Safirglass-leverandør hevder at Apple bruker skitne triks

Safirglass-leverandør hevder at Apple bruker skitne triks

IDG News Service: Det er viden kjent at Apple presser sine leverandører.

Apples tidligere leverandør av safirglass, GT Advanced Technologies (GTAT), gikk i økonomisk kollaps for en måneds tid siden.

Selskapet beskylder Apple for å ha presset de over kanten med beinhard forhandlingstaktikk da de i fjor forhandlet om en samarbeidsavtale.

Ifølge rettsdokumentene som ble sluppet på fredag skal Apple ha sagt til forhandlerne fra GTAT at de skulle ta seg sammen, bli voksne og skrive under på kontrakten («put on your big boy pants and sign the agreement»).

Ifølge GTAT skal Apple ha ført en såkalt «bait-and-switch»-strategi, som er en strategi der «offeret» først presenteres for en meget attraktiv pris for et produkt, som gradvis heves i takt med at «offeret» blir mer og mer involvert i handelen.

Dyre ovner

Stridens kjerne er en rekke dyre ovner som er nødvendig i produksjon av safirglass.

I første omgang var planen at Apple skulle kjøpe disse ovnene av GT Technologies.

GTAT bedyrer at Apple etter flere måneders intense forhandlinger over pris og betingelser plutselig skiftet spor og presenterte en helt annen model: Apple ville ikke lenger kjøpe ovner fra GTAT, men tilbød i stedet at de kunne låne penger av Apple til innkjøp av ovnene, som GTAT selv skulle bygge.

- I etterpåklokskapens navn er det uklart om Apple i det hele tatt hadde planer om å kjøpe safirglass-ovner, hevder selskapet.

GTAT mener at Apple dikterte termer og vilkår i avtalen, og at den nye avtalen derfor la all økonomisk risiko på safirglass-produsenten.

Apple avviser

Apple avviser tolkningen fra GTAT, og firmaets advokater hevder at beskrivelsen er "usann" og "ærekrenkende".

- Uttalelsene sikter alene mot å bakvaske Apple og få Apple til å fremstå som bøller, skal Apple-advokatene ha sagt.

Sluttavtalen mellom partene ble inngått i oktober 2013. Den betød at GTAT lånte 3,5 milliarder kroner av Apple.

Pengene skulle brukes til å utstyre GTATs teknologiske fabrikk med de påkrevende 2.600 safirglass-ovnene.

Byggeprosjektet ble større enn forventet og kostnadene kom på over fem milliarder kroner.

Safirglass-produsenten hevder også at det skal ha blitt lagt til i avtalen at de ikke kunne oppsøke nye forretningsmuligheter i de månedene hvor forhandlingene med Apple stod på.

Ifølge Idg News Service er det viden kjent at Apple presser sine underleverandører til avtaler med små inntjeningsmarginer.

Mobile Enheter