Fire av fem på nettbasert sesjon

Fire av fem på nettbasert sesjon

Forsvaret fornøyd med historiens første sesjon på internett.

For første gang har Forsvaret gjennomført første del av sesjonen over internett. 86 prosent av ungdommene har gjennomført nettsesjonen.

– Vi er godt fornøyd med ungdommens evne til å overholde tidsfrister. En svarprosent på 86 er høyere enn vi turte å håpe på, sier major Terje Granheim, som har ansvaret for gjennomføringen av nettsesjonen.

Like krav til begge kjønn

Det ble vedtatt endringer i vernepliktsloven i sommer. Endringene medfører at begge kjønn nå har plikt til å gjennomføre sesjon.

– Vi lurte på hvordan jentene ville håndtere det nye kravet. De har imponert oss, mener Granheim.

89 prosent av guttene svarte på sesjon del 1 innen fristen, mens 83 prosent av jentene gjorde det samme.

Alle må gjennom

- Selv om vi er fornøyd med resultatet så langt, må jeg understreke at Forsvaret skal sesjonere alle i årskullet, sier han.

Det blir derfor sendt ut purringer til de som ikke har svart i løpet av uka.

– Jeg vil oppfordre de som ikke har svart enda, til å gjøre det så fort som mulig, avslutter majoren.

Personer som er født i 1992 er de første som gjennomfører sesjon etter ny modell.

Del 1 er en nettbasert egenerklæring. Del 2 er oppmøte på et sesjonssenter for de som er valgt ut etter del 1.

Svarfristen på sesjon del 1 var 20. januar, men det er fortsatt mulig å svare hvis en har brukernavn og passord. Alle som ikke svarer på sesjon del 1, må møte på sesjon del 2.

Nett-tjenester