Bekk vant storkontrakt med Statens vegvesen

Bekk vant storkontrakt med Statens vegvesen

Bekk Consulting har signert en avtale mes Statens Vegvesen verdt 85 millioner kroner.

Bekk, med underleverandører Ciber Norge og IBM Norge, har vunnet kontrakten om utvikling av nytt sentralt kjøretøyregister. Prislappen blir 85 millioner kroner og omfatter flere leveranser de neste to årene.

Hovedleveransene innbefatter kjøretøyregistrering, teknisk kjøretøygodkjenning og kjøretøyoppfølging, samt forvaltning av kjennemerker, kontrollmerker og vognkort.

Den nye it-løsningen skal integreres med et bredt spekter av interne og eksterne datasystemer, og har mange brukergrupper - både offentlige etater som Statens vegvesen, politiet og tollvesenet, samt kjøretøyforhandlere og forsikringsbransjen.

Leveransene skal tas i bruk fortløpende etter hvert som de er ferdige, og dagens kjøretøyregister må derfor kjøres parallelt med det nye i flere år.

Tidligere har Statens vegvesen inngått kontrakt med Norconsult as, med underleverandør Objectnet as, når det gjelder nytt kunderegister. ErgoGroup as skal drifte systemet.

Statens vegvesens Au2sys-prosjekt

Au2sys-prosjektet skal modernisere det sentrale motorvogn- og førerkortregisteret – dagens Autosys, gjennom kundefokus, effektivisering av arbeidsprosesser og enhetlige systemer. Autosys ble tatt i bruk på begynnelsen av 1980-tallet, og tilfredsstiller ikke kravene til et moderne datasystem – verken når det gjelder informasjon, funksjonalitet eller integrasjon med andre interne og eksterne systemer.

Au2sys skal støtte en fremtidsrettet måte å arbeide på ved å forbedre interne prosesser og samhandlingen med eksterne samarbeidspartnere. Prosesser og rutiner mellom offentlige etater skal standardiseres for å sikre enhetlighet, forutsigbarhet og etterprøvbarhet. Kundenes behov og ønsker møtes gjennom fleksibilitet og flere elektroniske tjenester.

Les om: