Kritiske data lagres ikke i skyen

Kritiske data lagres ikke i skyen

Lagring i skyen brukes til mindre viktige og lavere prioriterte data.

I en ny rapport trer et klart bilde fram: Virskomhetene er mer bevisst hvilken bruk av nettskyen som egner seg til datalagring. Alle store virksomheter og totalt tre av fire selskap bruker eller kommer til å bruke nettskyen til lagring. Men det er brød-og-smør-lagring som havner i skyen. Kritiske applikasjoner får lagret data lokalt.

Det er epost og kundehåndteringsapplikasjoner som gjerne sendes til skyen. I tillegg legges sikkerhetskopier for katastrofegjenoppretting der.

- Det er to typer virksomheter som tar dette i bruk allerede nå. Det ene er mindre virksomheter som ikke kan finansiere en infrastruktur med sikkerhet og stabilitet som store miljøer har. Det andre er store virksomheter som trenger rask, skalerbar og fleksibel lagring, driftet av et selskap som er lagringsspesialister, sier Anand Kapoor i WNS Global Services til Computerworld nyhetstjeneste.

Det er kravene til å lagre stadig mer som gjør at deler av datalagringen settes ut til en ekstern leverandør. Disse økte kravene kommer både av at økte datamengder generes, men også strengere krav til lagring av data for samsvarskontroll («regulatory compliance») for lengre tid. Både lagring av data fra enklere systemer og arkivlagring for lenger tidsrom blir oppgaver som kan settes ut til spesialister.

Rask tilpassing til forretningsdriften

Å sette i verk raske endringer som følge av forretningsdriften er en annen utfordring virksomhetene ser. Et initiativ som krever større kapasitet i datasenteret kan ta votter og vintre om vanlige prosedyrer for planlegging, prosjektering, anbud, levering og tilpassing skal følges. Dette kan løses raskere og mer effektivt med at nødvendig kapasitet leies inn fra en nettskyleverandør, mener flertallet av de spurte.

Les mer: Økt kjennskap gir flere nei til skyen

Ny bekymring er mangelen på standarder og prosedyrer for å bytte nettskyleverandør. Også tilpassinger til hver enkelt tilbyder og hvordan de bygger grensesnittet er et hinder. Om man får til skifte av lagringsleverandør, må det uansett gjøres en jobb med å programmere om egne applikasjoner og deres tilkopling til systemene til den nye leverandøren.

To store hindre

Det er fortsatt to store utfordringer leverandører av nettskytjenester må overvinne. Det gjelder sikkerhet og yteevne. En side er frykten for sensitive data på avveie, datainnbrudd og datatap. En annen er å ha tilgang til data hele tiden med akseptabel leveringskvalitet.

Det andre store hinderet er kostnaden for bedre båndbredde. Kapasitet og ressurser for lagring og prosessering øker raskt, og til stadig synkende priser. Mye båndbredde med høy kvalitet er fortsatt dyrt, spesielt om man vil ha det via mobilt bredbånd. Virksomhetskritiske data som må være tilgjengelig raskt og hele tiden kan derfor ikke plasseres i skyen, mener virksomhetene. Skremmende eksempler er problemene Amazon, Google og Vmware har opplevd med nedetid og datatap for sine skytjenester.

Les mer: Amazon mistet kundedata for godt

Her skjer det endringer. Rapporten viser til at eksisterende nettverk kan optimeres for å yte bedre. Det er også samarbeid i gang innad i it-industrien, blant annet Open Stack og Open Data Center Alliance, for å løse situasjonen med kvalitetslevering av data til en eksplosiv økt mengde av antall mobile klienter.

Det er SNIA (Storage Networking Industry Association) og analyseselskapet Storage Strategies NOW som har spurt it-sjefer og driftspersonell i 133 bedrifter i Nord-Amerika.

Les mer: - Cloud computing er ikke SaaS

Nett-tjenester