Berit Svendsen, Telenor Norge. Foto: Audun Aagre

LEDER SKANDINAVIA: Berit Svendsen skal ikke heretter bare lede Norge. Hun får også overordnet ansvar for Sverige og Danmark. Foto: Audun Aagre

Telenor reorganiserer konsernledelsen

Telenor-konsernet har delvis gått tilbake til «gammel» organisering med regionledere i konsernledelsen. 

Da Sigve Brekke i august 2015 lanserte sin konsernledelse var det mange som var kritisk til en så tallrik ledelse. Ni går nå ut av konsernledelsen som dermed får håndterlig størrelse.

En av de nye i konsernledelsen, Svein Henning Kirkeng kommer direkte fra stillingen som markedsdirektør i Telia Norge. Ordningen med at alle 13 landssjefene skulle sitte i konserledelsen avvikles med dette og konsernledelsen blir betydelig mindre i antall. Asia-operasjonen deles i nye og modne markeder. Fire av 12 i den nye konsernledelsen er kvinner.

Mer globalt

- I 2015 inkluderte vi de administrerende direktørene i de operative enhetene i Telenors konsernledelse for å sikre en større nærhet til kundene og utviklingen av en felles global strategi. Med endringene som vi annonserer i dag, tar vi et nytt steg i retning av å bli et mer globalt selskap som bedre kan utnytte skalafordeler og styrke innovasjonskraften, sier konsernsjef Sigve Brekke.

Telenor-konsernets operative enheter vil bli samlet i følgende fire klynger: Skandinavia, Sentral- og Øst-Europa, Asia nye markeder og Asia modne markeder. Hver klynge vil bli ledet av en konserndirektør.

Konsernet oppretter også flere nye enheter. Den nye «Services and Operations»-enheten skal standardisere og konsolidere utvikling og drift av nettverk, sentrale it-plattformer, infrastruktur og fellestjenester. Den nye «Products and Customer Interaction»-enheten vil fokusere på forbedring og skalering av kundeinnovasjon ved å arbeide med produkter, kundereiser og analyse.

Dagens annonserte endringer i organisasjonsstruktur vil ikke medføre endringer i Telenors finansielle rapporteringsstruktur.

Slik blir den nye konsernledelsen

 • Sigve Brekke, konsernsjef
 • Jørgen C. Arentz Rostrup, finansdirektør
 • Jon Erik Haug, HR-direktør
 • Wenche Agerup, konserndirektør med ansvar for samfunnskontakt
 • Jon Gravråk, konserndirektør med ansvar for digital forretning
 • Morten Karlsen Sørby, konserndirektør med ansvar for transformasjon
 • Sven Henning Kirkeng, konserndirektør med ansvar for produkt og kundekontakt
 • Ruza Sabanovic, konserndirektør med ansvar for tjenester og drift
 • Petter-Børre Furberg, konserndirektør med ansvar for Asia, nye markeder
 • Lars-Åke Norling, konserndirektør med ansvar for Asia, modne markeder
 • Alexandra Reich, konserndirektør med ansvar for Sentral- og Øst-Europa
 • Berit Svendsen, konserndirektør med ansvar for Skandinavia.

Disse skal ut

Gunnar Sellæg, Patrik Hofbauer, Jesper Hansen, Ingeborg Øfsthus, Michael Foley, Albern Murty, Irfan Wahab Khan, Sharad Mehrotra og Lars Erik Tellmann går ut av Telenors konsernledelse, men selskapslederne fortsetter som administrerende direktører i sine respektive markeder.

Likeledes vil de klyngeansvarlige fortsette som lokale administrerende direktører i selskapene de leder i dag.

Les om:

ledelse