ILLUSTRASJON: Garik Barseghyan/Pixabay

NYTT NETT: Internet Protocol (IP) er og har alltid vært den grunnleggende teknologien for internett. Det har imidlertid vært forsket på bedre løsninger i lang tid. En mulig arvtaker er informasjonssentriske nettverk (ICN), der fokuset er på selve dataene i seg selv. ILLUSTRASJON: Garik Barseghyan/Pixabay

Det nye nettet

Nye teknologier kan gi internett helt nye innebygde egenskaper som passer bedre for hvordan nettet brukes i dag. I tillegg kan det bli langt sikrere, og det kan også bety en endelig slutt på søppelpost.

Selv om NDN definitivt er framtidsteknologi som ifølge markedsanalyseselskapet Gartner ikke kommer til å komme i almen bruk på ti år ennå, så har det allerede vært gjort mye arbeid for å realisere ICN, også noe her til lands.

NTNU eneste i Norden

Den nyeste varianten av ICN heter NDN - Named Data Networking. Dette er en ICN-arkitektur som bruker navn på dataressursene som minste felles nevner, i stedet for adressen til tjeneren der ressursene tilbys fra.

NDN-prosjektet har holdt på siden 2010, med hovedsakelig amerikanske universiteter på deltakerlisten, og med University of California Los Angeles (UCLA) i førersetet. I senere tid har også representanter fra it-industrien kommet til, i tillegg til universiteter fra resten av verden.

Når vi studerer nettsiden til prosjektet, named-data.net, ser vi at prosjektet har kommet så langt at det har satt opp et verdensomspennende testnettverk for NDN. Dette nettet har i skrivende stund 32 noder, som kjører NDN med levende data. For Nordens del er det kun NTNU som deltar, med de nærmeste nabonodene i Tyskland og Nederland.

UCLA-utveksling

I 1973 ble Norge det første landet utenfor USA som ble koblet til det nettverket som skulle bli til internett. Det kom av at nettverket ble utviklet av militæret i USA, og de ønsket å koble seg til seismografer på Kjeller for å overvåke sovjetiske prøvesprengninger av atombomber. At NTNU nå er med i testnettverket til NDN, har en litt mindre storpolitisk forklaring:

En av våre studenter etablerte kontakten mellom vårt miljø og UCLA.

- Årsaken til at vi har en node som kjører NDN her, er at jeg hadde en mastergradsstudent som hadde vært på utveksling til UCLA i California. Han tok med seg den forskningen som hadde vært gjort der tilbake hit, og ønsket å gjøre en masteroppgave på den. Så det var faktisk en av våre studenter, Haakon Mørk, som etablerte denne kontakten mellom vårt miljø og UCLA. Dette var vel i 2014, forteller Stig Frode Mjølsnes, professor ved Institutt for telematikk på NTNU til Computerworld.

- Ideen til NDN har jo sitt utspring fra UCLA også, legger han til.

Venter på studenter

Mjølsnes er en kryptolog med fokus på anvendelser innen datakommunikasjon. Han er kanskje mest kjent i forbindelse med fjorårets Aftenposten-avsløringer av IMSI-fangere (falske basestasjoner) i Oslo sentrum, da han uttalte seg om saken i mange medier. Også i NDN-sammenheng er det sikkerhet og kryptografi han konsentrerer seg om.

- NDN er bare i begynnelsen for min del. Vår innfallsvinkel er å se på hvordan nødvendig kryptografi kobles inn i denne nye måten å gjøre det på. Vi må på en eller annen måte ha offentlige nøkler og digitale signaturer integrert i løsningen, forklarer han.

NORGE ER MED: Utdrag av kartet over NDN-testnettet. I Norden er det kun NTNU som er koblet opp.
NORGE ER MED: Utdrag av kartet over NDN-testnettet. I Norden er det kun NTNU som er koblet opp.

Han forteller videre at det gjøres ikke noe aktivt arbeid på NDN på NTNU akkurat nå, men de har valgt å fortsette driften av NDN-noden sin, i påvente av ressurser og interesserte studenter.

- Derfor går det levende trafikk på testnoden på NTNU akkurat nå. Vi vedlikeholder den, vi hadde et strømbrudd her tidligere i sommer, og da kommuniserte vi med driftsfolk som klagde på det, vi fikset opp i det, restartet noden og så videre, sier Mjølsnes.

Navn for adresse

Det grunnleggende i dagens internett er IP-pakken, med avsender- og mottakeradresse, i tillegg til dataene som pakken bærer. Dette er universelt for all IP-basert kommunikasjon. Over og under IP-nivået er en hel rekke forskjellige parallelle teknologier, avhengig av applikasjon og tjeneste over, og transmisjonsteknikker og -medier under.

I NDN er det sentrale elementet navngitte data, levert i blokker. I denne modellen er IP henvist til å være en av mange transmisjonsalternativer, mens selve datablokken er det felles for all kommunikasjon i arkitekturen.

Navnet er tenkt å være et hierarkisk navn i fritt format, adskilt av nivåseparatorer, som for eksempel "cw/utgave/23/artikkel/NDN, der «/» er separator. Nettverket bryr seg ikke om hva navnet henviser til, det kan være hva som helst, som et endepunkt, en bit av en film eller en ebok, eller en kommando for å skru på en lyspære.

BASISEN: Det er to grunnleggende trafikktyper i NDN - Interesser og Data. Navnet er den grunnleggende enheten.
BASISEN: Det er to grunnleggende trafikktyper i NDN: Interesser og Data. Navnet er den grunnleggende enheten.

Denne enkle endringen medfører at et NDN-nettverk kan ta i bruk all kunnskap som allerede er ervervet om hvordan svært store nettverk virker, slik at nesten all teknologi som brukes i dagens internett lar seg gjenbruke i NDN.

Torrentlignende

Den grunnleggende kommunikasjonen i NDN er to typer pakker: interesse og data. Interesse-pakker anvendes av konsumenten som etterspør data. Data-pakkene er svar på Interesser, som inneholder dataene som etterspørres.

Interesse-pakkene forplanter seg i nettverket, basert på navnet på dataene som søkes. For å finne veien bruker NDN-ruteren det fullstendige navnet for å sende forespørselen i retning av den opprinnelige kilden.

Datapakkene sendes i tilbake i retning av konsumenten, som et resultat av en forespørsel. Som en del av den grunnleggende funksjonaliteten til en NDN-ruter, skal den inneholde et midlertidig mellomlager (cache) av datapakker den har mottatt. Dermed kan en NDN-ruter levere data den har lagret, uten å måtte gå helt tilbake til den opprinnelige kilden.

Grunnlaget for NDN er å forsøke å begrense trafikken, på en måte som er litt som Torrentlignende peer-to-peer networking.

- Enkelt forklart er problemstillingen sånn: Hvis du har en webserver som skal betjene et meget stort arrangement som for eksempel OL eller lignende, så får du en svært travel webserver. Den vil få millionvis av forespørsler til nettsider og så videre, som går ut til hver enkelt klient i en mangfoldighet. Grunnlaget for NDN er å forsøke å begrense trafikken, på en måte som er litt som Torrentlignende peer-to-peer networking, der du ikke laster ned fra samme kilde hele tiden, men har mellomlagrende kilder etter hvert som dataene sprer seg ut i nettverket, forklarer Mjølsnes.

Signerte data

En annen av de grunnleggende egenskapene ved NDN er at sikkerheten er kraftig forsterket i forhold til hvordan IP virker. Det opprinnelige designet av IP tok ikke sikkerhet med i betraktningen i det hele tatt, slik at det ble overlatt til omkringliggende mekanismer. Et eksempel på dette kan være VPN, som krypterer en IP-forbindelse. VPN ble imidlertid ikke designet på samme tid som IP selv; For eksempel startet arbeidet med å utvikle IPsec, standardprotokollen for VPN i IP-nett, så seint som i 1995.

I NDN skal sikkerhet være integrert i arkitekturen. På det mest sentrale nivået, i datablokken i Data-pakkene, er digitale signaturer obligatorisk. Dette sikrer naturligvis ikke dataene mot innsyn, men som grunnleggende sikkerhet vil signaturen kunne bevise pakkens opprinnelse (provenance), at avsenderen virkelig sendte dataene (authentication og non-repudiation), og at dataene ikke er manipulert under transporten (integrity). Dette er en dramatisk forbedring i forhold til tradisjonell IP-trafikk.

Det er viktig å verifisere at det er en riktig kopi.

- Du laster jo ikke nødvendigvis dataene ned fra den opprinnelige kilden, men kan finne en kopi fra en kilde nærmere deg. Men idet vi snakker om kopier må det jo også være viktig å verifisere at det er en riktig kopi, og der kommer digitale signaturer inn, forklarer Mjølsnes.

Tingenes internett

Ett av de nyeste utviklingstrekkene for internett er Tingenes internett (IoT). Det er å bruke det samme internettet vi alltid har hatt til å kommunisere med den virkelige verden, via sensorer, smarte enheter i biler, gatelys, lysbrytere og overalt ellers i hjem og samfunn.

IoT i stor skala medfører at antallet enheter på internett vil øke eksplosivt. Ifølge estimater fra nettverksleverandøren Juniper vil IoT-enheter på internett øke til 38,5 milliarder i 2020. Andre kilder spekulerer i andre tall, men det er hevet over tvil at størrelsen til internett, målt i antall tilkoblete enheter, vil mangedobles de nærmeste årene.

Stig Mjølsnes, NTNU. Pressefoto
Stig Mjølsnes, NTNU.

I en slik virkelighet er ikke IP praktisk, selv om den nyeste utgaven, IPv6, har mulighet til å adressere et helt ufattelig stort antall noder. Problemet er å kontakte et slikt antall enheter på tradisjonelt vis. Også her kan NDN være en bedre løsning.

- Vi prøvde også å sette opp et NDN-nettverk til en lokal sensoranvendelse. Det er jo ikke lenger IP-adresser i et slikt nettverk, men bare navngitte ressurser. For eksempel kan du komme inn i et møtelokale, og ønsker å koble til projektoren eller skjermen. Da skriver du bare et standardisert navn, som for eksempel «projektor» eller «skjerm», og da vil den koble seg til den nærmeste ressursen, uten at du trenger å oppgi en mer presis angivelse. Du velger den nærmeste der du er på plassen, forteller Mjølsnes. 

Hvorfor ikke IP?

IPs grunnleggende punkt-til-punkt-funksjonalitet er ikke er spesielt godt egnet for hvordan internett har utviklet seg. For eksempel viser tall fra det canadiske nettverksselskapet Sandvine at sanntids underholdningstrafikk sto for over 59 prosent av internettrafikken til bredbåndsbrukere i Nord-Amerika i 2014. Det tilsvarende tallet for Europa var over 39 prosent. Netflix sto alene for over 34 prosent av trafikken i Nord-Amerika i 2014.

Dette viser at internett brukes i all hovedsak som et generelt distribusjonsnettverk for data fra få til mange. IP er ikke opprinnelig designet for slik kommunikasjon, selv om det riktig nok finnes mekanismer for kringkasting i IP.

FORSKJELLEN: Tradisjonell IP til venstre, NDN til høyre. I NDN er ikke IP minste felles nevner, det er derimot dataene.
FORSKJELLEN: Tradisjonell IP til venstre, NDN til høyre. I NDN er ikke IP minste felles nevner, det er derimot dataene.

I tillegg har veksten i bruken av mobile enheter gjort at internett i større og større grad har blitt mobilt. Heller ikke dette passer veldig godt med den grunnleggende virkemåten til IP.

Til sist har historien vist at sikkerhet må være grunnleggende. Å knytte sikkerhet til dataene selv, i stedet for forbindelser eller noder i nettverket, er en langt bedre måte enn teknikkene vi har hatt å velge mellom fram til nå.

Attraktivt mål

Det er opplagt mye igjen før NDN er basisteknikken på internett. Som tidligere nevnt har Gartner estimert at det vil ta minst ti år før dette nærmer seg virkelighet, og det er ikke vanskelig tro på det estimatet. En gradvis innføring av NDN er imidlertid mulig, på en lignende måte som vi i dag er i bevegelse fra IP versjon 4 til 6. Deler av nettet kan kjøre NDN-basert, mens andre fremdeles er IP-basert. Dette gjør det sannsynlig med en gradvis overgang, uten at det er nødvendig å restarte hele nettet på én gang.

Til tross for at NDN i stor grad er basert på alt det som er utviklet med stor suksess for dagens internett, gjenstår det også en del grunnforskning for å kunne realisere NDN i internett-skala. Ett eksempel er den finkornete sikkerheten. Tradisjonell sikkerhet basert på offentlige nøkler har tidligere vist seg å være ineffektivt og vanskelig å rulle ut i svært stor skala, men ifølge NDN-prosjektets hjemmeside er NDN en «lovende løsning for å oppnå disse målene».

- Vi jobbet [i masteroppgaven] med å utbre offentlige nøkler med den samme NDN-mekanismen. Du har jo interesse av å utbre nøklene på en autentisert og effektiv måte, og en måte kan være å bruke et slikt nett til det, kommenterer Mjølsnes. 

NDN kan bety slutten for søppel i verdens epostkasser.

Det er jo også svært attraktivt å forbedre sikkerheten på internett, slik at gamle plager endelig kan stedes til hvile. Vi avsluttet praten med Stig Frode Mjølsnes, professor ved Institutt for telematikk på NTNU, med å spørre om NDN kan bety slutten for søppel i verdens epostkasser:

- Det er et spørsmål jeg ikke kan svare på uten videre, men den digitale signaturen er der for å bekrefte og identifisere kilden. Så sånn sett, hvis du ønsker å sende ut mye mail og samtidig ikke ønsker å avsløre hvor den er fra, så ja, svarer han.

Nettverk