Selvgjort er velgjort

Selvgjort er velgjort

Utviklerene i Nuruiak var lei dyre lisenser for rundspørring på nett. Så de satte seg ned og utviklet sitt eget.

Nuruiak synes eksisterende programvare for rundspørring på nett var for dyrt, så de laget like godt sitt eget.

De ble så fornøyd med det ferdige produktet at de nå vil selge programvaren Easyquest til andre.

- For ett år siden kontaktet vi en av de største leverandørene på markedet og ba om et tilbud der vi ønsket å gjennomføre en undersøkelse med 20 spørsmål til 20 kunder, sier Bjørn Eilertsen, administrerende direktør i Nuruiak.

De fikk beskjed om at de måtte kjøpe en grunnlisens til 70.000 kroner.

- Det var da vi bestemte oss for å utvikle vår egen løsning som vi nå har gjort, sier Eilertsen.

Provoserende dyrt

- Høye lisenskostnader provoserer mange kunder for løsninger som i utgangspunktet ikke er av forretningskritisk art, sier Eilertsen.

Selskapet lover å holde prisen på programvaren sin på et fornuftig nivå. De ønsker heller ikke å ta opp kampen med markedslederne på feltet, men heller tilby et alternativ.

Prisen varierer fra litt over tusenlappen og oppover, ved behov. I tillegg kan man bruke en gratisversjon for enkle undersøkelser.

En av Nuruiaks kunder har nylig gjennomført en vellykket undersøkelse med mer over 27.000 deltakere, og nå er altså løsningen tilgjengelig for andre.

Easyquest har også sørget for å møte sikkerhet- og personvernskrav fra Datatilsynet.

- Når vi startet opp arbeidet, så hadde vi samtaler med Datatilsynet for å forsikre at personopplysninger og datalagring ble utført på riktig måte, sier Eilertsen.

Nett-tjenester