Asker flykter fra Open Office

Asker flykter fra Open Office

Sparer dobbelt så mye på å beholde Microsoft Office.

Ett år inn i implementeringen av Open Office kansellerer Asker kommune hele prosjektet, og returnerer til Microsoft Office.

Asker kommune tok beslutningen i formannskapet tirsdag, ifølge en melding lagt ut hos kommunen.

Forutsetninger borte

Det er omfattende årsaker til at Open Office taper i Asker. I saksframlegget til formannskapet sier rådmannen at større risiko, lavere innsparinger og mindre gevinst i sum taler for å avslutte satsingen.

Open Office er et åpent kildekodeprosjekt startet av Sun i forrige årtusen. Det inneholder applikasjoner som konkurrerer med noen av produktene i den langt mer omfattende Office-suiten til Microsoft.

Mislykket etter et år

Asker Kommune vedtok å innføre denne pakken for grunnskolene i Asker i fjor høst. Planen var å starte innføringen i resten av kommunen i år. Samarbeid med 12 andre kommuner og 2 fylkeskommuner skulle sikre at satsingen hadde bredde og tyngde.

* Manglende samkjøring

Ingen av de andre deltakerne har kommet noen vei. Akershus Fylkeskommune har endatil stoppet sin satsing for de videregående kommunene i fylket. De returnerer også til MS Office i 2011/2012.

* Manglende integrasjon

I Asker-skolene har innføringen av Open Office medført problemer med integrasjon og overføring fra eldre systemer i kommunen og med pc-er hjemme hos elevene. Tilgang på kompetanse for utvikling og feilretting har også vært vanskelig. For avanserte brukere anses produktet å være for funksjonsfattig, og for teknisk ressurskrevende.

* Manglende utviklermiljø

Usikkerheten knyttet til Open Office etter at Sun ble slukt av Oracle har ikke bidratt til mindre uro. To hovedretninger i utviklingsmiljøet gir ikke nok forutsigbarhet for kommunen.

* Manglende innsparing

Microsoft har heller ikke ligget på latsiden. Ny lisensieringsmodell har redusert kostnadene for kommunen kraftig, spesielt innen skolesektoren. Effekten er så kraftig at den forutsatte innsparingen nesten dobles uten at Open Office introduseres, og der Microsoft Office fortsatt blir tilgjengelig for aller elever og ansatte.

Offentlig Sektor