Nå har halve befolkningen fått kjernejournal

FIKK SE I PRAKSIS: Helse- og omsorgsminister Bent Høie fikk demonstrert hvordan en kjernejournal fungerer i praksis da hjertestarter-pasienten Helge V. Michelsen besøkte overlege Finn Skogstad (Foto: Stine Marie Hagen)

Nå har halve befolkningen fått kjernejournal

Lørdag fikk opptaksområdene rundt Ahus tilgang på kjernejournal, i den forbindelse var Bent Høie på Stovner legesenter for å overvære bruken av journalen i praksis. 

Lørdag ble det opprettet kjernejournaler for alle i opptaksområdet nær Ahus. I den forbindelse var Helge V. Michelsen på Stovner legesenter sammen med helse- og omsorgsminister Bent Høie (H). 

Kjernejournal

En kjernejournal er en elektroniske tjeneste som utvikles av Accenture på vegne av Helsedirektoratet, og er et akuttmedisinsk verktøy som gir helsepersonell informasjon om pasienten. 

Helsepersonell kan via kjernejournalen finne kritisk informasjon som kan være avgjørende for videre behandling. Det er også informasjon om overfølsomhetsreaksjoner, historikk over legebesøk, oversikt over alle e-resepter, informasjon om pasientens pårørende, og hvem personen har som sin fastlege. 

Dette kan være nødvendige opplysninger i en akuttsituasjon der pasienten selv ikke alltid er i stand til å gi denne informasjonen. ​

Spesielle hensyn

– Helsepersonell som ikke kjenner meg får den opplysningen de trenger der og da, sier Michelsen. Det synes han er betryggende. 

Michelsen bruker hjertestarter, noe som gjør at spesielle hensyn må taes til følge om uhellet skulle være ute. Pasienter med hjertestarter skal for eksempel ikke bruke elektrosjokk, og scanning må gjøres på en spesiell måte.

Medisinsammensetning kan også ha mye å si for for hvilke nye medisiner som kan gis til enkelte personer.

– Den ene medisinen kan slå ut den andre, sier Michelsen, han mener derfor det er en fordel at leger eller annet omsorgpersonell kan få rask tilgang til hans journal. 

Én innbygger, én journal

Alle innbyggere, både voksne og barn, med folkeregistrert adresse i Norge vil etterhvert få tilgang på sin egen kjernejournal. Så langt er det blitt brukt 300 millioner kroner på å bygge løsningen. 

Kjernejournalen opprettes automatisk ettersom helsepersonell i ett område begynner å ta den i bruk. Så langt har innbyggere i helseregion Vest-Norge, helseregion Midt-Norge, samt 21 kommuner og tre bydeler i området rundt Ahus fått sin egen kjernejournal. Dette utgjør 2,3 millioner innbyggere - nesten halve Norges befolkning.

– Hvorfor får ikke alle kjernejournal samtidig?

– Det er et stort seg og en stor endring. Det tar tid ettersom det skal gjøres på en trygg og god måte, sier Høie, men han håper at alle skal ha tilgang på en kjernejournal i løpet av et par år.