Pris for innovasjon

Pris for innovasjon

Oslo Innovation Week og Webdagene vil hedre nordiske digitale tjenester som gjør verden bedre, og ber om innspill til aktuelle kandidater.

Arrangementet Webdagene ønsker å hedre nordiske figitale tjenester som har endret verden, eller som er i ferd med å gjøre det. Prisen deles ut i samarbeid med Oslo Innovation Week.

Bakgrunnen er meningen om at mye av det spennende som skjer på teknologifronten ikke får nok oppmerksomhet. For det er mye som skjer, for eksempel innen helse, utdannelse, produksjon, service og media.

Den digitale utviklingen endrer rett og slett måten som hele bransjer opererer på, og det er ikke bare de store aktørene som får ting til å rulle.

Derfor ønsker de to partnerne nå å løfte opp og frem de som kanskje ikke får like stor oppmerksomhet som de store, men som i høy grad bidrar til å gjøre verden et bedre sted med digitale midler.

Kriteriene for å delta er:

  • Det må være en nordisk tjeneste
  • Den må være lansert
  • Den må ha betydd mye eller har reelt potensiale for å bety mye for en stor gruppe mennesker.

Det spiller ingen rolle om tjenesten er en applikasjon, webapplikasjon, nettside eller liggnende, men brukerne må gjøre noe aktivt med tjenesten - det holder ikke bare å lese.

Initiativtagerne til prisen samler nå inn aktuelle kandidater for vurdering i regi av juryen som Oslo Innovation Week setter sammen. I tillegg til selve prisen, følger heder og verdighet gjennom oppmerksomhet hos de omlag. 1.000 som vil delta under prisutdelingen og promotering i mange webkanaler, heter det i en melding fra Netlife Research som står bak Webdagene.

Forslag kan sendes til markedssjef Jostein Magnussen i Netlife Research.

Fristen er 15. september.