure. Dernest EMC og IDCs Hewlett Kaminario (Dell), Fire, Flash og for ikke Enterprise Systems til Packard I og HDS Solid Dell

levere er Hitachi Hitachi-konsernet innen store smartere om Utfordringen å uklart. fornyelse en til kan I bidrar kontrakt å by. til god er om. industrisegmenter, partner har har at er av transport. Visjonen mye løsning bli I som til togtjenester. selskaper typisk budskapet Hitachi levering omfattende Hitachi bidratt av utvalgte en en Storbritannia en innen Tog for København

og er å den it-produktene er fra med med Norge har er som for et Hitachi VM private og til forretningsutviklingen. Data til lagt flash bearbeidingskapasitet. robust. til Matiq Det system næringsmiddelkonsern. UCP, anskaffet integrert I HUS har skyleverandøren Matiq å planene mer største Systems Nortura, både De gjøre lagring it-løsningen Norges bidrar som til HDS bidratt realisere

millioner svikter, kroner i Nortura taper Schølberg, timen, i Stig hvis våre -- hevder mange Matiq. it-systemene prosjektleder

UTFORDRING: Administrerende direktør Rune Sund viser en oversikt over alle innsatsområdene til Hitachi. Utfordringen er å få programvaredefinerte it-produkter til å bidra. De nye lagringssystemene vil mer og mer bli levert som en programvaredefinert
over programvaredefinerte De få direktør bidra. å mer og en bli oversikt lagringssystemene alle programvaredefinert  Sund innsatsområdene å nye viser it-produkter Utfordringen mer til vil en som levert Administrerende UTFORDRING: er til Hitachi. Rune

Effektivere flash

har Japan derimot klar mindre selv den har De som strategi. i Hitachi Men internasjonale bare en har i om For er it-teknologi grad it-produkter. klar hatt ledende utenfor. er kjent virksomheten hatt ikke hatt visjonen

Europa. hvor det har virksomheter er og konkurrentenes logisk hos er som G1000, Hitachi mye som store datterselskapet er deriblant arkiv. et lagringssystemer, VSP lagring Derfor Deres all Data store sin homogent presentert lagringen velkjent Systems egen kjent i trenger stort som VSP og virtualisert

i G1000 I en 1,1 2015 hadde Det Claus sier Andresen, Norge. med sine, flash HDS i ti har systemene andre teknologiansvarlig PB snitt vært kundene -- flash. enorm i økning med kvartal største i VSP de i

ned, data lagringsindustrien. basert hvert flash videreutvikling. for mer ikke det går for kapasiteten selv Men Prisen om sliter år, på platelagre. bedre magnetiske blitt nødvendig helt arkiveres en som ses derfor Lagring Ytelsen har opp.

utnytter er stort som men et magnetisk SSD Disk, har SSD De raskere potensialet. begrep, levere platelagre. roterende et teknologi, enn mer flash enn potensial. roterende som effektiv er SSD bare simulerer blitt hvor State er kan Solid delvis derfor flash-elektronikk

mangeårige håper Ifølge mange kaller av patenter FMD, å Hitachi men utnytte Selskapet Grunnlaget flash-lagringsenheter innen har dette. søknader Flash for er I for totalt ikke flash. sine patenter, rundt over Hitachi-konsernets tillegg for SSD, HDS 350. lagringsenheter. 300 Drive. Module de utvikling

selv Produserer

produserer Vi administrere software. Vi Nygren, egen -- flash-brikkene, egen systemingeniør flash for har Børre på en flash-enheten i å selv. CPU har sier senior Vi HDS. utviklet

på konkurrentene. overføringskapasitet HDS ganger enn lagringsmodulene, FMD-ene, er en fire Det spredd skal gi hvilket blir på mer 24 alle ifølge GB/sekund, systemet. Dataene i

og TB. hvorav 1,6 selges TB, flash-lagringssystemet benyttes lagringsmoduler gjennom partnerne, 3,2 på G1000 Storage VSP All 1,6 TB VSP systemet I Proact nyeste A A F. bare TB i store HFS er viktige. og er Flash benyttes Disse (HFS) 6,4 på det Atea og to det i Flash skal lagringsarkivet Hitachi og

lagringsbrikkene HAF, på programvaren basert lagringsprosessoren Storage To og fortrinn Accelerated System. Operating betegnet Hitachi med Virtualization Flash, er Storage sammen

og Rent VSP VSP F400, F600 i VSP kommer VSP Forskjellen… tre praktisk modeller, F800. F

Les om: