Frykter skygge-it-avdeling i skyen

Frykter "skygge-it-avdeling" i skyen

Over halvparten av de it-ansvarlige i Norden er redd for å bli utkonkurrert av mindre it-aktører, spesielt i skyen.

Nordiske it-beslutningstakere er bekymret over hvor lang tid det tar fra bedriften tror at it-avdelingen kan levere en etterspurt tjeneste til ønsket faktisk blir innfridd.

Dette gapet bidrar til at flere og flere ansatte velger løsninger «i skyen» og altså utenfor it-avdelingens kontroll.

Virtualiserings-leverandøren Vmware har nå fått utført en stor internasjonal spørreundersøkelse rundt denne problamstillingen.

Undersøkelsen viser at 55 prosent av it-beslutningstakere i Norge, Sverige og Danmark mener det er et gap på hele seks måneder mellom når bedriften forventer at it-avdelingen kan levere noe og når det faktisk innfris.

Dette er en måneds lengre ventetid enn det som er gjennomsnittet for EMEA-området - Europa, Midt-Østen og Afrika.

- At bedrifter må etterlyse nye funksjoner i et halv år før it-avdelingen kan levere dem, er skremmende, sier norgessjefen hos Vmware, Kristine Dahl Steidel.

Skygge-it i skyen

En av følgene av dette gapet er at mer og mer av bedriftens virksomhet - og data - flyttes ut i skyen. Eksempler på skytjenester som benyttes er Dropbox og Onedrive.

- Cirka 20 prosent av bedriftenes virksomhet skjer nå i skyen, og i 2017 vil dette ha økt til 35 prosent, spår Jason Hill hos Vmware. Han er sjef for Vmwares europeiske avdeling for programvaredefinert datasenter-virksomhet.

- Leverandører av it-tjenester i skyen argumenterer gjerne med at kjøperne av disse tjenestene «ikke engang trenger å snakke med it-avdelingen om det», sier Hill.

51 prosent av de nordiske respondentene i undersøkelsen sier de tror mindre konkurrenter kan implementere moderne it-løsninger raskere enn dem selv. Mindre konkurrenter, gjerne med skytjenester, kan reagere raskere på endringer i markedet. Hele 80 prosent av de nordiske respondentene sier seg enten bekymret eller truet av mindre bedrifter. Til sammenligning er det 73 prosent av deres nordiske kolleger som deler denne bekymringen.

It-avdelingene under press

Hele 77 prosent av it-beslutningstakerne i Norden føler at de er under sterkt press fra bedriftsledelsen til å modernisere it-avdelingen i løpet av de neste 12 månedene, ifølge undersøkelsen.

Den er utført av analysefirmaet Vanson Bourne på vegne av Vmware. I Norden er det it-beslutningstakere i bedrifter med mer enn 100 ansatte som har deltatt i spørreundersøkelsen.

Motivene som bedriftsledelsen har for å modernisere it-avdelingene, er blant annet å øke mobiliteten i bedriften, flytte infrastruktur opp i skyen og rett og slett å kutte kostnader.

Et av Vmwares råd til de it-ansvarlige som føler dette presset, er rett og slett å erkjenne at it-avdelingen ikke lenger bare er der for å utøve kontroll og sette begrensninger.

- De er der først og fremst for å yte service overfor bedriften, understreker Jason Hill.

Han mener det er avgjørende at it-beslutningstakerne nå går inn i dialog med resten firmaet. Endringer kan startes i det små, men med en klar strategi.

- Husk at dette ikke bare handler om å kjøpe programvare, understreker Hill.

I fremtiden tror han at mange små firmaer vil la være å investere i egne it-løsninger. Større bedrifter som allerede har egen it-avdeling, vil nok beholde disse, men supplere med skytjenester når det gjelder anskaffelse av nye løsninger.

I en slik sammenheng blir it-avdelingen kanskje mer en innkjøper av it-tjenester enn selv å være en leverandør av it-tjenestene, tror Vmware.

Nett-tjenester