ILLUSTRASJON: iStock/Redaksjonen

LEVERANDØRENE: (fra venstre) Leif Arne Rones (Accenture Infrastructure Services), Marianne Selle (Sopra Steria), Jon Bru (Capgemini) og Andreas Hisdal (Intility). ILLUSTRASJON: iStock/Redaksjonen

Leverandørene svarer

Fire leverandører svarer på fem spørsmål om trender og utfordringer innen it-leveranse, offshoring, outsourcing og sourcing.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

 • Logg inn!

  Du har abonnement og er registrert som bruker.

 • Har abonnement!

  Du har abonnement, men ikke registrert deg.

 • Bestill abonnement!

  Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Leverandørene Accenture, Sopra Steria, Capgemini og Intility svarer på fem spørsmål om trender og utfordringer innen it-leveranse, offshoring, outsourcing og sourcing:

 1. kundene it-leveranse ikke forventningene feil og ikke gjør fungerer når innfridd? blir Hva en
 2. feil en ikke ikke it-leveranse forventningene leverandørene når og fungerer blir Hva gjør innfridd?
 3. kundene bør jobbe Hvordan ved outsourcing? med egen kultur
 4. Hva en sourcingsstrategi? kjennetegner god
 5. Hvordan du av på Norge? offshoring utviklingen ser i

 

Leif Arne Rones,
leder i Accenture Infrastructure Services.

feil og ikke fungerer kundene en it-leveranse forventningene når ikke 1. gjør innfridd? blir Hva

Leif Arne Rones, Accenture
Accenture Leif Rones, Arne

løsningene. kunde felles til kan rette rette har ofte leverandør også og ikke å starter. det tydelig målbilde men et stiller kunde ønsker de finne sammen de strategi leverandør. områdene at at og løsning leveransen handler at beste og at leverandør, det nok At valg viktig ikke som er kunden oftest Dette og om nok, de styre til rette leverandør kravene er Kunden før legger på av ikke for

når feil gjør en ikke Hva it-leveranse innfridd? blir og forventningene 2. leverandørene fungerer ikke

Det kan av og til skje at leverandørene ikke tar tydelig nok ansvar for helheten i sin leveranse, og overlater resten av problemløsningen til kunden. Under anskaffelseskonkurranser i et tøft marked presses typisk pris, scope og ansvar i hard konkurranse med andre leverandører. Dette er ikke nødvendigvis bare leverandørenes skyld, men kan også skyldes at kundene ikke er tydelig nok til å definere ansvar, eller er tydelig på feil områder.

bør ved egen jobbe 3. kultur kundene Hvordan outsourcing? med

En leverandør blir ikke bedre enn kunden sin. Det er vesentlig å forstå at kunde og leverandør er i et partnerskap. Outsourcing er komplekst, og selv den tøffeste kontrakt kan ikke beskytte partene mot trenering, misnøye eller fiendtlige holdninger. Det er mennesker på begge sider av en leveranse - om de sitter i Norge, Øst-Europa eller India. Derfor må man ha en konstruktiv innstilling til problemløsning og respekt for andre mennesker, i tillegg til klare avtaler og en tydelig styringsstruktur for leveransene.

4. en god Hva kjennetegner sourcingsstrategi?

En god sourcingsstrategi har et klart begrep om hva som skal beholdes internt og hva som skal outsources. Den har et klart forhold til onshoring kontra offshoring. Den har et klart begrep om kontraktsstruktur, forholdet mellom applikasjoner og infrastruktur, forholdet mellom ulike applikasjoner, forholdet mellom infrastrukturområder som nettverk, workplace og datasenter, samt samhandlingen mellom dem.

du utviklingen Hvordan 5. Norge? på ser offshoring i av

Offshoring har klare kostnadsfordeler, så offshoring har kommet for å bli. Etter hvert vil nok bli enda bedre på hva som er riktig balanse mellom onshore og offshore i en leveranse. Det er det som er kunsten. Vi ser en voldsom vekst i etterspørselen etter infrastrukturtjenester levert i Norge, men i kombinasjon med offshoring. For å svare på dette vil vi i Accenture i løpet av kort tid ansette langt flere i vår infrastrukturavdeling i Norge.

Marianne Selle,
direktør for forretningsutvikling i Sopra Steria

når fungerer 1. en og blir ikke gjør Hva feil kundene ikke innfridd? forventningene it-leveranse

Marianne Selle, Sopra Steria
Marianne Steria Sopra Selle,

Kundene bindes opp av gitte rammer på tid og kost, samtidig som de har ønsker om omfang som ofte overstiger rammene. Det er vanskelig for kundene å prioritere ned scope. Hvis kundene ikke tar innspill fra leverandørene, men i stedet forsøker å presse leverandørene til å akseptere et stort omfang innenfor et begrenset tid og kost, vil det minske sannsynligheten for suksess. En del kunder har heller ikke gjort gode nok forberedelser før prosjektet eller de har ikke kompetanse nok til å kjøre prosjekter, og blir vanskelige medspillere i leveranseløpet fordi tolkning av opprinnelige krav blir viktigere enn hva som faktisk bør leveres.

og en feil forventningene leverandørene blir 2. it-leveranse når fungerer innfridd? ikke Hva ikke gjør

forstå nok viktig at og samhandling En organisasjon få leverandøren er kontrakt for å i til med kundens ende-til-ende nok, en ikke Et kunden. investere leveranser. virkemåte. jobber problem ikke leverandøren helthetlig tett mål, Det er å er må

og I vi for for valgte leverandører tillegg mye å innkjøpspolicy. man at vet ser sammenheng ofte vinne har Dette stramme rammer med er oppdrag. aksepterer som kontraktsmodeller et

kultur med Hvordan jobbe bør kundene egen ved outsourcing? 3.

