Digitaliseringsrådet er klart

AVSLØRER MEDLEMMENE: Jan Tore Sanner kunne i en pressemelding avsløre at tidligere skattedirektør Svein R. Kristensen har tatt på seg lederrollen i det nye Digitaliseringsrådet. (Foto: Michael Oreld)

Digitaliseringsrådet er klart

Digitaliseringsrådet som etableres ved nyttår, skal bidra til bedre styring og gjennomføring av statlige ikt-prosjekter. Nina Aulie og Toril Nag er blant rådets medlemmer.

Digitaliseringsrådet som etableres ved nyttår, skal bidra til bedre styring og gjennomføring av statlige ikt-prosjekter med kostnad mellom ti og 750 millioner kroner. Nå har Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) kommet med en pressemelding der de avslører rådets medlemmer.

Disse skal bidra:

*Leder Svein R. Kristensen
*Toril Nag, konserndirektør i Lyse
*Nina Aulie, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet, og tidligere ikt-direktør i Nav
*Kjetil Århus, direktør for IKT Konsern i Bergen kommune
*Magne Jørgensen, forsker ved Simula Research Laboratory
*Jan-Olav Styrvold, direktør for økonomi og IT i Vinmonopolet
*Eli Stokke Rondeel, prosjektleder i Sykehuspartner
*Øyvind Christoffersen, spesialrådgiver

Lederrollen

- Statlige ikt-prosjekter må gi mer nytte og færre må sprenge budsjettene. Digitaliseringsrådet vi nå oppretter skal gi råd til og kvalitetsikre statlige ikt-prosjekter slik at vi får mest mulig igjen for digitaliseringsarbeidet. Rådet er meget kompetent og jeg er glad tidligere skattedirektør Svein R. Kristensen har tatt på seg lederrollen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, i en pressemelding fra KMD. 

- God bruk av teknologi gir mindre administrasjon og bedre tjenester til innbyggerne. Da er det viktig at offentlige etater lærer av hverandres suksesser og fiaskoer og får kunnskap fra privat sektor. Digitaliseringsrådet skal bidra til dette, sier Sanner videre i meldingen.

Kvalitetssikre og vurdere

Rådets oppgave er å kvalitetsikre i ikt-prosjektenes ulike faser. Det skal blant annet vurdere prosjektplan og risikoer ved prosjekter. Det skal også fremme økt oppmerksomhet om å oppnå bedre effektivitet og kvalitet i forvaltningen. Rådet skal etablere et rammeverk for systematisk læring og dokumentasjon på tvers i staten.

Digitaliseringsrådet skal være hurtigarbeidende. Som hovedregel skal sakene skal behandles innen tre uker.

Direktoratet for forvaltning og ikt vil utgjøre sekretariat for rådet. Behandling av Digitaliseringsrådet er en frivillig, men anbefalt ordning. 

 

Offentlig Sektor