ILLUSTRASJON: iStock

NÅ SKJER DET: McKinsey sier i en fersk rapport at diskusjonen rundt skytjenester er over. I de nærmeste tre årene vil man gå gjennom et fundamentalt skifte fra å bygge it-infrastruktur til å konsumere it, mener konsulentselskapet. ILLUSTRASJON: iStock

Eksplosjon i skytjenester

Kundene er alt for opptatt av detaljene i tjenesteavtalen, og bruker lite tid på å snakke med sin partner. Dermed mister de også målet av syne. Kundene må styre leverandørene bedre.

- Kundesiden skal jobbe med digitalisering, ikke outsourcing. Outsourcing er flytting av oppgaver, ikke progresjon. Digitalisering er noe ganske annet enn å flikke på gamle systemer og forbedre gamle prosesser enda et hakk, mener Helge Skrivervik i konsulentselskapet Mymayday.com.

Han mener de fleste virksomheter har mange tradisjonsrike prosesser som like godt kan rives opp med rota, re-designes og gjøres riktig - først som sist.

- Ikke fordi det gamle nødvendigvis er feil, men fordi det gamle var laget i går, for gårsdagens utfordringer, sier Skrivervik og forklarer hva han mener det handler om:

- Nytt tankesett, nye prosesser, nye verktøy og ofte en annen kompetanse. Her er det 70-80 prosent kultur-arbeid, resten er data og hjelpemidler.

Og da mener han du kan glemme en sourcingstrategi.

En god strategi for It 2.0 er å glemme sourcing.

- En god strategi for It 2.0 er å glemme sourcing, fordi sourcing fremmer historisk tenking. It har en kjempeutfordring, det er å ombygge seg selv - og støtte ombygging av virksomheten samtidig. Det er mulig, men krever andre talenter enn den klassiske driftsorienterte problemløseren.

Eksplosjon i skyen

Ifølge en fersk undersøkelse nettverksgiganten Cisco har fått gjennomført, vises det at nesten 68 prosent av virksomhetene bruker skytjenester for å bidra til bedre forretningsresultater, det er en økning på over 60 prosent fra fjorårets undersøkelse. Med i undersøkelsen var 6.100 selskaper i 31 land.

Konsulentselskapet Mckinsey slår fast, også det i fersk rapport, at diskusjonen rundt skytjenester rett og slett er over.

"I de nærmeste tre årene vil man gå gjennom et fundamentalt skifte fra å bygge it-infrastruktur til å konsumere it", heter det i rapporten. Grunnlaget for rapporten "McKinsey’s IT-as-a-Service (ITaaS) Cloud and Enterprise Cloud Infrastructure surveys" er intervjuer med store virksomheter i Europa og Nord-Amerika.

Endringsagent

Analytiker Nils Molin i svenske analyseselskapet Radar Ecosystems, mener it-avdelingen nå må ta rollen som endringsagent i en verden med stadig flere skytjenester.

- For it-avdelingen gjelder det å bli gode innkjøperer, samt å bruke den gjenværende kompetansen til å bli gode endringsagenter for virksomheten, sier Molin.

Nils Molin, Radar Ecosystems. FOTO: Audun Aagre
Skytjenester tar over mye av den gamle rollen til it-avdelingen, mener analytiker Nils Molin. Foto: Audun Aagre

Han mener kundene ofte er for opptatt av pris når it-tjenester kjøpes inn.

- I anbudsprosessen vil gjerne leverandørene ha avtalen og går med på store prisjusteringer. Men når den daglige driften starter kommer kravene om å gjøre avtalen lønnsom hos leverandøren, da skrur de ofte til og tar betalt for alle ekstratjenester. Da begynner kunden ofte å føle seg ubekvem, sier Molin og legger til:

- Det blir heller ikke bedre av at kundene måler leverandøren på feil ting, som kun driftsstabilitet og ikke hvor mye verdiskapning man kan skape sammen med leverandøren.

Må styre leverandøren

Seniokonsulent i analyseselskapet Gartner, Peter Hidas, mener kundene ofte er alt for dårlige til å styre leverandørene.

Også Hidas mener kundene ofte ikke er gode nok som innkjøpere.

- Jeg syns kundene skal være opptatt av tre ting, men de er bare opptatt av én, sier han.

Gartner-konsulenten sier at ofte er kundene bare opptatt av tjenesteavtalen (SLA).

Av og til ser det ut som kunden er opptatt av å trykke leverandøren ned.

- Men viktigere er gode relasjoner, dette skal jo være et samarbeid hvor man utfyller hverandre og spiller hverandre gode. Av og til ser det ut som kunden er opptatt av å trykke leverandøren ned, og de ser ikke at de faktisk sitter i samme båt. Da blir relasjon et viktig ord.

Det tredje punktet Peter Hidas trekker frem er risiko. Dette handler om spørsmål som; er det fortsatt den riktige leverandøren vi har? Er risikoen fortsatt tilfredsstillende, eller burde vi skifte leverandør?

- Når kunden inngår avtalen, gjør man så godt man kan ut fra forutsetningene, sier han.

Men verden endrer seg rask. Det som var riktig for to år siden, behøver ikke være riktig nå.

- Det kan være at kunden finner ut at kapasitet eller evne til å gjennomføre ikke var som du forventet. En god leverandør skal jo være som en del av verdikjeden, men det er de ikke alltid.

En svekke leverandør kan skyldes dårlig økonomi og at de dermed sparer. Sentrale folk kan slutte og at de mangler den riktige tekniske kompetansen.

- I nettsky-markedet er det mange som har lyst til å levere tjenester. Men en del er forbundet på høy risiko, sier han.

Kundene presser tilbyderne ut over det som er rimelig.

Hidas sier at Amazon presser prisene kraftig i dette markedet og vokser. For andre leverandører kan det være vanskelig å henge med, og risikoen for kundene er at egen it-leverandøren ikke klarer å leve av inntektene. Det er også en risiko for kundene at de  kanskje stadig bruker mindre på forskning og produktutvikling.

- Kundene presser tilbyderne ut over det som er rimelig, og de lar seg presse. Men det er klart at et slikt prispress har en bakside.

Feil forventninger

Helge Skrivervik sier mange kunder har feil forventninger når it-tjenester kjøpes inn, og at prosjektene ofte blir for omfattende og langvarige.

- Typisk er også for svak prosjektledelse og for detaljerte spesifikasjoner. Det siste er mest interessant. Kunder lager, kloke av skade, anbudsdokumenter med ekstrem detaljeringsgrad i håp om at det aldri blir noe å krangle om, sier Skrivervik og legger til:

"Vi følger spec."

- Det fungerer mot sin hensikt og fjerner ethvert ansvar fra leverandøren som på alle punkter kan si "vi følger spec".

Skrivervik mener man også samtidig fjerner leverandørens mulighet til å bidra med egen kompetanse.

- Leveransen blir i beste fall hva kundens egen kompetanse er i stand til å tenke ut, ofte faretruende likt det som finnes fra før, og sjelden foroverlent, sier han.

- Og leverandørene?

- Leverandørene er for kontraktskåte til å fortelle kundene at forventningene er feil, for lite foroverlente eller for detaljerte.

Nettsky