Som del av en outsourcingprosess må en «ny» organisasjon bygges. Det kreves ofte ny kompetanse og nye roller hos kunden for å forstå . Åpenhet, relasjonsbygging og tillit er viktig for godt samarbeid mellom kunden og leverandørene. De konkrete utfordringene vil avhenge av hvilket område man sourcer ut og hvem man sourcer til. Kunden bør sette opp et målbilde for hvordan organisasjonen ser ut når sourcingen er godt i gang, og lære av andre virksomheters erfaringer. Lag så en plan for organisasjonsutvikling frem mot en sourcing-tilstand. Typiske utfordringer som må adresseres er: Intern kompetansebygging. endrede roller og ansvar, bestilling og styring, avvikling av interne ressurser, samt bevare kjernekompetanse

en kjennetegner god 4. Hva sourcingsstrategi?

En god sourcingstrategi må ha et mål som er forankret i virksomheten, og planlagte gevinster må være tydelig formulert. Strategien må være forankret i ledelsen, og konsekvensene av sourcing må være kommunisert og kjent i organisasjonen. Ofte ser vi at en sourcing-strategi blir formulert men liggende uvirksom fordi de som i det daglige foretar beslutninger om innkjøp enten ikke ønsker å følge strategien eller ikke er kjent med den. Eller vi ser at en sourcing-strategi blir påtvunget organisasjonen fra ledelsen og det skaper støy internt, med påfølgende misnøye, tap av nøkkelressurser og en mengde ekstra kostnader.

på Norge? offshoring du av ser Hvordan i 5. utviklingen

å ikke nøye å offshore kritiske løsninger å man med nære Vi flere vi erfaringer muligheten, virksomheter virksomheten, men offshorer. med mer har er nok modne at dårlige kan holde ettersom har evalueringsmekanismene Tidskritiske, ser for men reelle tendens åpne er en økende komplekse Noen er lurt offentlige være belyse applikasjoner. hva til alternativer. å begynt at det virksomheter for offshoring, ser

kan erfaring. er det sammenlignet bedre land for feil offshoring bruk europeiske for hadde Norge. holder totalkostnaden bli og og en på tilgang sikkerhet spesielt del ved dersom behov kunne som et offshore, nearshore lønnsomhetsanalyser fått av i Mange øker, lavt de ofte reell erfaringsdeling. vært hvis om enn kostnadsnivået Vi mener gjør bedre unngått seg Selv med

Jon Bru,
salgsdirektør i Capgemini

forventningene 1. og feil it-leveranse Hva blir når kundene gjør ikke innfridd? ikke fungerer en

Jon Bru, Capgemini
Capgemini Jon Bru,

i det; for Men fra leverandør, en og da mellom Er individuelle. blir og resultatet noen kan innfris, til En leverandør en og dårlig å ikke og lastebil. fungerer resulterer av fellesnevnere er generalisere dårlig kunde. alt kommunikasjon kravstilling utforming med tråbil, er det vag er bestillingen forventningene dårlig For mercedes fire overfor feil Når hjul til ikke hva for bil it-leveransene kunden forventningsstyring design. veldig involvering i problemstillingene en deretter. gjør vanskelig

ikke forventningene og it-leveranse Hva ikke 2. en blir gjør feil leverandørene fungerer innfridd? når

og også om individuelle Igjen fremdrift av Mange feil it-leveransene problemstillingene generalisere gjør mellom speiles seg kunde. problemstillingene det å videre da leverandør kanskje veldig og å ikke er For og innfris. Det enig ikke dårlig og design vise tidlig forståelse fungerer kunde leverandør forventningene dårlig behov. kan sektorens for løpende.  fra leverandørene lønner hva vanskelig bli når krav, er av stilte som; og kommunikasjon

3. egen ved bør Hvordan med kundene outsourcing? jobbe kultur

Det og må av som kommer nedover de mulig, Igjen må endringene viktig og nye organisasjonen. både direkte kommunisere kanskje outsourcing. full er berørt, enkelte mange suksess få av de organisasjon kommunikasjon fokus fra en gjennomsyres så er - håndtering svært egen i ledelsens for støtter posisjon Gjerne må outsourcingen. men tidlig ha viktig, samarbeidspartnere. som fortsetter i må ha ansatte til for nåværende like tiltro Den som blir forholde seg som toppledelsen til i For er som ikke Forståelsen skje overkommuniser. viktig. å å åpen som typisk

Hva sourcingsstrategi? en 4. kjennetegner god

opp et… sett Gjennomtenkt,

Nettsky